HURTIG CYKELFORBINDELSE ML. KLINTEBJERG OG ODENSE

Med min underskrift tilkendegiver jeg mit ønske om, at forvaltningen i Nordfyns Kommune aktivt arbejder for etablering af en HURTIG CYKELFORBINDELSE ML. KLINTEBJERG OG ODENSE langs Odense kanal. Til det formål må forvaltningen nedsætte en arbejdsgruppe bestående af relevante beslutningstagere fra hhv. Odense Kommune, Odense Havn samt Nordfyns Kommune. Jeg anser en HURTIG CYKELFORBINDELSE ML. KLINTEBJERG OG ODENSE som værende vigtig af følgende årsager:

  • En asfalteret cykelsti vil reducere transporttiden, så det bliver muligt at cykle fra Klintebjerg til Odins Bro på 15-20 minutter. Flere beboere vil derfor benytte cyklen som transportmiddel til/fra job- og studier i Odense. 
  • En asfalteret cykelsti vil betyde flere besøgende til Klintebjerg og de omkringliggende landsbyer, fordi transporttiden er reduceret og fordi den åbner op for, at "almindelige" cyklister benytter stien (altså ikke kun mountainbikere).
  • Flere besøgende til området betyder øget kendskab til området. Det styrker bosætningen.