Folkepensionisterne svigtes af Folketinget. Støt Underskriftsindsamlingen!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Tak for jeres underskrift her på siden, samt til dem der har fundet vej til også at give os vælgererklæringer.

2019-01-09 23:49:24

Kære Venner.

Tusind tak til alle jer der har skrevet under her, og derudover taget jer tid til at finde ud af hvordan man også giver os en vælgererklæring til Borgernes Folkeparti.
Der er stadig, desværre, nogen der tror undskriften her tælle som vælgererklæring det gør den ikke. Er der stadig nogen her i gruppen der vil give os vælgererklæringer, skal man klikke på dette link og rulle ned på siden www.borgernesfolkeparti.dk

Vi har i gruppen haft travlt ved tasterne, og særligt i dag, den 8. januar 2019, har vi haft meget travlt kan jeg sige. Der er mange der er forbavset over, at der, jfr. ministeriets opgørelse over registrerede vælgererklæringer, kun var registreret 567 erklæringer.  https://valg.oim.dk/valg/digitale-vaelgererklaeringer/ (opdateres én gang om måneden). Her skal man tænke på, at det blot er en måned vi har samlet ind, og at det hele er meget bagudrettet. Mange støttetilkendegivelser venter på godkendelse. Hvis man ser hvad der er på denne liste, og hvor længe de andre har samlet ind, så synes jeg, vi kan være tilfredse med at have fået en god start.

Det store magiske spørgsmål er - hvornår trykker Lars Løkke på valgknappen? Det vi ved er, at Grundloven foreskriver, at der skal holdes valg hver fjerde år. Det betyder, at der skal afholdes valg senest 17. juni i år. Politiske kommentatorer tror dog, at det kommer før. Måske vi får et forårsvalg. Det betyder, at vi har travlt hvis vi skal nå valget i denne omgang. Men tag ikke fejl! Alt er ikke tabt hvis ikke vi når det. De problemer vi har sat fingeren på vil stadig være der efter et valg, og det uanset hvem der har fat i "roret". Det vi har sat i gang her vil stille og roligt fortsætte sådan, at vi vil stå meget stærkere næste gang.

Der er folk der har forslået os, at få fabrikeret landsdækkende reklamer til radio og tv. For så vidt udmærket, hvis vi havde en saxobankdirektør i baghånden med lommerne fulde af penge. Det har vi ikke, og vi vil ikke være i lommen på økonomiske bagmænd fordi så begynder hele idéen med den bevægelse, vi har sat i gang, at smuldre. Det må da for pokker kunne lade sig gøre at stifte et politisk parti uden at være i lommen på andre end os selv, de medlemmer vi får, og dem der stemmer på os.  Mit absolut højeste ønske er at vort navn "Borgernes Folkeparti" vil være det parti hvor indholdet svarer til det etiketten viser, nemlig borgernes. 
Så venner! Skal vi nå 20190 vælgererklæringer inden det kommende valg, så har vi travlt, og når jeg siger vi, så er det os, og hver og en af jer. Få alle dem i overhovedet kender til at sende os en mail til vælgererklæring. Husk at fortælle dem, at det ikke er en stemme på partiet eller en forpligtelse til at gøre dette, men blot en tilladelse til, at vi kan stå frem med solide og troværdige personer, og et færdigt program, der er klar til at møde de politiske udfordringer.

Her kan du downloade en løbeseddel til udprintning og omdeling: Tryk her

Med venlig hilsen 

Jørgen Mikkelsen


Jørgen Mikkelsen

Eksempler på kommentarer her i gruppen.

2019-01-05 07:04:31

Eksempler på hvad folk skriver i kommentarfeltet når de skrivers under på skrivunder net:

Jeg er ved at være så træt af at dem på Christiansborg bare gør det værre og værre og blive gammel Fordi folkepensionen er sakket langt bagud i forhold til lønudviklingen.

Folkenpensionen bør følge lønudviklingen. Fordi det er fuldstændig vanvittigt at vi behandler vores forældre og andre ældre så uretfærdigt efter et langt liv på arbejdsmarkedet, de har sgu slidt for at vi kan leve i et moderne samfund Uhensigtsmæssig bureaukrati at det offentlige udbetaler folkepension med den ene hånd og opkræver skat af beløbet med en anden???

Jeg mener vores lands politikere behandler folkepensionister grimt. Politiker i Danmark ønsker ikke at sikre vores folkepensionister et værdigt liv.

Den pension som politikerne giver de ældre mennesker i Danmark alt for lidt. De ældre i fattigdom.

Husk på - kære politikere - I har jeres på det tørre - I får en god pension når jeres tid kommer. Betalt af os / skatteyderne. Husk også på, at vi ældre har været med til at bygge det fine samfund op vi har i dag.

Pensionen er ikke fulgt med tiden. Politikere har syltet den på det groveste gennem mange år. Priser er steget, husleje er steget specielt når der tales om nybyggeri. Her kan huslejen være større end pensionen. Diverse offentlige ydelser er også beskåret. Det kan ikke være rimeligt at pensionsopsparingen skal tæres væk pga dette.

Den Gensidige forsørgerpligt skal ophæves Det er uretfærdigt at alting bliver dyrere og lønarbejdere får reguleret deres løn men ikke pensionister. Vilkårene for pensionister er urimelige.

Taget i betragtning at politikkerne rager til sig hver gang de har mulighed for det, er det under al kritik, at det går ud over dem, der ikke kan yde mere efter et langt arbejdsliv.

JEG syntes det er dybt godnat, at ens ægtefælle der er nået pensions alderen, kun kan få laveste sats, fordi hustruen stadig er på arbejdsmarked. (SOSU ASS) som jo løn mæssigt er i den lave ende. På den måde føler jeg at jeg er gået 3000kr ned i løn, den da min mand gik på pensions. Udsigterne bliver jo langt fra bedre om 3 år når jeg skal på pension, for vi er jo i den situation at vi er gift, hvilket vi også skal straffet for. Simpelthen bare ikke i orden.

Fordi vi er trætte af at pensionister bliver flået økonomisk hele tiden Jeg skriver under fordi jeg fortjener en god alderdom og otium. Goderne i samfundet bliver ikke fordelt ligeligt og det er ikke det samfund jeg har arbejdet for.

Jeg som enlig folkepensionist har ikke fået andet en 12 kr extra om måneden. Hvor er det nedgørende.

Fordi jeg er enig i at danske folkepensionisters vilkår er forringet. Især os uden en pension opsparet via tidligere job, grundet i helbredsmæssige udfordringer! Citater slut

Kommentar for os i admin:
Fællesnævnere i disse kommaterer er stort set det samme som vi benævner i vores overskrift. "Folkepensionisterne svigtes af Folketinget". Alle nævnt ingen glemt. Hvad vil du så gøre ved dette når der er valg? Gå ned og stemme på dem du plejer? Jamen så stemmer du jo på mere af det samme. Er det dette du ønsker? Så komme vi jo aldrig videre. Nej der skal nyt til! Giv os en chance. Udfyld en vælgererklæring til os så vi kan blive din stemme i Folketinget. En vælgererklæring forpligter dig ikke til at stemme på partiet; men blot at der bliver mulighed for det. Her finder du os: http://borgernes-folkeparti.dk/2019/


Jørgen Mikkelsen

Vælgererklæring nu også via hjemmeside

2019-01-01 13:06:18

Hjemmesiden er så små startet op nu, og forventes helt udbygget her i januar måned. Vi kan nu modtage vælgererklæringer på siden. Støt os! Vi har brug for alle. En vælgererklæring er ingen forpligtelse til at man stemmer på os. Man giver blot mulighed for at kunne gøre det. http://borgernes-folkeparti.dk/2019/

Husk så at underskriften her på skrivundernet ikke er en vælgererklæring


Jørgen Mikkelsen

STADIG UNDERSKRIFT FORVIRRING

2018-12-28 00:23:24

STADIG UNDERSKRIFT FORVIRRING Vi får stadig meldinger om, at der stadig en nogen der tror at denne underskriftindsamling er en vælgererklærng til Borgernes Folkeparti. Det er det ikke.  Andre at har i forvirringen givet et andet parti deres vælgererklæring, men vil heller give den til os. Håber denne tekst klarer op på forvirringen.

VÆLGERERKLÆRING STARTES OP PÅ FØLGENDE MÅDE: "Send en mail til jorgen@mikkelsen.nu og skriv 'Vælgererklæring' i emnefeltet på mailen, så går processen i gang, og du får efter en lille uges tid et brev i din e-boks fra ministeriet, med vejledning til bekræftelse af din tilslutning. Hav nem Id parat. Hvis du ikke har nem ID, fremsendes dit cpr nummer til os, hvorefter du vil få brevpost fra ministeriet til underskrivelse”.

