NEJ til nattelukning af Livslinien til forebyggelse af selvmord.

Kontakt forfatteren af dette andragende

15.693 tak!

2015-10-29 20:44:26

Kære underskriver. 

Det er desværre umuligt at takke hver og en direkte. Heldigvis kan vi istedet skrive til hver og en af alle I skønne mennesker som skrev under og som var med til at gøre det muligt for Livslinien at fortsætte. Den afgående formand, Morten Thomsen, er meget lettet og glad over at hans livsværk på denne her måde kan yde hjælp i de nattetimer hvor tankerne er tungest og livet er allermest svært. 

Dorte Nielsen (også kendt som Farmor fra Værnær) og jeg tog  til København. Sammen med de gode folk fra Værnær, Morten Thomsen og frivillige fra Livslinien, afleverede vi først en kopi af de mange underskrifter og alle kommentarerne til en ministersekretær på Sundhedsministeriet. Sundhedsminister Sophie Løhde havde desværre ikke tid til at komme ned i receptionen og modtage tingene, men vi sang "Livstræet" og fik på den måde markeret afleveringen af underskrifterne.  

 


 

 


På trappen foran Folketinget. 

Bagefter var vi inviteret over på Christiansborg af Liselott Blixt, som er formand for sundhedsudvalget. Hun ville gerne mødes med os og vi fik en god snak med hende. Hun var rigtig glad for den kæmpestore opbakning der var for i befolkningen. Liselott Blixt gik ind i forhandlingerne og fik forhandlet bevillingen på plads. 

 

 Liselott Blixt, Dorte Nielsen og Morten Thomsen på Christiansborg. Heldigvis viste det sig jo også at der blev fundet nogle satspuljemidler, så natteåbningen kunne fortsætte et stykke tid endnu.
Vi mener fortsat at noget der er så billigst i drift og som gør så stor en forskel må og skal have en fast bevilling. De frivillige skal ikke fundere over om deres indsats kan fortsætte. Så måske kommer vi tilbage om et par år igen og beder om din underskrift. Man ved aldrig.

Tusind tak for din underskrift.  

Mange gode hilsner, Farmor Dorte Nielsen og tovholder Peter Mortensen, Værnær


https://www.facebook.com/Livslinien

https://www.facebook.com/vaernaer


Værnær. Ung til Ung.

Underskrifterne er afleveret.

2015-10-12 09:33:01

Kære alle underskrivere. 

I fredags var vi i København og for at aflevere underskrifterne og de mange, mange kommentarer. 
Se billeder og opdateringer på Livslinien og Værnær på Facebook. Husk at "like". 

Desværre havde sundhedsministeren ikke tid til at mødes med os, selvom vi kom hen til Sundhedsministeriet. Men vi fik da afleveret dem til ministersekreætæren, som også fik en sang med på vejen. "Livstræet"

Derefter gik vi over på Christiansborg og afleverede et tilsvarende sæt til Liselott Blixt. Hun var til gengæld rigtig, rigtig glad for den store opbakning fra befolkningen og lovede at gøre alt hvad hun kan for at finde de midler der skal til for at fortsætte natteåbningen af Livslinien. 

Til sidst var vi forbi Livslinien. Det er jo helt fantastisk at der findes 240 mennesker som vil bruge deres fritid og nattesøvn på at tale med andre mennesker i nød. Det er folk af en helt usædvanlig støbning, man finder på Livslinien. 

Underskriftsindsamlingen fortsætter. Vi er ikke i mål og vi vil naturligvis holde øje med udviklingen. 
Mange, mange tak for dit engagement! Underskrifterne og kommentarerne har virkeligt flyttet noget. 


Med venlig hilsen,
Peter Mortensen.


Værnær. Ung til Ung.

Besked fra Farmor Dorte.

2015-10-08 13:52:30

Mikkel blev reddet fra selvmord af Livslinien: ”Jeg ville bare fjerne mig fra det hele”

http://www.euroman.dk/artikler/nyheder/mikkel-blev-reddet-fra-selvmord-af-livslinien-jeg-ville-bare-fjerne-mig-fra-det-hele/


Lige præcis derfor har VÆRNÆR startet denne underskriftsindsamling. I morgen, fredag den 9/10,  tager vi til København og afleverer de mange underskrifter. Først ved sundhedsministeriet, som desværre ikke har tid til at tage imod, men de bliver afleveret ved receptionen. Dernæst går turen til Christiansborg, hvor vi kl. 15.30 har en aftale med formand for Sundhedsudvalget Liselott Blixt, der er psykiatriordfører for DF. Så følg med de nærmeste dage - vi filmer og tager billeder og TV2 har lovet at komme. Min kjole er nyvasket og klar ...

