Bevarende lokalplansforslag for beskyttelse af Natur og Borgere i Marbæk, Frederikssund

Kommentarer

#1

V i skal passe på vores natur. Der er for mange der bare får lov til at bygge på må og få uden hensyntagen til vores sårbare natur

Jørgen Andersen (Skibby, 2023-02-19)

#2

Vi skal bevare vores natur og ikke overbebygge alle grønne områder.

Karin Jørgensen (Frederikssund, 2023-02-19)

#4

Netop fordi skal bevare vor dejlige og rekreative kystlinie

Preben bo jensen (Frederikssund, 2023-02-19)

#9

Jeg skriver under fordi jeg ønsker at bevare 1 familiehuse i områdrt

Jacob Rasmussen (Frederikssund, 2023-02-19)

#11

Vil bevare den naturlige kyst

Ninna Hagengren (3630, 2023-02-19)

#12

Hold området fint og flot som det

Peter Horsleben (Frederikssund , 2023-02-19)

#13

Jeg vil bevare så meget kystlinje som muligt for de fleste

Britta Nielsen (Frederikssund, 2023-02-19)

#15

Jeg elsker at komme i området og synes det er vigtigt at vi bevarer den skønne natur

Maria Hally (København N, 2023-02-19)

#18

At det er vigtigt at bibeholde det naturskønne Marbæk.

Jakob Lauritsen (Frederikssund, 2023-02-20)

#22

Vi vil bevare Marbæk uden høje bygninger.

Rasmus Olssen (2600, 2023-02-20)

#24

Politikerne i Frederikssund Kommune er alt for glade for at ødelægge natur fordi de tror at badebroer og havne er det der skal til. Stik mod al fornuft

kris jensen (Skibby, 2023-02-20)

#25

Fordi det fede ved Frederikssund er kombinationen af lækker, smuk natur og byliv. Men bevar nu den smukke skov og de skønne kystlinjen, så alle kan nyde det!

Stine Brendstrup (Jægerspris, 2023-02-20)

#26

indenfor en kort årrække vil der ske et generationskifte i husene i første række til fjorden. Vi frygter at pengestærke investorer vil overtage og bebygge 1. række til fjorden med to-familieshuse så langt ned mod stranden som muligt hvilket vil ødelægge udsigt for de borgere, der allerede bor i området samt øge trafikken betragteligt (2 biler pr. husstand).

Tine Jensen (Frederikssund, 2023-02-20)

#31

1. Vil bevare kysten som den er.
2. Der er de senere år opført arkitektoniske rædsler her i Frederikssund - vi skal ikke have flere.

Stephen Henningsen (Frederikssund, 2023-02-20)

#34

Jeg gerne vil bevare naturen

Heidi Callesen (Frederikssund , 2023-02-20)

#35

For at bevare og beskytte området marbæk

Jacob Vistisen (Frederikssund, 2023-02-20)

#36

Man skal bevare de få grønne områder i byen

Nina Jessen (Frederikssund, 2023-02-20)

#39

Jeg vil protestere mod Frederikssund Kommunes behandling af kommunens borgere.

Søren Flening (Frederikssund, 2023-02-20)

#40

Området er unikt i sin fremtræden. De 7 punkter BØR alle medtages i en lokalplan, som skal udarbejdes hurtigst muligt.

Stig Laustsen (Frederikssund, 2023-02-20)

#43

Fordi vi bør værne om vores skønne natur. Hvis vi som kommune gerne vil tiltrække velstillede “københavnere” må vi fastholde det som Frederikssund kan, fremfor byer som Ølstykke, Stenløse, Egedal m.fl. Nemlig den flytte kystnatur.
Vi har masser af områder med gamle og dårligt isolerede villaer i kystnærhed som kan rives ned og erstattes med nybyg, hvis det er det der ønskes.

Janne Grønbek Jensen (Frederikssund, 2023-02-20)

#46

Det er vigtigt at vi får skabt fokus på at området over de kommende år risikerer at udvikle sig i en retning, som de færreste borgere ønsker

Charlotte Rummenhoff (Frederikssund, 2023-02-20)

#50

Jeg skriver under fordi jeg synes det er vigtig beholde dette område som det er beskrevet i forslaget.

Inger-Marie Sieck Gravengaard (Frederikssund, 2023-02-20)

#51

At bevare

Rene Larsen (Frederikssund, 2023-02-20)

#52

Jeg ønsker området og naturen bevaret.

Martin Aller (Frederikssund, 2023-02-20)

#56

Bevar naturområder nær fjorden uden nye større bebyggelse.

Marianne Laustsen (Frederikssund , 2023-02-21)

#58

Bor i Odsherred, hvor de 25.000 sommerhuse har ødelagt stort set alle kystlandskaber.

Gunni Ærtebjerg Nielsen (Vig, 2023-02-21)

#61

Fordi jeg støtter forslaget

Anne Boye (Frederikssund , 2023-02-21)

#68

Jeg bakker op om, at der skal laves en bevarende lokalplan, der hindrer, at der kan opføres ovennævnte projekter og lignende.