EN VÆLGERERKLÆRING FORPLIGTER DIG IKKE TIL AT STEMME PÅ PARTIET Husk en vælgererklæring er ikke en stemme på partiet eller en forpligtelse til at gøre det.  En vælger erklæring er blot en tilladelse til, hvis vi når de 20.109 gyldige vælger-erklæringer, at få lov til at vise os og vort partiprogram frem så man kan stemme på os eller lade være.

HAR DU ALLEREDE SENDT EN VÆLGERERKLÆRING TIL ET ANDET PÅRTI KAN DENNE TRÆKKES TILBAGE HVIS DU HELLERE VIL VÆRE MED HOS OS Sådan gør du:
Du finder kvitteringen for vælgererklæringens afgivelse, jf. § 5, stk. 4. Ved at benytte linket og din digitale signatur får du adgang til den digitale løsning, hvorfra du kan trække vælgererklæringen tilbage. Når en vælgeren har trukket vælgererklæringen tilbage, bliver vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om vælgeren slettet i den digitale løsning. Vælgeren modtager herefter en kvittering fra løsningen via Digital Post. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idéoplæg til ældrepolitikken i Borgernes Folkeparti. Ældrepolitikken har i mange år være præget af lappeløsninger. Derfor skriger hele området på en reformering, sådan at den enkelte menneske igen kommer i centrum. Det er ganske og aldeles uværdig at fordi man bliver folkepensionist, så bliver man et objekt for kontrol og mistanke om at man ok har gjort et eller andet forkert. Hele området er bygget op på en sådan måde at det opfattes som fælder man risikere at gå i fordi man ikke kender alle de juridiske spidsfindigheder. Fx kan en enlig folkepensionist risikere at miste halvdelen af sin folkepension hvis kontrollanter fra kommunen vurderer at vedkommende spiser for meget samme med sin kæreste. Et pensionist ægtepar hvor konen arbejder og hendes firma beder hende arbejde over kan manden risikere at komme til at betale, med sin folkepension, for overarbejdet. Det er bare to af mange groteske eksempler på hvordan en hverdag for en folkepensionist kan være. Derfor skriger området på en reform. Her kunne man blive inspireret ved skele til Norge og Sverige hvor en folkepensionist ikke konstant overvåges og kontrolleres. Ingen falder her i svime, eller trækker noget fordi man finder sig en kæreste, eller fordi man hjælper naboen med at opføre en carport. Borgernes Folkeparti vil forlange en undersøgelse af hvad hele det kontrol- skema- ansøgnings- og overvågnings-apparat koster i penge. Vi tror på, at ved at sløjfe dette kunne man spare penge som kunne bidrage til en grundlæggende pensionsforhøjelse, samtidig med de afskedigede medarbejdere kunne få arbejde på et arbejdsmarked hvor man nærmest skriger på flere hænder.

Der er også alvorlige problemer for pensionister der ønsker at blive boende i den bolig hvor det måske har boet det meste af deres liv. Skal de nu jages ud af hjemmet fordi de går på folkepension? Naturligvis ikke. Her kunne man lære noget af det færøske samfund, hvor man som pensionist ikke har søvnløse nætter som husejer og pensionist fordi man frygter for stigende grundskyld og ejendomsskatter. De findes nemlig slet ikke. Sådan bør det også være i Danmark. Går du på pension bør du fritages for at betale ejendomsskatter af den bolig du bor i.

Regeringen vi gerne have at ældre bliver længere på arbejdsmarkedet, til de er 70 år, og gerne længere; men man vil ikke give dem de rettigheder som andre borgere har. Fx så bliver man, begrundet i alder, 65 år, smidt ud af sin a-kasse og mister derved den tryghed giver som andre arbejdstager har. Her er tale om grov alders- diskrimination som vi i Borgernes Folkeparti vil gøre op med. Gennem 23 år er folkepensionen udhulet da folkepensionen ikke reguleres fuldt ud i forhold løn og prisstigninger. Det betyder at der, i dag mangler flere tusinde kroner i folkepensionistens pension på årsbasis. I Borgernes Folkeparti vil vi kræve en genopretning.

I Finansloven for 2019 stoppes den fortsatte udhuling i år 2020 af folkepensionen således at den gennemsnitlige løn og prisudvikling i samfundet følges.

