Nej til ny skolestruktur i Greve Nord

(OBS. Støt også Greve Syd > http://www.skrivunder.net/ny_skolestruktur_i_greve_syd)


Fredag den 29. august om eftermiddagen offentliggjorde Greve Kommune dagsordenen til Børne- og Ungeudvalgsmødet onsdag den 3. september og derefter i Byrådet den 15. september. Her står der:

Forslag til ny skolestruktur for Greve Nord

Arenaskolen, Tjørnelyskolen og Krogårdskolen

Den nye skolestruktur i Greve Nord

Der etableres en ny skolemodel i Nord med en basisskole for 0.-4. klassetrin og en overbygningsskole for 5.-9. klassetrin.

- Tjørnelyskolen bliver basisskole

- Krogårdskolen bliver overbygningsskole

- Arenaskolens bygning lukkes som skolebygning

Teknisk set vil der i henhold til Folkeskoleloven ske en lukning af alle tre skoler, som så åbner igen som to nye skoler, der er hhv. basisskole og overbygningsskole.

De to skoler vil blive genetableret, som to selvstændige skoler med egen ledelse og skolebestyrelse.

Tjørnelyskolen og Krogårdsskolen kan opretholdes som navne på de to skoler.

Der afsøges mulighed for at bygge en ny skole på Tjørnelyskolens matrikel

Greve Kommune afventer svar på ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om mulighed for at bygge ny skole gennem Offentlig Privat Partnerskab. Såfremt dette bliver en mulighed vil det blive prioriteret, at den nye skolebygning på Tjørnelyskolens matrikel kommer til at huse overbygningsskolen. I givet fald vil Krogårdskolen så blive basisskole.

Der forventes svar på ansøgningen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i primo oktober 2014. Hvis ansøgningen imødekommes, og svaret foreligger inden høringsperiodens afslut-ning den 14. november 2014, vil det blive offentliggjort og meddelt direkte til de relevante høringsparter. Høringsmaterialet om ny skolestruktur i Greve Nord vil i givet fald blive til-passet.

Den nye skolestruktur træder i kraft pr. 1.august 2016

Anden del af skoleåret 2014/15 og hele skoleåret 2015/16 vil blive anvendt til planlægning og opstart på bygningstilpasninger og til at påbegynde arbejdet med en ny fælles kultur og skolehverdag for elever, medarbejdere, ledelse og forældre.

Skoledistrikt for de to skoler

Basisskolen og overbygningsskolen vil have samme store skoledistrikt ”Nord”.

Distrikt Nord vil omfatte de tre nuværende skoledistrikter for Arenaskolen, Tjørnelyskolen og Krogårdskolen.

Læs det fulde referat af mødet her incl. oversigtskort over den potentielt fremtidige skolestruktur.

 

Vi forældre er chokerede over forslaget, som ikke tidligere har været fremme, så vi har kunnet tage stilling til det i en demokratisk proces.

Vi ønsker forslaget taget af bordet fordi:

 • SAMMENHÆNGEN OG SAMMENHOLD MELLEM STORE OG SMÅ FORSVINDER
  At gå ni år i folkeskolen er det længste kontinuerlige forløb, der er tilbage af børnenes liv i et samfund, hvor alt specialiseres og målrettes. Børnehaveklasse-eleven ser op til de store, og de store passer på de små. En skole fra 0.-9. klasse skaber sammenhængskraft. En specialiseret indskoling- og en udskolingsskole smadrer et unikt fællesskab på tværs af alder.

 • UOVERSKUELIG BØRNEFABRIK
  Børnenes tilknytningsforhold til skolen, hinanden og lærerene vil smuldre.
   
 • LANG SKOLEVEJ
  Det er en kæmpe værdi, at folkeskolen ligger i lokalmiljøet, hvor selv de mindre børn selv kan cykle. Mange børn vil få langt til skole. Børn der cykler selv nu skal fratages selvstændighed og igen transporteres til skole af deres forældre.

 • SØSKENDE SKILLES
  Søskende bliver splittet på to forskellige adresser og går glip af fællesskab omkring deres skole.

 • LAD SKOLEN FÅ ARBEJDSRO
  Skolerne arbejder lige nu på højtryk med at få hverdagen til at fungere med en ambitiøs inklusionspolitik og ikke mindst den nye skolereform, der er under en måned gammel. Midt i dette kaster Greve Kommune en bombe, der vil ændre børn, personale og forældres hverdag radikalt. Giv vores børn og deres pædagoger og lærere tryghed og lad skolen få arbejdsro.

 • VI FORÆLDRE ER IKKE BLEVET HØRT
  Vi har oplevelsen af, at Greve Kommune forsøger at snige forslaget igennem i en alt for hurtig proces, hvor der ikke er tid til at høre hverken forældre eller personale.
 • Det vil være særdeles vanskelig for forældre at finde engagement i skolen og ikke mindst omvendt, når børnene alligevel efter få år skal skifte til en anden skole, hvor de også kun skal gå i få år


 • Yderligere baggrundsinformation: