Mest populære underskriftsindsamlinger i 2015 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar Sædding Bibliotek

Denne underskriftsindsamling er iværksat som en tilkendegivelse af, at vi er rigtig mange, som mener, det ville være dybt uhensigtsmæssigt at lukke Sædding Bibliotek. Der er i forvejen taget initiativ til en lang række tilkendegivelser på området, hvor en lang række argumenter mod lukning er præsenteret i blandt andet aviser og sociale medier. Herunder nævnes nogle af argumenterne mod lukning: - Sædding Bibliotek har en vigtig kulturdannende funktion i lokalområdet - Biblioteket har en lang rækk

Oprettet: 2015-05-20 Statistik

Behold Ole Skov som leder af Hasle Skole i Aarhus V

Jeg tilkendegiver med min underskrift, at jeg ønsker at beholde Ole Skov som skoleleder på Hasle Skole samt Lene Vestergaard som medarbejder på Hasle Skole. Dermed erklærer jeg mig uenig med Aarhus Kommunes beslutning om, at Ole Skov skal forlade sin stilling på Hasle Skole. Læs mere om sagen her: http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Oestjylland/2015/06/17/060503.htm    

Oprettet: 2015-06-17 Statistik

NEJ til lukning af små lokale væresteder i København.

  Københavns Kommune vil lukke Netværkstedet Thorvaldsen og næsten alle små lokale væresteder i Kbh. Netværkstedet Thorvaldsen, siden 1993 Danmarks ENESTE 100% brugerstyrede aktivitets - og samværs tilbud for psykisk sårbare, er alvorligt lukningstruet, da Københavns Kommune ikke vil give tilskud i 2016.                               Kommunen har allerede lukket Linnegade og Milepælen -det eneste Værested på Østerbro for psykisk sårbare og socialt udsatte,trods brugerne højt og helligt var ble

Oprettet: 2015-10-23 Statistik

Hvidsten Kro - kongelig priviligeret

Jeg har startet den her undskrift indsamling Da vi ikke mener de bare kan komme efter så mange år, og sige de ikke må bruge den kongelig priviligeret krone mere, Kroen er trods alt kendt over det hele, efter de lavede den film der hed Hvidstem Gruppen. Hvidsten gruppen er da et stykke danmarks historie, og noget man altid vil huske. Lad dog kronerne være de steder hvor de altid har været, og lade den nye lov komme på tale når andre nye steder skal have en krone.

Oprettet: 2015-12-09 Statistik

Vindmøller i Sæby

Bemærkninger i forbindelse med etablering af vindmølleparkud for Sæby, Nordjylland. Sæby Sejlklub opponerer, af flere årsager, på det strengestemod planerne om en vindmøllepark ud for Sæby.  Sæby Havn besøges hvert år af et stort antal gæstesejlere. 7000 – 8000overnatninger om året. Dét giver god økonomi på havnen og hos byens handlende.Om sommeren er der livlig aktivitet på havnen og havnebassinet er fyldt afbåde. Gæstesejlere er tyskere, nordmænd, svenskere og danskere, som kommer ognyder det

Oprettet: 2014-02-09 Statistik

Stop nedskæringerne på klubområdet i Odense!

Besparelserne på klubberne bliver i Fyens Stiftedende skrevet under "andet" på lige fod med besparelser på et motionslokale på Ørbækvej. Vi mener vi er vigtigere end dette og vil med denne underskriftsindsamling gøre politikkerne opmærksom på, hvor mange som vil blive berørt af disse besparelser.  Politikkerne skriver i deres omprioriteringsforslag til høring budget 2016 følgende: *"Klubberne udgør en vigtig del af den forebyggende indsats i forhold til risikoadfærd og social udsathed, idet de t