Desuden vil vi gøre op med den gensidige forsørgerpligt. Pension skal være personlig og ikke være afhængig af om man har kæreste eller ikke

De mange skandaler, der har været fremme i i ældreplejen, hvor der har været horrible kommunale spareforslag som fx kun et ugentlig bad og sågar et bad hver 14. dag, for de plejekrævende, er en uhyrlig nedværdigende handling. Senest er det kommet frem at en kommune i deres spariver ville sløjfe nattevagter på plejehjem. Enhver der er ansat i denne sektor ved hvad det kan medføre af ulykker hvis ikke der er personale tilstede hos demente, folk der falder ud af sengen, skal have hjælp til at komme på toilettet osv. De mange eksempler tyder på, at nogen kommuner ikke selv kan finde ud af at prioritere opgaverne på en forsvarlig måde. Det virker som om ældreservice står nederst på listen. Derfor bliver Folketinget nødt til at sætte nogle etiske rammer for personalenormeringer, samt minimumsgrænser for service af ældre borgere. Det vil vi arbejde for i Borgernes Folkeparti.

Vi bygger på kulturelt værdifællesskab. Det samfund som vi i generationer har bygget op er noget særligt. Det er vores Danmark. Det er ikke opstået af sig selv, men er kommet til ved hårdt arbejde og afsavn fra borgerne. Derved har vi skabt velfærdssamfundet. Velfærdssamfundet er designet til at servicere borgere i Danmark - især med sigte på dem der trænger til en håndstrækning for at kunne opretholde en rimelig levestandard. Vi vil med respekt for vor danske kulturarv og det danske folks frihed, bevare og bygge på vort folkestyre og monarki. Vi er et folk der viser respekt for hinanden, vores historie, vort kristne fundament, vores kongehus og vores fælles myndigheder. Vi er et folkefærd, der taler sammen og derved løser problemer og lever side om side i fred, frihed og frisind uanset, oprindelse, køn, tro, seksualitet og sociale forhold, unge såvel som ældre. Der er intet frit land og demokrati hvis ikke vi har ytringsfrihed, en fri presse, religionsfrihed, forsamlingsfrihed - derfor er disse ting vigtige for os i Borgernes Folkeparti.

Borgernes Folkeparti er under opbygning: Borgernes Folkeparti er udsprunget af gruppen "Folkepensionisterne Svigtes Af Folketinget" Har et udviklet program på ældreområdet, og er i gang med at udvikle sit program på de øvrige vigtige politiske områder. På disse felter vil vi også være aktive og følge en midtsøgende politik der baserer sig på ansvarlig sund fornuft. Vi knytter os hverken til rød eller blå blok; men agter at danne vores egen borgernes blok. Vi igangsætter, med baggrund i dette, allerede nu indsamlingen af vælgererklæringer, da vi er i tidsnød i forhold til det forestående Folketingsvalg. Der kræves 20.109 gyldige vælger-erklæringer for at kunne blive opstillingsberettiget til Folketinget

Vælgererklæring hvordan?: Hvis du vil afgive en vælgererklæring til fordel for Borgernes Folkeparti – kan du sende en mail til mig på: jorgen@mikkelsen.nu - skriv i emne-linjen vælgererklæring, så jeg sender jeg den herefter ind i systemet hos Økonomi- og Indenrigsministeriet. Skriver du i mailen ”må opbevares”. opbevarer vi din e-mail til kommunikation mellem dig og os. Vi giver denne ikke videre til tredje person. Herefter går der en uges tid – så får du tilsendt et link fra ministeriet til din mailadresse, hvor du kan afgive en vælgererklæring ved brug af dit Nem ID. En vælgererklæring er IKKE en stemmeblanket til at stemme på Borgernes Folkeparti, så du er ikke forpligtet til at stemme på partiet. Det er kun en erklæring, der giver os lov til at stille op til folketingsvalget, når vi har nået de 20.109 stemmer og dermed er opstillingsberettiget. Vi håber naturligvis at du vælger os når valget kommer; men som sagt, ingen forpligtelse.


Jørgen Mikkelsen

Glæderlig Jul og godt nytår

2018-12-23 12:27:19

Hermed ønskes I alle en glædelig Jul og et godt nytår. Jeg vedhæfter en lille video til jer også. Skru op for lyden på din PC denne er meget lav i videoen.


https://www.facebook.com/groups/folkepensionisterne/permalink/1785701581540078/

VÆLGERERKLÆRING STARTES OP PÅ FØLGENDE MÅDE:
Vi skal bruge din e-mail.