Kærlig hilsen "farmor" Dorte Nielsen


Klik ind på Værnær og følg med der. www.facebook.com/vaernaer 
"Like" Livslinien og støt også op om de gode, frivillige der. www.facebook.com/livslinien

  


Peter. Værnær. Ung til Ung.

Besked fra Farmor Dorte.

2015-10-08 13:43:47

Mikkel blev reddet fra selvmord af Livslinien: ”Jeg ville bare fjerne mig fra det hele”

http://www.euroman.dk/artikler/nyheder/mikkel-blev-reddet-fra-selvmord-af-livslinien-jeg-ville-bare-fjerne-mig-fra-det-hele/


Lige præcis derfor har VÆRNÆR startet denne underskriftsindsamling. I morgen tager vi til København og afleverer de mange underskrifter. Først ved sundhedsministeriet, som desværre ikke har tid til at tage imod, men de bliver afleveret ved receptionen. Dernæst går turen til Christiansborg, hvor vi kl. 15.30 har en aftale med formand for Sundhedsudvalget Liselott Blixt, der er psykiatriordfører for DF. Så følg med de nærmeste dage - vi filmer og tager billeder og TV2 har lovet at komme. Min kjole er nyvasket og klar ... kh "farmor" Dorte Nielsen


Peter. Værnær. Ung til Ung.

10.000 tak.

2015-10-05 07:49:19

Kære alle. 

(Ti) tusind tak for dit engangement. Med Dalai Lamas ord: 

  • "Hvis du tror, du er for lille til at gøre en forskel, så prøv at sove med en myg."

Det er lykkedes at samle så mange underskrifter og gøre så meget opmærksom på det helt urimelige i nedskæringen at flere partier er klar til at finde pengene. Nu skal vi bare være sikre på at det bliver en helt permanent ordning, så de frivillige i Livslinien ved at der er ro på den side af sagen i mange år fremover.

Fortsæt meget gerne med at dele underskriftsindsamlingen. Vi skal helt i mål med det.
Underskrifterne skal afleveres på fredag. Vi vil lave en lille fest ud af det og jeg vender tilbage, når der er nogle specifikke planer.

 

Mange gode hilsner,

Peter. For Værnær. Ung til Ung.
https://www.facebook.com/vaernaer

  


Værnær. Ung til Ung.

Livsliniens formand går af.

2015-10-03 19:12:15

Livsliniens formand, Morten Thomsen, går af i protest. Se mere her:

http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/23848625

Vi fortsætter med at samle underskrifter og det er vores plan at aflevere de mange, mange underskrifter til sundhedsminister Sophie Løhde. Med 6.324 underskrifter og udsagn som den nedenstående, kan vi ikke stoppe nu. Der må og skal skaffes de, i realiteten småpenge, der skal til for at holde Livslinien åben døgnet rundt. 

"Livslinjens rådgivning er en meget direkte årsag til, at jeg stadig er her. Det er hårdt at ligge nat efter nat med overvejelserne om hvorvidt ens nærmeste er bedre tjent med eller uden én selv i deres liv. At have nogen at tale med, som man ikke kender og derfor ikke føler man belaster på samme måde, er helt uvurderligt!!!". 

Kærlig hilsen, Værnær - Ung til Ung.
// Peter


Værnær. Ung til Ung.

5.000 underskrifter.

2015-10-02 09:32:48

Kære underskrivere. 

Vi har nu mere end 5.000 underskrifter. Budskabet er desuden blevet delt 9.500 gange.  Det er helt overvældende. 
Morten Thomsen , som står bag Livslinien, er meget taknemmelig over den helt massive støtte som han oplever. Mange andre gode organisationer støtter også op omkring dette projekt, for det er udelukkende Livsliniens 250 frivillige medlemmer, som ofrer deres nattesøvn til en uegennyttig indsats mod selvmord. Tusind tak! 

Sundhedsminister Sophie Løhde (sum@sum.dk) blødte i går aftes en smule op og roste Livslinien og skrev på sin Facebook profil at der skal ses på satspuljemidler til Livslinien. Vi hos Værnær - ung til ung, www.facebook.com/vaernaer,  mener at Livslinien bør sikres så arbejdet med at at forhindre selvmord kan fortsætte i rigtig lang tid fremover. Så del fortsat gerne underskriftindsamlingen. Vi er desværre ikke i mål endnu. 

Besøg Livslinien her. http://www.livslinien.dk/ 


Mange hilsner, Peter. 
Værnær - Ung til Ung.Værnær. Ung til Ung.