Hvis det samme er tilfældet andre steder i kommunen, så synes jeg det er væsentligt og afgørende, at der laves samme tiltag.

Louise Næblerød (Frederikssund, 2023-02-21)

#69

Vi ikke skal have ændret i den flotte og åbne natur som vi alle nyder godt af.

Ronni Hansen (Frederikssund, 2023-02-21)

#70

Vi lever i et demokrati og ikke i et Diktatur

Henrik Vandal (Jægerspris, 2023-02-21)

#71

Der blir bygget så tosset snart overalt samt alt for tæt og all sund fornuft er gemt væk og de grønne friarealer forsvinder .

Hanne Andersson (Frederikssund, 2023-02-22)

#72

Jeg støtter forslaget

Steen Rummenhoff (Frederikssund, 2023-02-22)

#80

Der bliver forvaltet forkert fra frederikssund kommunes side, og for at beskytte de eksisterende grundejere.

Svend Nøddegård Hansen (3600 Frederikssund , 2023-02-23)

#81

Ingen grund til at bygge der.

Anne Marie Fabricius (Frederikssund, 2023-02-23)

#82

Det er på høje tid at få styr på udviklingen af store, grimme og dominerende huse og bevare det kystnære miljø for området.

Kai Ludvigsen (Frederikssund, 2023-02-23)

#87

Jeg skriver under, fordi projektet vil skæmme kvarteret, naturen og kystlinien.

Anita Jørgensen (Frederikssund, 2023-02-23)

#88

Jeg støtter 100% op om, at vi skal bevare lavt byggeri nær kysterne.

Charlotte Drue (Jægerspris, 2023-02-23)

#91

Lokalplan nu

Tom Lysgaard (Jægerspris , 2023-02-24)

#93

Der er så lidt natur tilbage i Danmark. Så den der er må vi omhyggeligt passe på.

Anne Andersen (Skibby, 2023-02-24)

#97

Bevar marbæk

Tage Mulvad (Frederikssund , 2023-02-24)

#102

Ønsker at bevare frie områder og undgå bebyggelse tæt på kystlinie

Per Christiansen (Frederikssund, 2023-02-25)

#105

Jeg ønsker at området skal bevare den nuværende karakter, men vil tage forbehold for listens 4. punkt omhandlende levende hegn i alle skel.

Kjeld Christiansen (Frederikssund, 2023-02-25)

#106

Jeg vil gerne være med til at bevare vores dejlige område som det er ♥️

Ritva Pedersen (Frederikssund, 2023-02-25)

#107

Det er allerede besluttet at der skal udarbejdes en lokalplan for området jvf. Punkt 174 i Plan og Teknik mødereferat fra 28 september 2022, samt at det skal prioritetes som et bevarende lokalplanforslag jvf. punkt 176

https://www.frederikssund.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/plan-og-teknik/2022-09-28_08-45/referat

Tidshorisonten for lokalplansarbejdet er p.t. ikke kendt men forventes afklaret snarest.

Jeg støtter, at dette lokalplanforslag kommer på prioriteringslisten for det kommende år evt. med et §14 forbud for delområde 1 om nødvendigt.

Det skal dog bemærkes, at der er en hel del andre områder i Frederikssund, der heller ikke er lokalplanlagt, og hvor der kan være tilsvarende udfordringer. Så måske det ville give mening med en justering af kommuneplanen for at dække bredere indtil de bevarende lokalplaner er udarbejdet.

Tage Rasmussen (Slangerup, 2023-02-25)

#109

Fordi jeg synes det er vigtigt at bevare naturområder i Frederikssund. Der bliver bygget rigelig andre steder i byen.

Joakim Weber (Jægerspris, 2023-02-25)

#110

Bevare kystnære områder

Kirsten Folke (Jægerspris, 2023-02-26)

#112

Vi skal beholde de “grønne steder”
Hele byen er snart plastret til med grimme bygninger

Berit Stehr (Jægerspris, 2023-02-26)

#115

det er fordi at der ikke er mange grønne arealer hvor man kan gå i naturen tilbage og slet ikke ved fjorden.
det sidste dyreliv forsvinder og man vil gå lige af folks vinduer

benny guldberg (FREDERIKSSUND, 2023-02-26)

#116

Vi må bevare de grønne arealer og det natur og dyreliv der er og smaske det til med diverse bygninger tæt på fjorden

Lide Guldberg (Frederikssund , 2023-02-26)

#121

Jeg ønsker en lokalplan.

Bjarne Schilling (Frederikssund, 2023-02-26)

#126

Jeg mener ikke, at man skal bygge tættere på fjorden.
Og man forringer også værdien, for eksisterende husejere.

Bo Bjerre (3600, 2023-02-27)

#128

Jeg holder meget af vores smukke fjordland og unikke natur. Det skal bevares. Der er masser af muligheder for, at skabe mere beboelse i Vinge, så det er ikke nødvendigt, at lade byen flyde ned over de grønne områder mod fjorden.

