Folkepensionisterne svigtes af Folketinget. Støt Underskriftsindsamlingen!

Folkepensionens grundbeløb (2018 Pr. md. 6.237 kr.) gøres skattefrit. Folkepensionens grundbeløb og tillæg reguleres fremover i forhold til den gennemsnitlige lønudvikling på arbejdsmarkedet.
Fuldstændig afskaffelse af den gensidige forsørgelsespligt

Folketinget har, som katten om den varme grød, i debatter hvor emnet er blevet berørt, gået behændigt uden om pensionisternes vilkår. Ord som ældrebyrden har fyldt tankerne og har derfor ikke været et interessant emne at tage op. Det skal der ændres på. De ældre pensionister, vi har i dag, har også krav på værdighed. Det er dem vi skylder tak for det velfærdssamfund vi har i dag.

Igennem rigtig mange år (28), har stort set samtlige partier i Folketinget, med skiftende regeringer, forringet vilkårene for vores folkepensionister. Det har, urimeligt hårdt, ramt de borgere der kun har deres folkepension at leve af.

Folkepensionister ville have fået udbetalt flere tusinde kroner mere om året i folkepension, hvis ikke der i de sidste 28 år var taget penge fra folkepensionen til satspulje-midlerne. Cirka 8000 kroner for enlige folkepensionister og 6000 kroner for samlevende folkepensionister.

Vi lever i en tid hvor private pensioner vinder frem, dels i tilknytningen til arbejdet; dels personlige private. Derfor lever vi i en overgangsperiode hvor nogen har en rimelig pension medens andre kæmper for dagen og vejen. Folkepensionen er i årevis ikke blevet reguleret i forhold til lønudviklingen, og da der i de senere år også er kommet mange forbrugsafgifter til, der rammer denne gruppe særlig hårdt
.

Hos folkepensionisterne og førtidspensionister, der er singler, risikerer man at blive bedømt som samboende, hvis man finder sig en kæreste og kan derfor risikere at miste sine rettigheder, som enlig, hvilket kan betyde en katastrofal nedgang i folkepensionen. Dette er uvædigt. Derfor skal den gensidige forsørgelsespligt ophæves.

Skriv under hvis du er enig, også den yngre genration. Husk jeres tid kommer også, hvor i bliver ældre, og husk så lige at dele det gode budskab her. Vi skal have rigtig mange underskrifter.
https://www.facebook.com/groups/folkepensionisterne/