NEJ TIL TVUNGEN VÅBENPRODUKTION OG MILITÆRSKAT

1. BEVAR SAMVITTIGHEDSFRIHED TIL AT NÆGTE VÅBENPRODUKTION

Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkepartiet har med en dagpengeaftale fra 22. oktober 2015 afskrevet Dagpenge- og Kontanthjælpsmodtageres samvittighedsfrihed til at nægte at udføre våbenproduktion fra januar 2017. Borgerens samvittighed anerkendes altså ikke længere mht. Liv-, Ære- og Velfærdsprincippet som gyldig grund at frasige sig et arbejde i våbenindustrien.

Det betyder praktisk talt, at krigsflygtninge kan ende i tvungen våbenproduktion; det er ikke godt for integrationen og kan i værste fald betyde øget risiko for radikalisering af socialt udsatte minoriteter.

2. UDVID SAMVITTIGHEDSFRIHED MED ET CIVILT ALTERNATIV TIL TVUNGEN MILITÆRSKAT

I Danmark har alle værnepligtige ret til at blive militærnægter og udføre civil tjeneste, hvis han ikke kan deltage i militærtjeneste pga. sin samvittighed. Fra en militærnægters perspektiv er tvungen militærskat på arbejdskraft dog også en form for militærtjeneste. Vi foreslår derfor at indføre en Fredsskat til fredelig konfliktløsning som ikke-voldeligt alternativ til obligatorisk militærskat i harmoni med retten til at nægte militærtjeneste og retten til at nægte at arbejde i våbenindustrien. På den måde kan samvittighedsfulde borgere gå på arbejde og betale skat til fred og sikkerhed uden at have et økonomisk medansvar for manddrab på samvittigheden. 

Ifølge Europa-kommissionens Menneskerettighedskonventionens artikel 9 har individet Tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed. Denne frihed er kun underlagt begrænsninger foreskrevet ved loven eller begrænsninger, der anses for at være nødvendige i demokratiske samfund for at sikre offentlig sikkerhed, orden, sundhed, moral og andre menneskers fundamentale frihedsrettigheder. Frihederne fremstår også af De Forenede Nationers Menneskerettighedskonvention artikel 18, der ikke tilskriver nogen begrænsninger heraf.

Hvis det er uforeneligt med et individs overbevisning, samvittighed eller religiøse forskrift at betale skat til militærvæsen, så bør vedkommende have lov til at omfordele dennes militærskat til fredelig konfliktløsning. Vi understreger, at både afskrivningen af samvittighedsfrihed til at nægte våbenproduktion og den obligatoriske militærskat krænker borgernes Tanke-, samvittighed- og religionsfrihed, idet borgere tvinges tilmed deres daglige liv og virke til at arbejde for og betale skat til militærvæsen.

Vi foreslår derfor at give borgere, virksomheder og juridiske personer lov til angive sig som fredsskatteydere på selvangivelsen. Deres bidrag skal i så fald gå til en offentlig forvaltet fredsfond, der netop tilskrives at sikre den offentlige sikkerhed, orden, sundhed, moral og andre menneskers fundamentale frihedsrettigheder vha. ikke-voldelige og fredelige konfliktløsningsstrategier. Det er altså ikke nødvendigt, at alle skal arbejde for og betale skat til militærvæsen.

Fredsskattens og militærskattens formål ville i begge tilfælde være fred og sikkerhed. Med en til- og fravalgsordning respekteres dog borgernes forskellige tilgange til dette mål. Med en sådan ordning overholdes endvidere menneskerettighedskonventionerne, idet vi forsøger at håndhæve dem. Med en Fredsskat kan voldelige konflikter forebygges, før de opstår, adresseres med ikke-voldelige midler, hvis de gør, og efterbehandles ordentligt, så de ikke opstår på ny.

Med din underskrift støtter du, 1: bevarelsen af samvittighedsfrihed til at nægte våbenproduktion, og 2: et civilt alternativ til tvungen militærskat.

Læs mere om kampagnen og vores lovforslag på www.fredsskattefonden.dk

FD Fredskattefonden i Danmark / PTFD Peace Tax Fund of Denmark / DDFS Die dänische Friedenssteuer Stiftung


Fredsskattefonden i Danmark    Kontakt forfatteren af dette andragende