Signe Sysse Grünfeld-Bierre (Frederikssund , 2023-02-27)

#131

Det giver mening med en plan for Marbæk området.

Steen Schütz (Frederikssund , 2023-02-27)

#136

At vi skal bevar området som det er

Martin Nerild (Frederikssund, 2023-02-28)

#137

For at bevare området

Peter Næblerød madsen (Frederikssund, 2023-02-28)

#138

Der ikke skal ødelægges mere natur i Fr.sund

Anni Nielsen (Frederikssund, 2023-02-28)

#139

Vi skal bevare naturen

Claus Svendsen (Frederikssund, 2023-02-28)

#144

Bor i området

Mogens Anthon-Larsen (Frederikssund, 2023-02-28)

#145

Kommunen skal overholde love og lokalplaner som de selv laver

Elvin Felix Karlsson (Frederikssund, 2023-02-28)

#146

Jeg er meget enig med forslagsstilleren

Martin Claussen (Frederikssund, 2023-02-28)

#150

Jeg skriver under fordi kystlinien ud for Marbæk er en unik repræsentation for Frederikssund kommune. Hvis der skal ændres i den bør det være som følge af en gennemarbejdet plan ved ledende arkitekt, ikke som følge af tilfældige spekulanters tilfældige sjuskerier. Tænk jer om...!!! Frederikssund har KUN sin beliggenhed ved fjorden at fremvise, og personligt var jeg aldrig flyttet til Frederikssund, hvis ikke det havde været for kystlinien i Marbæk. Det er en kommunal opgave at sørge for at byen bliver stadigt smukkere, stadigt mere attraktiv. Det er IKKE en kommunal opgave at holde hånden under diverse spekulanter. Mvh Birte Als

Birte Als (Jægerspris, 2023-02-28)

#154

Flerfamilie-og 2-etagers huse skænder områdets natur og brugen af den.

Mads Borregaard (Frederikssund, 2023-02-28)

#155

Miljø bør beskyttes og naboer / bagboer skal sikres mod høje brede huse som tager udsigt og lys.

Finn Ljungdahl (Frederikssund, 2023-02-28)

#163

jeg ønsker fremadrettet at bibeholde området i et naturligt afstemt miljø med respekt for både natur og beboelser for opnåelse af en afstemt belastning af hele området.

Anders Egholm (Frederikssund, 2023-03-01)

#171

jeg skriver under fordi jeg ser frem til et fornuftigt samspil mellem beboelse og natur i området.

Bente Egholm (Frederikssund, 2023-03-02)

#172

At jeg synes det er et godt forslag, der kan bevare det attraktive naturområde for borgerne

Kirsten Frederiksen (Frederikssund , 2023-03-03)

#173

Der skal være en lokalplan som gør at det kystnære område ikke spoleres.
Er tidl.Fr.sund borger

Torben Simony (Kokkedal, 2023-03-04)

#174

Jeg mener at der ikke bør være mulighed for at etablere to eller flerfamilieboliger på samme matrikel. Vandret eller lodret boligskel bør derfor ikke kunne tillades.

Jørgen Ravn (Frederikssund, 2023-03-04)

#175

Det kystnære miljø skal beskyttes mod byggeri, og højhuse

Jens Hansen (Jægerspris, 2023-03-04)

#176

Vi skal bevare vores dejlige natur, og udsigter

Conni Petersen (3600, 2023-03-04)

#177

Lokalpolitikere og byråd er ikke ansat for at lave kasse indtægt tænkning for kortvarig kommunalberigelse ved at sælge grunde indenfor 300 m naturbeskyttelsesstrandlinjen der ved lov må opretholdes

Jesper Dyhrfjeld Christensen (København Ø, 2023-03-05)

#179

Enig i indhold og mål om at bevare natur og kystlinje.

Tom J. Schjødt (Frederikssund, 2023-03-05)

#180

Enig i formålet.

Lene Schjødt (Frederikssund, 2023-03-05)

#183

Jeg vil bevare den nuværende sammensætning af parcelhuse med enfamilieshuse i Max 1 1/2 plan.

Erling Steen (Frederikssund, 2023-03-06)

#184

At jeg ikke mener det kan være rigtigt at man kan kan bygge hvad man vil , og tilsidesætte alle regler for byggeri i området .
Regler er regler , og der er ingen grund til at have regler hvis ikke man også skal følge dem.
Jeg vil være ked af , hvis området bliver det rene "Klondike" , fordi dem der skal beslutte om et byggeri er lovligt eller ej , ikke besidder den rette competence indenfor området.
Der er for mange hovsa byggerier , og det kan ikke være rigtigt , at man kan bygge som man vil , og så bagefter få de fornødne dispensationer.
Det er at gøre grin med alle andre der bor i samme område.
Der må en lokalplan til så ingen er i tvivl om hvordan reglerne er.
Alt andet end lige må det også gøre arbejdet nemmere fremover for dem der er ansat i kommunen , til at varetage borgernes interesser.

Dennis Nielsen (Frederikssund, 2023-03-06)