Oprettet: 2015-12-10 Statistik

Imod nedlæggelsen af Musical Talentskole Viborg

Viborg Kommunes byråd er i gang med at nedlægge Musical talentskolen i Viborg, som gør meget for kulturen i kommunen. Det kan ikke passe at et så enestående tilbud med en unik kombination af sang, dans og teater for unge mennesker ikke kan blive prioriteret som en vigtig del af en kommune som støtter mangfoldigheden. Musicalskolen støtter unge mennesker i at udleve deres fremtidsdrøm om at blive professionel musicalstjerne. Tidligere elever på skolen er for eksempel kommet ind på musicalskoler i

Oprettet: 2015-09-29 Statistik

Straf for falske anklager i børnesager

Der bliver i dag brugt falske anklager for at vinde børnesager . Det betaler sig at lyve i Statsforvaltningen, kommuner, krisecentre ,politi m.m. Falske anklager kan være afgørende i sager om samvær med skilsmissebørn. Der skal konsekvens eller straf til for at stoppe falske anklager ,som nu er blevet daglig rutine for at vinde børnene fuldt ud. Der skal være konsekvens for falske anklager og ikke kunne betale sig.    I dag er det gratis at anklage modparten da man ikke bliver stillet til regnsk

Oprettet: 2015-11-29 Statistik

Bedre kollektiv trafik mellem 8355 Solbjerg og Aarhus

Bedre kollektiv trafik til 8355 Solbjerg. Ved indførelse af den nye køreplan (2015 – 2016) for Aarhus Sporvejes rute 20, er der igen gennemført forringelser i den kollektive trafik for borgerne i den sydligste del af Aarhus Kommune. Ruteændringen betyder at borgerne bliver berøvet endnu et vigtigt trafikknudepunkt, Harald Jensen Plads. Og ruten er blevet længere i både kilometer og tid.   I 2011 omlagde man ruten til ikke at køre over Viby Torv, til stor gene for borgere som benytter skoler, u

Oprettet: 2015-06-23 Statistik

Fjern gensidig forsørgerpligt for alle

Prøver at skaffe 50000 underskrifter på at få fjernet gensidig forsørgerpligt for alle det er noget der vil hjælpe rigtig mange på pension/førtidspension gifte og ikke gift så vi kan jo se om vi kan gøre en forskel ved at underskrive her 

Oprettet: 2015-12-17 Statistik

Stop Hærvejsmotorvejen

    Den siddende VLAK-regering går ind for at bygge en ny motorvej i Midtjylland. Forskellige linjeføringer har været foreslået – men alle har de til fælles, at de går igennem enestående naturområder. For eksempel dér, hvor man i dag kan opleve det historiske, kulturelle og landskabelige klenodie – den såkaldte Hærvej. Motiveringen for at bygge motorvejen lyder, at den ”vil kunne bidrage til at skabe ny mobilitet i Midt-, Vest- og Sydjylland og til at aflaste den østjyske motorvej E45.” Problem

Oprettet: 2012-06-21 Statistik

Nej tak til Gensidig Forsørgelsespligt!

1 januar 2014 vil livet blive hevet fra hinanden for rigtig mange mennesker. Mennesker som allerde nu kæmper for at holde en hverdag sammen. Politikkerne synes at fordi man bor sammen skal der være forsørgerpligt. Dette gør at alle dem som er syge og ikke kan tage et job lige nu mister deres kontanthjælp (Se evt. beregninger på din kommunens side). I kan læse alt om hvad dette kommer til at betyde på nedenstående link. http://forsoergerpligt.dk/ Støt op om at vise vi i Danmark ikke har brug for

Oprettet: 2013-11-09 Statistik

Jyllingefjordbad

Underskriftsindsamling til støtte for etablering af permanent fjordbadefacilitet i Jyllinge. Faciliteten skal fremme borgernes adgang til rekreative frilufts- og  badeaktiviteter ved fjorden. Ved underskrift bakker du op om etableringen af en permanent fjordbadefacilitet, der opføres i et samarbejde mellem Roskilde Kommune og en borgergruppe i Jyllinge.  Der er pt tale om en placering af faciliteten ved Klinten eller Korskilde. For yderligere oplysninger henvises til facebook gruppen Jyllinge Fj

Oprettet: 2015-07-08 Statistik

Furesø kommune - Imod besparelser på daginstitutionsområdet!