"Send en mail til jorgen@mikkelsen.nu og skriv 'Vælgererklæring' i emnefeltet på mailen, så går processen i gang, og du får efter en lille uges tid et brev i din e-boks fra ministeriet, med vejledning til bekræftelse af din tilslutning. Hav nem Id parat. Hvis du ikke har nem ID, fremsendes dit cpr nummer til os, hvorefter du vil få brevpost fra ministeriet til underskrivelse".

Med venlig hilsen

Jørgen Mikkelsen 


Jørgen Mikkelsen

Underskriften på denne side er ikke vælgererklæring til Borgernes Folkeparti

2018-12-17 23:44:37

Det der er gået op for os, at nogen tror at når man skriver under her, er det en vælgererklæring til Borgernes Folkeparti. Det er det ikke!

VÆLGERERKLÆRING STARTES OP PÅ FØLGENDE MÅDE:
"Send en mail til jorgen@mikkelsen.nu og skriv 'Vælgererklæring' i emnefeltet på mailen, så går processen i gang, og du får efter en lille uges tid et brev i din e-boks fra ministeriet, med vejledning til bekræftelse af din tilslutning. Hav nem Id parat. Hvis du ikke har nem ID, fremsendes dit cpr nummer til os, hvorefter du vil få brevpost fra ministeriet til underskrivelse".

Hav en rigtig god dag.

Mvh

Jørgen Mikkelsen

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/pensionister-goer-oproer-stifter-nyt-parti/7441059?fbclid=IwAR3DiDhVO6KB9dEi2Ti1aOi5FdYKV1vK-hF6r4ONxdOGt5oYSCa-rWSl9v8


Jørgen Mikkelsen

Nu kan du afgive en vælgererklæring til Borgernes Folkeparti

2018-12-05 11:50:19

Borgernes_Folkeparti_nyt_logo1.jpg
Nu kan du afgive en vælgererklæring til Borgernes Folkeparti


Da vores webmaster er kørt ned med virus og da vi har afklaret med ministeriet, at vi nu kan begynde at samle vælgererklæringer er der ingen grund til at vente længere. Vi kan så småt begynde her. Send en mail på jorgen@mikkelsen.nu og skriv i adresse linjen Vælgererklæring. Se vejledning sidst i skrivelsen.

Borgernes Folkeparti

Vi bygger på kulturelt værdifællesskab
Det samfund som vi i generationer har bygget op er noget særligt. Det er vores Danmark. Det er ikke opstået af sig selv men kommet til ved hårdt arbejde og afsavn fra borgerne. Derved har vi skabt velfærdssamfundet. Velfærdssamfundet er designet til at servicere borgere i Danmark i sær med sigte på dem der trænger til en håndstrækning for at kunne opretholde en rimelig levestandard
Vi vil med respekt for vor danske kulturarv og det danske folks frihed, bevare og bygge på vort folkestyre og monarki.
Vi er et folk der viser respekt for hinanden, vores historie, vort kristne fundament, vores kongehus og vores fælles myndigheder. Vi er et folkefærd, der taler sammen og derved løser problemer og lever side om side i fred, frihed og frisind uanset, oprindelse, køn, tro, seksualitet og sociale forhold, unge såvel som ældre.
Der er intet frit land og demokrati hvis ikke vi har ytringsfrihed, en fri presse, religionsfrihed, forsamlingsfrihed, derfor er disse ting vigtige for os i Borgernes Folkeparti.

Ældre politikken

Ældrepolitikken har i mange år være præget af lappeløsninger. Derfor skriger hele området på en reformering, sådan at det enkelte menneske igen kommer i centrum. Det er ganske og aldeles uværdig at fordi man bliver folkepensionist, så bliver man et objekt for kontrol og mistanke om at man ok har gjort et eller andet forkert. Hele området er bygget op på en sådan måde at det opfattes som fælder man risikere at gå i fordi man ikke kender alle de juridiske spidsfindigheder. Fx kan en enlig folkepensionist risikere at miste halvdelen af sin folkepension hvis kontrollanter fra kommunen vurderer at vedkommende spiser for meget samme eller overnatter for meget sammen med sin kæreste. Et pensionist ægtepar hvor konen arbejder og hendes arbejdsplads beder hende arbejde over kan manden risikere at komme til at betale, med sin folkepension, for overarbejdet. Det er bare to af mange groteske eksempler på hvordan en hverdag for en folkepensionist kan være. Derfor skriger området på en reform. Her kunne man blive inspireret ved at skele til Norge og Sverige hvor en folkepensionist ikke konstant overvåges og kontrolleres. Ingen falder her i svime, eller modregner noget fordi man finder sig en kæreste, eller fordi man hjælper naboen med at opføre en carport.
Borgernes Folkeparti vil forlange en undersøgelse af hvad hele det kontrol- skema- ansøgnings- og overvågningsapperat koster i penge. Vi tror på, at ved at sløjfe dette kunne man spare penge som kunne bidrage til en grundlæggende pensionsforhøjelse, samtidig med de afskedigede medarbejdere kunne få arbejde på et arbejdsmarked hvor man nærmest skriger på flere hænder.

