Afskaf 4års reglen for læger


Gæst

/ #73

2013-04-18 19:41

Til alle der tror, at lægerne bare kan vælge et mindre attraktivt speciale:
Det er nødvendigt med en såkaldt introstilling indenfor et speciale for at kunne søge hoveduddannelse efterfølgende. Introstillingen er typisk 1- årig. Når man vælger introstilling (og tilmed er heldig at få en) i et speciale, hvor der tilsyneladende er pladser at få i hoveduddannelsen, har man ingen mulighed for at vide, om der er også er pladser at få nogle år senere, når der er opnået kompetencer nok til at søge hoveduddannelsen. Hvis interessen for specialet stiger, er det ofte for sent, at vende blikket mod et andet speciale, hvor man allerede vil være håbløst bagud. Samtidig vil man ikke fremstå målrettet i det nye speciale, for man har jo valgt om undervejs - og det straffes med en plads nederst i bunken.
Udviklingen i et speciale som almen medicin kunne meget vel være udtryk for ovenstående: Interessen for faget er steget voldsomt over de seneste år. Derfor må en del af de læger, der satsede på specialet for 4 år siden, se fremtiden smuldre væk pga for stor søgning til specialet.
De er ikke forkælede og forvænte småbørn, som vores øverste chef hånligt antyder. De er hårdtarbejdende mennesker, som gjorde, hvad de troede var det rigtige at gøre. Ikke kun af egoistiske grunde, men fordi de elsker deres fag og gerne vil bruge deres danske uddannelse i Danmark.
Jeg kunne mistænke, at ordningen har langt flere Uhensigtsmæssige konsekvenser end tidlige nævnt
- hvad med antallet af introstillingen, der forlades før tid fordi den ansatte får en bedre karrieremæssig mulighed og ikke kan tillade sig at sige nej. Er der nogen opgørelser over det?
- Hvad med fokus på patienten og fordybelsen i faget og den kliniske hverdag - er der overhovedet tid til det, når fritiden skal bruges til frivilligt arbejde, kurser, undervisning og forskning, jo mere af det hele jo bedre for CV'ets skyld og ikke nødvendigvis for brugbarheden eller relevansen?
- Kommer der flere læger i de små specialer? - eller tør de unge læger ikke søge specialer, de ikke kender indgående fra studiet?
- som jeg ser de nyudklækkede læger, så Sættes livet udenfor 4-års reglen på strandby, man venter med at få børn eller forsømmer dem man har ( ingen af delene kan være i samfundets interesse) og man lider i 4 år. Eller også flytter man væk fra galskaben.
Jeg er ikke under 4 års reglen, heldigvis, men jeg ser, hvor meget I lider og kæmper. Jeg havde ikke klaret presset. Jeg var flyttet, eller mere sandsynligt - havde opgivet lægegerningen helt for familiens skyld.
Stor ros til jer, der har startet dette. Det var tiltrængt.