Besked fra Morten Thomsen. Livsliniens stifter.

2015-10-01 13:47:52

Kære venner

Underskriftsindsamlingen som blev sat i gang i går, har nu rundet 3.600 underskrifter på bare et døgn. Tak for det flotte opbakning. Det er imponerende. Det er et stærkt civilsamfund som bakker vores 240 dygtige frivillige op. Det er et udtryk for et stærkt civilsamfund, som siger fra og tydeligt fortæller os, at også de ved, at selvmordstanker kan ramme på alle tider af døgnet og at muligheden for at få hjælp, bør afspejle dette.
Jeg har fået så mange mails fra folk. Det varmer.
Det gennemgående spørgsmål i jeres kommentarer er: ’Hvorfor?’ Hvorfor skærer man netop her, hvor de allermest udsatte rammes? Man er så udsat, når man har selvmordstanker om natten eller når man som pårørende oplever at ens nærmeste er i krise og man har brug for råd til, hvordan man bedst hjælper dem. Det undrer også mig og jeg har arbejdet med Livslinien i over 20 år. Det giver ingen politisk mening.

Jeg har brug for at sætte et par ord på bevillingen vi fik i 2015. Det her handler om meget andet end bare penge for Livslinien. Det handler om tillid.

Vi skal kunne rekruttere og uddanne dygtige frivillige til vores tre rådgivninger: telefon-, net- og chatrådgivningen. Vi har igennem 20 år uddannet mere end 1.000 frivillige. For tiden yder 240 dygtige frivillige gode medmenneskelige samtaler som forebygger selvmord. Den menneskelige ressource er afgørende for Livslinien.
Vores rådgivning fungerer kun hvis mennesker har tillid til vores organisation. Når vi får 15.000 henvendelser om året er det et udtryk for at mange mennesker har tillid til at tale med Livsliniens frivillige. Den form for tillid bygger man som organisation op over 20 år. Og derfor har tillid altid været vigtigt for os. Det har været afgørende at de selvmordstruede og deres pårørende har kunnet regne med os og vores åbningstider.

For Livslinien har den politiske forankring af den privat finansierede udvidelse af telefonrådgivningens åbningstid været i fokus allerede fra begyndelsen af projektet. Vi ville sikre at det offentlige anerkendte Livsliniens vigtige supplement til det offentliges egne tilbud. Vi ville sikre at det offentlige bidrog til driften af den udvidede åbningstid, når de private projektmidler slap op.

På baggrund af dette fremsynede arbejde fik vi den offentlige natbevilling ved finansloven 2015, udmøntet i april måned, hvilket gav os sikkerhed for yderligere arbejdsro hvor vi kunne tilbyde natrådgivning – også om natten.

For et par dage siden annullerer Sundhedsministeren pludselig denne bevilling, helt uden dialog med os eller andre indenfor området. Vores bevilling til den natåbne rådgivning er væk og det påvirker tilliden til vores rådgivning. Vi kommer til at fremstå utroværdige, når vi pludselig må lukke natåbningen med så kort varsel.


Det er et tillidsbrud af Sophie Løhde.


Som organisation er vi ikke interesseret i at blive spist af med en ny hovsabevilling. Vi vil de langsigtede bæredygtige løsninger. Det har vi vist vi kan levere igennem mere end 20 år.


1. Vi vil inviteres til samarbejde om natåbningen, fordi ministeren ønsker det.

2. Vores dialog skal tage udgangspunkt i anbefalingerne i den eksterne evaluering som ministeriet selv har fået udarbejdet omkring Livsliniens natåbning.
3. Først når den proces er på plads, giver det mening for politikere og minister at snakke økonomi og rammer for vores natåbning.
4. Det er afgørende at der skabe tillid til en permanent natåbning.
Mange har spurgt hvordan til hvordan man kan hjælpe Livslinien. Det kan du på flere områder. Opbakningen her på Facebook er vigtig for os – så skriv og del mine indlæg.
1. Deltag i underskriftsindsamlingen på vores Facebookside
2. Skriv til de folkevalgte og Sundhedsministeriet. Det gør en forskel.
3. Støt vores frivillige arbejde via MobilePay 9152 9311
4. Blive frivillig rådgiver og gør en forskel:

http://www.livslinien.dk/bliv-frivillig/bliv-frivillig-raadgiver-og-goer-en-forskel/


Tak for hjælpen alle sammen.

Morten Thomsen

Livsliniens stifter og bestyrelsesformand


Værnær. Ung til Ung. // Peter.Del denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.