Der er også alvorlige problemer for pensionister der ønsker at blive boende i den bolig hvor det måske har boet det meste af deres liv. Skal de nu jages ud af hjemmet fordi de går på folkepension? Naturligvis ikke. Her kunne man lære noget af det færøske samfund, hvor man som pensionist ikke har søvnløse nætter som husejer og pensionist fordi man frygter for stigende grundskyld og ejendomsskatter. De findes nemlig slet ikke. Sådan bør det også være i Danmark. Går du på pension bør du fritages for at betale ejendomsskatter af den bolig du bor i.
Regeringen vi gerne have at ældre bliver længere på arbejdsmarkedet, til de er 70 år, og gerne længere; men man vil ikke give dem de rettigheder som andre borgere har. Fx så bliver man, grundet en alder på 65 år, smidt ud af sin a-kasse og mister derved den tryghed giver som andre arbejdstager har. Her er tale om grov alders- diskrimination som vi i Borgernes Folkeparti vil gøre op med.

Gennem 23 år er folkepensionen udhulet da folkepensionen ikke reguleres fuldt ud i forhold løn og prisstigninger. Det betyder at der, i dag mangler flere tusinde kroner i folkepensionistens pension på årsbasis. I Borgernes Folkeparti vil vi kræve en genopretning.

I Finansloven for 2019 stoppes den fortsatte udhuling af folkepensionen fra år 2020 således at den gennemsnitlige løn og prisudvikling i samfundet følges.

Desuden vil vi gøre op med den gensidige forsørgerpligt. Pension skal være personlig og ikke være afhængig af om man har kæreste eller ej.
Når man ikke længere kan klare det i hjemmet og derfor er nødt til at komme på plejehjem, er det vigtig at stedet lever op navnet pleje og hjem og ikke som det i blandt ser ud: opbevaring.

De mange skandaler, der har været fremme i i ældreplejen, hvor der har vært horrible kommunale spareforslag som fx kun et ugentligt bad og sågar også et bad kun hver 14. dag for de plejekrævende, er en uhyrlig nedværdigende handling. Senest er det også kommet frem at en kommune i deres spareiver ville sløjfe nattevagter på plejehjem. Enhver der er ansat i denne sektor ved hvad det kan medføre af ulykker, hvis ikke der er personale tilstede hos demente, folk der falder ud af sengen, bliver syge, skal have hjælp til at komme på toilettet osv.

I den værdige kvalitetsbevidstgørelse er det vigtig at et ægtepar der begge kommet på plejehjem ikke adskilles, Vi har set grotesk og hjerteskærende eksempler på dette. Mennesker der har været sammen det meste af deres aktive liv skal ikke skilles ad i den sidste del af deres liv.

De mange eksempler viser, at nogle kommuner ikke selv kan finde ud af at prioritere opgaverne på en forsvarlig og menneskeværdig måde. Det virker som om ældreservice ofte står nederst på listen. Derfor bliver Folketinget nødt til at sætte nogle etiske rammer for personalenormeringer, samt minimumsgrænser for service af ældre borgere ved lov. Det vil vi arbejde for i Borgernes Folkeparti.

Borgernes_Folkeparti_nyt_logo.jpg


Borgernes Folkeparti Er i gang med at udvikle sit program på de øvrige vigtige politiske områder. På disse felter vil vi også være aktive og følge en midtsøgende politik der baserer sig på ansvarlig sund fornuft.

Vi igangsætter, med baggrund i dette, allerede nu indsamlingen af vælgererklæringer da vi er i tidsnød af hensyn til det forestående folketingsvalg.

