Afskaf 4års reglen for læger

Quoted post


Gæst

#65

2013-04-18 05:28

Tak for et godt initiativ - også med kontakten til pressen! Fire-årsreglen er udtryk for ren politisk ideologi - fuldstændig ubrugelig og ødelæggende. Selvfølgelig vil hver enkelt forfølge sine drømmes mål - uanset politikernes ønsker om at styre vore liv.
Er der iøvrigt nogensinde lavet en opgørelse af, hvordan antallet af opslåede hoveduddannelsesforløb (samlet set) matcher antallet af læger, der mangler hoveduddannelse? Hvis der mangler hoveduddannelsesstillinger, bliver 4-årsreglen endnu mere grotesk.

Svar

Dorthe Furstrand

#66 Re:

2013-04-18 11:17:22

#65: -  

  Kære Gæst

Ja, der er lavet div lægeprognoser, for at ramme det rigtige antal hovedforløb ift behov. De virker ret grundige, indregner bl.a. gennemsnitlig barsel, forskning, sygdom og pension. Der er selvfølgelig altid usikkerheder og man kan være enig eller uenig i om man bør gå mod lidt underdimensionering eller uddanne lidt ekstra og så risikere arbejdsløshed. Men uanset, så er der tænkt over det.

Dette var - absurd nok - en af de ting vi måtte "købe" da reglen blev indført. Altså vi måtte "acceptere" 4-års reglen for allernådigst at få lov til at gennemføre den slags sund fornuft! (Vi= YL på det tidspunkt = ikke mig!) Det er noget af det mest provokerende ved hele miseren.