Afskaf 4års reglen for læger


Gæst

/ #39

2013-04-16 07:12

Der bør gives dispensation til alle der rammes helt automatisk i min. 2 år. Det er spild af samfundet penge hvis man pludselig ikke vil færdiguddanne en læge til speciallæge, flere er taget til Sverige i stedet. Det er samfundsspild.