Imod besparelser på daginstitutionsområdet i Furesø kommune! Vedr. Reduktionsforslag - Børne- og skoleudvalget reduktionsforslag 16. Tildeling dagtilbud – lavere beløb pr. barn.   Vi finder det stærkt kritisabelt, at der i budgetforslaget skæres 2 millioner i 2016 på en så grundlæggende serviceopgave som pasning af vores børn. Reduktionen vil klart forværre den pædagogiske kvalitet i pasningstilbuddet for de 0-6 årige. Som forældre til børnene i daginstitutionerne frygter vi, hvad den lavere nor

Oprettet: 2015-09-06 Statistik

Pension udenfor Europa

Hvis en dansk førtids- eller folkepensionist, som er berettiget til pensionstillæg, vælger at bosætte sig udenfor Europa, mister pensionisten dette beløb, og skal klare sig for pensionens grundbeløb på under 6237 DKr. pr. md. minus skat til Danmark, mister sin stemmeret og skal selv tegne sygeforsikring. Hvis man derimod flytter til et land indenfor Europa, får man alle tillæg og sygesikring med. Det er urimeligt, at der skal være den forskel, så en pensionist, der har været med til at skabe det

Oprettet: 2015-12-03 Statistik

NEJ TAK til gæstepleje i institutionerne

  Kommunal dagpleje Ordningen med gæstedagpleje, samt at dagplejen må have et 5 barn i gæstepleje, vil Sønderborg kommune spare væk. Denne funktion kan dermed blive nedlagt fra næste sommer 2016. Er det efter din mening en god idé?  Det mener udvalget for børn og uddannelse, som i stedet foreslår, at gæstebørn kommer ind i en lokal daginstitution (børnehave/vugguestue).   Dagplejebørn skal passes hos dagplejerne i eget hjem. NEJ TAK til gæstepleje i institutionerne!!   Vi har brug for din opbakn

Oprettet: 2015-08-23 Statistik

Omfartsvej Ribe Nej tak

Jeg er imod etablering af ny omfartsvej ved Ribe.

Oprettet: 2015-10-21 Statistik

Bevar Rådhusbiblioteket.

Kassetænkning truer Rådhusbiblioteket.Siden Københavns rådhus blev bygget i 1905 har det huset etspecialbibliotek med 30-35.000 værker om byen. Det er etskatkammer af værker for de mennesker, der interesserer sig forKøbenhavns historie, slægtsforskning m.v. Rent arkitektonisk er det et vidunderligt bibliotek.Der er her opsamlet en masse viden, som delvist vil drukne, hvisRådhusbiblioteket overføres til Hovedbiblioteket, hvor personalet ikke erspecialister. Forslaget forudsætter desuden at der ka

Oprettet: 2014-11-11 Statistik

‎Bevar Trællerupskolen - vores sted

Underskriftindsamling mod at lukke overbygningen på Trællerup skolen 

Oprettet: 2015-06-23 Statistik

Bevar Slagslunde skole 2015->

Egedal kommunes administration og økonomiudvalg er ved at støbe kugler til at igen ville nedlægge Slagslunde (og Veksø) skoler. Det sker i den uunderbyggede formodning at de samlet kan spare penge ved at gøre det. Erfaringerne fra de senere års skolelukninger og skolesammenlægninger over det ganske land viser at det derimod blivere dyrere pr elev, flere elever bliver svage elever, og det leder til at der oprettes privatskoler/friskoler, som sjældent sparer kommunen særligt mange midler om overho

Oprettet: 2015-08-26 Statistik