Nej til kæmpe transformerstation i den grønne kile

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Nej til kæmpe transformerstation i den grønne kile.


Gæst

#1

2013-05-17 06:53

Lennart Hartmann Nielsen

#2 Transformerstation skal ikke være i Ishøj

2013-05-20 15:55

Den påtænkte placering af transformerstation ved Winthermindevej er efter min mening en fejlplacering. Miljøministeriet og Naturstyrelsens omgåelse af egne retningslinier for placeringer af bygninger i den grønne kile, må siges at være en ommer. Der er et naturligt område på Avedøre Holme, som i forvejen er et område til erhverv og bygninger til den type formål. Det er jo helt vanvittigt at placerer en bygning af den størrelse i det naturskønne område.

Dette indlæg er blevet fjernet af dens forfatter (Vis detaljer)

2013-05-25 12:56Gæst

#4

2013-05-26 10:04

DEt er fuldstændig vanvittigt, hvis transformerstationen ikke placeres i industrkvarteret på Avedøre holme - kabelforlængelsen koster angiveligt KUN 3 mill. kr mere. Myndighederne havde aldrig turdet foreslå
en tilsvarende placering i Nordsjælland. Hnor er folketingsmedlemmerne, der er opstillet i området, henne i denne sag?


Gæst

#5

2013-05-26 15:47

Man skulle tro at de har slået hovedet, at ødelægge vores skønne naturområde, det kan
virkelig ikke være meningen.

Gæst

#6

2013-05-26 17:59

Luskeri er uærlighed. Det skal under alle omstændigheder bekæmpes.
Ulf Kobbernagel

Gæst

#7

2013-05-27 08:16

Dette overgreb på befolkningen i Ishøj med hensyn til den store betonkasse midt i vores fredet grønne område minder os i mistænkelig grad om Hviderusland og Ukraine, der hvor korruption og overgreb på befolkninger er hverdagskost.
Vi får en meget dårlig smag i munden over vores såkaldte regionspolitikker og Miljøstyrelsen.

Gæst

#8 Overtrædelse af forvaltningsretten

2013-05-28 14:40

Efter de foreliggende oplysninger tilsidesætter Energinet såvel lovgivningen som de alm. grundlæggende forvaltningsretlige regler i forsøg på at gennemtrumfe den omstridte handling. Energinet gør sig tillige - ved culpa in eligendo - skyldig i at bibringe Miljøstyrelsen en vildfarelse, efter hvilken Miljøstyrelsen uafvidende handler, hvorved begge de officielle forvaltninger udviser culpøst adfærd, der er ansvarspådragende ! Vær forvisset om, at denne sag vil blive retsforfulgt i alle instanser, hvis ikke beslutningen om placeringen af transformerstationen på det angivne sted, der lovmedholdeligt er udlagt til ”grønt, rekreativt område” og hvor enhver tidligere ansøgning om opførelse af bebyggelse med rette og kategorisk er afvist - trækkes tilbage.

Gæst

#9

2013-05-28 19:18

Fuldstændig urimeligt at ødelægge et grønt og rekreativt område med dette byggeri.

Gæst

#10 Indslag i radio avisen i går - afskrevet - send lorten til Vestegnen

2013-05-29 09:17

Planer om transformerstation i grønt område
28. maj 2013 18.10 Nyheder
Det er planer om en stor transformaterstation i den grønne kile mellem Ishøj og Taastrup, men det udløser voldsom utilfredshed i begge kommuner.

Ifølge lokalavisen Taastrup er det Energinet.dk, der vil opføre den 25 meter høje, 110 meter lange og 50 meter brede station, der skal transformere strøm fra havvindmøller i Østersøen ud til elnettet.

Stationens placering skal være i Ishøj, men lige på grænsen til Taastrup hvor Sydskellet og det store tofte-kvarter ligger. Men politikere i begge kommuner siger, at de vil bekæmpe planen.

- Vi siger nej
- Vi er helt på linje med Ishøj Kommune, som også er imod placeringen i den grønne kile, og allerede på byrådsmødet tirsdag aften, vedtager vi et udkast til et høringssvar imod placeringen, skriver Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler på sin Facebookside.

Og formanden for kommunens plan- og miljøudvalg, Laurids Christensen siger, at transformaterstationen bekymrer de måske kommende naboer:

- De har jo i sin tid købt hus eller grund i dén tro, at der var udsigt til den grønne kile. Nu kommer de måske istedet til at se på en transformerstation, siger Laurids Christensen.

- Vi vil lytte
Jens Christian Hygebjerg, chefprojektleder i Energinet.dk siger, at selskabet vil gøre alt for, at skjule bygningen:- Det kan ske ved at plante træer og give bygninge en farve, så den falder i med landskabet, siger Jens Christian Hygebjerg.

Der vil de kommende måneder blive afholdt borgermøde om transformerstationen.

