Nej til kæmpe transformerstation i den grønne kile


Gæst

/ #8 Overtrædelse af forvaltningsretten

2013-05-28 14:40

Efter de foreliggende oplysninger tilsidesætter Energinet såvel lovgivningen som de alm. grundlæggende forvaltningsretlige regler i forsøg på at gennemtrumfe den omstridte handling. Energinet gør sig tillige - ved culpa in eligendo - skyldig i at bibringe Miljøstyrelsen en vildfarelse, efter hvilken Miljøstyrelsen uafvidende handler, hvorved begge de officielle forvaltninger udviser culpøst adfærd, der er ansvarspådragende ! Vær forvisset om, at denne sag vil blive retsforfulgt i alle instanser, hvis ikke beslutningen om placeringen af transformerstationen på det angivne sted, der lovmedholdeligt er udlagt til ”grønt, rekreativt område” og hvor enhver tidligere ansøgning om opførelse af bebyggelse med rette og kategorisk er afvist - trækkes tilbage.