Bevarende lokalplansforslag for beskyttelse af Natur og Borgere i Marbæk, Frederikssund

Underskriftsindsamling til borgerforslag vedrørende bevarende lokalplan for område i Frederikssund Marbæk. 

Område ønskes dækket af lokalplan i 2 etaper med første etape som omgående prioriteret, og etape 2 som nuværende prioritetsrækkefølge for bevarende lokalplaner i kommunen  

1. etape med omgående prioritet (§ 14 byggeforbud)

 1. 1 række mod fjorden, 34 matrikler ønsker vi følgende skal indgå i lokalplan.  1-familiehuse i maksimum 1,5 plan, byggehøjde maksimum 8,5 meter
 2. Byggefelter så man undgår fremrykning af ejendomme, i dag er det muligt at fremrykke nogle ejendomme med op til 30 meter mod fjorden
 3. Vinduer mod nord og syd skal som udgangspunkt være lysindfaldsvinduer og gulv til loft vinduer skal være forbudte for at tilgodese naboers privatliv.
 4. Indhegning af ejendomme skal være med levende hegn for at respektere den omkringliggende natur
 5. Tagterrasser må ikke være større end 25 m2 med sideafskærmning mod naboer for at sikre minimale indsigtsgener i det åbne havemiljø.
 6. Ny bebyggelse skal tilpasses arkitekturen af den omkringliggende bebyggelse, men med mulighed for fornyelse af design så længe at helheden i vores område bliver bibeholdt
 7. Bjælkehytter skal ikke være tilladt

Opmærket_område_for_kystbeskyttelses_Lokalplansafgrænsning_nyt_forslag.png

 2.    etape med nuværende prioritet under kommunens bevarende lokalplansrækkefølge

For resten af området på tidligere lokalplansforslag ønskes følgende 

 1. 1-familiehuse i maksimum 1,5 plan, byggehøjde maksimum 8,5 meter.
 2. Indhegning af ejendomme skal være med levende hegn for at respektere den omkringliggende natur.
 3. Tagterrasser må ikke være større end 25 m2 med fuld terrasseafskærmning i et omfang der tilgodeser indkig hos de omkringliggende naboer.
 4. Ny bebyggelse skal tilpasses arkitekturen af den omkringliggende bebyggelse, men med mulighed for fornyelse af design så længe at helheden i vores område bliver bibeholdt.
 5. Bjælkehytter skal ikke være tilladt

Etape_2_for_lokalplansforslag.JPG

Dette er de overordnede punkter vi ønsker i en lokalplan da disse vil være med til at beskytte eksisterende borgere i området mod store byggerier og tilgodese ny udvikling, samt beskytte vores smukke kystnatur. Alle lokalplaner vil gennemgå høring for alle borgere hvis andre ønsker skulle fremkomme.

 


Andreas Hermann Larsen / Plantagens Grundejerforening Marbæk, Frederikssund    Kontakt forfatteren af dette andragende