Gæst

#11

2013-05-29 13:18

Forkasteligt at "offentlige" instanser ikke selv overholder gældende procedurer......
Ingeniøren

#12 Transformerstation

2013-05-29 13:48

Transformerstation på forkert grundlag.
Tekniske grundlag mangler, økonomisk underlag ej til stede, alternative placeringer ikke undersøgt, naturstyrelsens stillingtagen ????
Ingeniører, jurister og fagfolk undre sig over beslutningsgrundlag Mød op den 6 juni og spørg

Gæst

#13

2013-05-29 14:39

Jeg har skrevet under, men jeg har forstået, at den planlagte transformatorstation ikke er sundhedsskadelig, som der ellers bliver påstået på jeres underskriftsside. Alligevel er det absurd, hvis den skal ligge i den grønne kile. Men det er altså ikke i selve Ishøj landsby, den skal ligge, men ude på Ishøj mark syd for Sydskellet i Taastrup

Gæst

#14

2013-05-29 15:32

Hvordan kan man med ret hævde at det er OK at bygge en sådan erhvervsmæssig bygning i et åbent landskab.
Der må være alternativer.

Gæst

#15

2013-05-30 09:19

Transformerstationen skal placeres hvor energi E2 allerede er placeret på Avedøre Holme. Alt andet vil være galimatias. Hvordan kan man finde på at ville placere et sådan monstrum i et fladt naturskønt område.

Gæst

#16

2013-05-30 09:25

Hvordan kan personer i Energinet Danmark overhovedet finde på at placere en sådan kæmpebygning på en flad mark i den "grønne kile"-
Det burde være oplagt at placere den på industrigrundene på Avedøre Holme ved siden at kraftværket Energi E2 har her.

Gæst

#17

2013-05-30 10:44

Der mangler alternativer

Gæst

#19 Husk borgermødet den 6 juni 2013 kl 19.30 på cafe wiuff i Ishøj

2013-05-31 17:39

Lad ikke storbyens grønne lunger blive kvalt ! Hvis det her projekt bliver gennemført, er ingen grønne kiler eller fredede områder sikre fremover. Det er derfor af principiel karakter at få stoppet planerne omgående ! Mød derfor op og giv jeres mening til kende og lad os blæse Energinet.dk ud af lokalet med et rungende NEJ !

Gæst

#20 Skræmmende....

2013-06-01 10:17

at nogen i ramme alvor kan foreslå placering at en kolos af en transformerstation i vores skønne grønne område og så tæt på bebygglese. havde jeg ville bo i et industrikvarter, så havde jeg ikke købt hus her i. Ud over at den vil ødelægge det grønne område fuldstændigt så er jeg dybt bekymret for de lavfrekvente lyde som man ved at disse transformerstation stationer udsender. Jeg hæfter mig ved at der både vil være indvendige og udvendige komponenter historien melder ikke noget om hvor højt disse komponenter vil blive placeret på bygningen. Det er muligt at det ikke er sundhedsskadelige i forhold til magnetfelter, men lavfrekvent lyd er derimod sundhedsskadelige. Kunne man forestille sig at en bygning af denne type placeret midt i Dyrehaven. Det er vel utænkeligt.....

Gæst

#21

2013-06-02 18:56

Hvorfor ikke benytte et af de etablerede værker?
Ingeniøren

#22

2013-06-03 02:38

Energinet fastholder at de grønne kiler med transportkorridorer er bestemt til sådanne bygningsværker og intet har med erhverv at gøre
Og bygninger af denne størrelse ikke skæmmer - bemærk stationsareal er tiltænkt ledninger i alle retninger men omtales ikke
Sælg jeres huse nu !

Gæst

#24

2013-06-04 05:57

Meget dårlig ide at lægge transformerstationen der-find et andet sted
Ingeniøren

#25 Erstatning

2013-06-04 08:36

Offentlighedslov begrænser vort demokrati d. 31/5-2013
Kategori: Andet
Offentlighedsloven er sammenlignelig med 'Lov om Energinet.dk'.
Begge love begrænser demokratiet og sætter det reelt ud af kraft.
'Lov om Energinet.dk' giver statsmonopolet uindskrænket magt til at etablere hvad som helst af højspænding overalt i Danmark UDEN AT DER ER ET DOKUMENTERET BEHOV FOR NY HØJSPÆNDING OG UDEN AT LODSEJERNE KAN STANDSE PROJEKTET. Retssikkerheden er en by i Rusland i et forhen så åbent og demokratisk samfund som det danske. Er det mon EU, der vil sætte vores demokrati på standby?????
Erstatningerne ved ulovlige ekspropriationer er så ringe, at lodsejere spises af med 2000 kr. for eksempelvis at få 245.000 volt i entrehaven!!!
http://denkorteavis.dk/2013/nu-far-vi-en-offentlighedslov-der-b..
Vis mere