Bevarende lokalplansforslag for beskyttelse af Natur og Borgere i Marbæk, Frederikssund

Kontakt forfatteren af dette andragende

Referat fra møde på Plan og Teknik samt udstedelse af Byggetilladelse til bygherrer

2023-03-10 13:52:35

Hej Alle,

 

Tak for den overvældene støtte, som vi nok må konstatere indtil videre har været forgæves, vi har dags dato stopper underskriftsindsamlingen.

 

Plan og Teknik udvalgsmøde den 8 marts:

Der blev afholdt Plan og teknik møde den 8 marts og ud fra referat fremgår det at politikerne i udvalget har holdt fast, og taget forvaltningens anbefaling for en bevarende lokaplan for hele vores område og dermed ikke nedlægge et § 14 midlertidigt forbud. Det er selvfølgeligt yderst skuffende at opleve at med en så synlig og åbenlyd opbakning at vi slet ikke er blevet imødekommet på nogen måde. Stemmernes røst har vist sig ligegyldige og totalt tilsidesatte. Kirsten Weiland Har lovet at vende tilbage med en status omkring hvornår det er sansynligt at påbegynde lokaplansarbejdet for vores område. Igen har de politiske dagssorden en højere vægtning end borgerens rettigheder.

Kirsten Weiland har valgt at stille flere spørgsmål til forvatlningen i denne sag og kigge på sagen krtisk, men vi må også kosnstatere at et af de sprøgsmål som hun har kunne stille nemlig " hvor er de eksiterende borgere tilgodeset i denne process", er helt blevet udeladt. 

Byggetilladelse:

Dags dato har bygherrer fået byggetilladelse med en helhedsvurdering der på flere punkter fuldkomment undgår at lægge vægt på rammerne i kommuneplanen og generelat undgår at tillægge nogen eksiterende borgere væsentlig vægt i fhold til hensyn, med undtagelse af Dyrlægegårds alle 200 der som den eneste nabo er blevet parthørt. 

Borgmester debatindlæg:

Vi kan kun frygte hvad der ellers kan lade sig gøre i området og ikke kun i første række så længe vi ikke har en lokalplan. Jeg håber at alle i aktive borgere kan se at ingen i områdetkan føle sig sikre og jeres privatliv og ejendomsværdier kan lide et ordentligt knæk.

Jeg håber I vil skrive debatindlæg, skrive direkte til Borgmesteren, og spørge åbent hvorfor politkerne ikke vil opprioritere vores område.

Jeg ved at Borgmesteren vil komme med et dabtindlæg en af de kommende dage, hvor det fremgår at en bevarende lokalplansproces for vores område er igang, dette er faktuelt ikke sandt, vores område er på en liste med cirka 25 bevarende lokaplaner og en realistisk tidshorisont er 4-5 år før processen startes op, på dette tidspunkt vil vores lokalplansarbejde være igangsat ikke før, medmindre vi bliver opprioriteret som lige nu ikke ser realistiske ud!

Mailadresser på relevante personer i kan skrive direkte til og spørge indtil hvorfor vi er nedprioriteret:

 

borgmester@frederikssund.dk

Tina Tving Stauning:       ttvin@frederikssund.dk

Kirsten Reiser Weiland:   krwei@frederikssund.dk

Lars Jepsen:                  lajep@frederikssund.dk

 

Hvis der er nogen i deres netværk der kender nogen jurister eller advokater som kunne have interesse i at hjælpe os, høre jeg rigtig gerne om dette, vi har virkeligt brug for akut juridisk hjælp nu. jeg vil stille mig selv tilrådighed de næste 6 uger hvor jeg kan bidrage med al nødvendig viden om sagen.

 

Igen tak for støtten, kampen vil fortsætte for bevarelse af vores område, og beskyttelse af de eksiterende borgere!

