Bedre kollektiv trafik mellem 8355 Solbjerg og Aarhus

Bedre kollektiv trafik til 8355 Solbjerg.

Ved indførelse af den nye køreplan (2015 – 2016) for Aarhus Sporvejes rute 20, er der igen gennemført forringelser i den kollektive trafik for borgerne i den sydligste del af Aarhus Kommune.

Ruteændringen betyder at borgerne bliver berøvet endnu et vigtigt trafikknudepunkt, Harald Jensen Plads.

Og ruten er blevet længere i både kilometer og tid.  

I 2011 omlagde man ruten til ikke at køre over Viby Torv, til stor gene for borgere som benytter skoler, uddannelsesinstitutioner, speciallæger - og behandlere, indkøbsmuligheder, omstigningsmuligheder mv. i og omkring Viby.  

I 2011 afskar man ligeledes hele Fastrup-delen af Solbjerg i en ny ruteføring, hvilket betød at mange ældre og dårligt gående borgere fik indskrænket, ikke bare deres muligheder for lægebesøg og handel andre steder i Solbjerg, men ligesom de øvrige borgere, alle faciliteter vedr. Viby Torv.  

Ruteomlægningen og dén kendsgerning at man nu ikke kan benytte Harald Jensens Plads til omstigning, gør det både mere besværligt og tidskrævende for de borgere som har arbejde/skole, eller andet, i -og omkring Viby Torv, samt for pendlere som har deres daglige gøremål mod Hørning og Skanderborg.  

Rute 202 Vejle – Aarhus har afgang én gang i timen i dagtimerne på hverdage, og er ikke tilstrækkelig fleksibel for mange daglige pendlere. (Vi er opmærksomme på at der i ruteomlægningsarbejdet for 2015 - 2016, har været planer om også at føre denne rute uden om Viby Torv. Men det ser ifølge de nye køreplaner ikke ud til at blive gennemført denne gang).  

Den nye rute for Bus 20 er længere i både kilometer og tid. Det er ikke tilfredsstillende at rejsetiden, mellem Aarhus Centrum og Solbjerg, i teorien (køreplanen) i myldretiden er 45 minutter med offentlig transport. I praksis kan man forudsige en noget længere rejsetid.  

Det er ligeledes uacceptabelt at Fastrup og en stor del af de nye boligområder i Solbjerg, er hægtet fuldstændigt af i Aarhus Sporvejes kørselsruter.

Sådanne forringelser går stik imod alle hensigter om bedre kollektiv trafik, også til fordel for klima og miljø. Der er fra politisk hold mange gode hensigter om at få flere til dagligt at benytte tog eller bus, men målet synes langt væk når der løbende finder forringelser sted.

Det kan forekomme urimeligt at børnefamilier i Aarhus Kommunes yderområder er nødt til at anskaffe sig to biler for at få dagligdagen til at hænge sammen.

En veludbygget kollektiv trafik vil gøre det mere attraktivt at bosætte sig i en by som Solbjerg, som stadig vokser.

LAD OS FÅ EN BEDRE OG SAMMENHÆNGENDE KOLLEKTIV TRAFIK FOR HELE SOLBJERG.

HURTIGERE LINIEFØRING TIL AARHUS, GODE OMSTIGNINGSMULIGHEDER, FLERE DAGLIGE AFGANGE OG FLERE NATBUSSER.