Der kræves det 20.109 gyldige vælger-erklæringer. For at kunne blive opstillingsberettiget til Folketinget
Vælgererklæring hvordan?
Hvis du vil afgive en vælgererklæring til fordel for Borgernes Folkeparti – kan du allerede nu sende en mail til mig på jorgen@mikkelsen.nu, skriv i adresse-linjen vælgererklæring, så jeg sender jeg den herefter ind i systemet hos Økonomi- og Indenrigsministeriet. Skriver du i mailen ”må opbevares”. opbevarer vi din email til kommunikation mellem dig og os. Vi giver denne ikke vider til tredje person. Herefter går der en uges tid – så får du tilsendt et link fra ministeriet til din mailadresse – hvor du kan afgive en vælgererklæring ved brug af dit NemID.
En vælgererklæring er IKKE en stemmeblanket til at stemme på Borgernes Folkeparti, så du er ikke forpligter til at stemme på partiet. Det er kun en erklæring, der giver os lov til at stille op til folketingsvalget – når vi har nået de 20.109 stemmer og er opstillingsberettiget.

Vi håber naturligvis at du vælger os når valget kommer; men som sagt ingen forpligtelse.
Man kan kun være stiller for et parti. Er man stiller for et andet parti og hellere vil støtte os er der mulighed for at kalde den første vælgererklæring tilbage.

Tilbagetrækning af digital vælgererklæring

§ 6. Ønsker vælgeren at trække en vælgererklæring afgivet efter § 5 tilbage, skal vælgeren gøre brug af det link, der fremgår af kvitteringen for vælgererklæringens afgivelse, jf. § 5, stk. 4. Ved at benytte linket og sin digitale signatur får vælgeren adgang til den digitale løsning, hvorfra vælgeren kan trække vælgererklæringen tilbage.
Stk. 2. Når vælgeren har trukket vælgererklæringen tilbage, bliver vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om vælgeren slettet i den digitale løsning. Vælgeren modtager herefter en kvittering fra løsningen via Digital Post.

Alte Kammeraten Kan ikke være et bedre inspirerende signal til at få gjort op med Folketingets håbløse senirpolitik.


Jørgen Mikkelsen

Kære Venner

2018-11-29 20:45:43

Tak for jeres underskrifter og ikke mindst jere små kommentarer.

Der er et godt Borgerforslag som fortjener mere støtte, nemlig et forslag der skal ophæve den den gensidige forsørgerpligt.
Forslaget har en tidgrænse her til 15. december så det haster. Her er linket du skal klikke på, hvis du vil støtte. Hav nem ID parat.  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01326


For jer der endnu ikke er medlem af vores facebookgruppe klik her
https://www.facebook.com/groups/folkepensionisterne/


Jørgen Mikkelsen

Hej derude!

2018-11-03 00:12:49

Tak fordi du tog dig tid til at skriver under på vore underskriftindsamling. Jeg er glad for de små kommentarer vi får som feed back. De viser, at vi her har fat i noget der for længst skulle have være rettet op på.
I øjeblikke forhandles der om en ny Finanslov, og vi har i pressen fulgt hvordan man har delt penge ud fra Satspuljerne. De puljer som er årsagen til at folkepensionen over 23 år årlig er sunket ca kr.8000. Det skal stoppes og der skal betales tilbage.

Når alle forhandlinger er afslutte skal det blive spændende at se, om folkepensionisterne, nok engang, forbigås eller der falder krumme af. Intet af dette er selvfølgelig accebtabelt. Der skal mange penge på bordet, fordi det er mange penge man har taget fra pensionisterne.

Bliver det ikke tilfredsstillende, har vi en chance for at markere vores utilfrdshed ved der forestående valg som senest skal afholdes midtsommer 2019.

Jeg håber i vil dele vores link så vi kan få mange flere underskrifter.

Tak for ordet
Mvh Jørgen Mikkelsen

https://www.skrivunder.net/folkepensionisterne_svigtes_af_folketinget_stot_underskriftsindsamlingen


Jørgen Mikkelsen

Til jeres orientering

2018-09-24 09:42:29

Tak for jeres underskrifter og hjælp os med at vi kan bliver endnu flere. Del med venner og bekendte. Er du endnu ikke medlem af vores Facebookgruppe, hvor der er en livlig debat, så klik her: https://www.facebook.com/groups/folkepensionisterne/

Med venlig hilsen Jørgen Mikkelsen 


Jørgen MikkelsenDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...