 

Med venlige hilsner

 

Andreas Hermann Larsen

Strandhøjen 30, 3600 Frederikssund

 


Andreas Hermann Larsen / Plantagens Grundejerforening Marbæk, Frederikssund

Plan og Teknikudvalgsmøde i dag den 8 marts!

2023-03-08 07:11:04

Hej Alle,

Igen tusind tak for støtten til vores borgerforslag, det viser bare vi står sammen og der er en bred enighed blandt os alle om at der er værd at bevare vores område og fornyelese skal ske med respekt for det eksiterende område og der borgere der bor her, så kan alle få deres drømme realiseret uden det er på bekostning af andre!

Der er møde i dag her til formiddag i Plan og Teknikudvalget og jeg har postet en hilsen til vores politikere som jeg godt kunne tænke mig blev fulgt op på en kommentat fra så mange som muligt, det er lavet i Frederikssund gruppen jeg linker til, og I må rigtig gerne skrive et par ord om hvorfor I mener det er vigtigt med en lokalplan i området og hvorfor der skal gribes ind i 1. række med et § 14 forbud nu, så store 2-familiehuse undgåes samt fremrykning af byggerier tættere på kysten bliver stoppet.

 

Jeg håber i vil give et par ord med til politikerne i byrådet som alle er tagget i opslaget!

Link til mit post: https://www.facebook.com/groups/304654003601795 

 

De bedste hilsener til jer alle og på vegne af jer!

 

Andreas Hermann Larsen

 


Andreas Hermann Larsen / Plantagens Grundejerforening Marbæk, Frederikssund

Ændring i ordlyd

2023-03-01 08:14:36

Hej Alle,

Jeg har ændret ordlyden i 1. punkt under 1.etape så det er tydeliggjort at der maksimum må bygges 1,5 huse på hele kyststrækningen, maksimum stod kun under etape 2.

 

Tak for støtten alle sammen. vi møder op på rådhuset i dag kl. 19 til btýrådsmøde hvor den første del af vores underskriftindsamling vil blive overrakt.

ALLE KAN MØDE OP FOR AT VISE STØTTE TIL LOKALPLANEN; OG DET VIL VÆRE ET STÆRKT SIGNAL AT DER KOMMER STORT FREMMØDE!!!

vi har på nuværende tidspunkt 235 med de underskrifter vi har på papir og tallet vokser støt hver dag. Vi fortsætter denne indsamling frem til den 8. marts hvor der er Plan og Teknik udvalsmøde.


Andreas Hermann Larsen / Plantagens Grundejerforening Marbæk, Frederikssund

Vi har rundet over 200 underskrifter i går den 27/2/2023

2023-02-28 06:27:37

Vi har til dags dato over 200 underskrifter digitalt og på papir, og fortsætter de næste par dage. Vi er overbeviste vi når de 300 inden kl. 19 den 1. marts og det er et stærkt signal at sende til byrådet omkring at vi stå sammen og vil have handling nu!.

Vi fortsætter vores indsamling frem til den 8. marts hvor der vil være Plan og Teknik udvalgsmøde. Tak til jer alle for en fantastisk støtte, vi har brug for flere stemmer så fortsæt med at dele:-)


Andreas Hermann Larsen / Plantagens Grundejerforening Marbæk, Frederikssund

Overdragelse til politikere

2023-02-21 08:17:35

Til jer der gerne vil vide hvad der sker ned underskrifter e.

når vi rammer 300 underskrifter er planen at vi gerne vil overdrage underskriftsindsamlingen til politikerne på næste byrådsmøde, for at vi der er mange som ønsker en bevarelse af det beskrevet område samt at politikerne bør opprioritere arbejdet så et lokalplansarbejde kan starte nu, forhåbentlig kombineres med et midlertidigt byggeforbud så vi undgår store 2-familehuse og investeringsbyggeri

del gerne og opfordre jeres netværk til at sætte deres underskrift❤️


Andreas Hermann Larsen / Plantagens Grundejerforening Marbæk, FrederikssundDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.