Stop brud på børns rettigheder!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Stop brud på børns rettigheder!.

chrille
Gæst

#51 Emne

2014-05-29 14:57

Håber sådan det her stopper og man får en chance..!!! Hør på børnene.. Gi dog mig en chance og send os hjem fra den plejefamilie og lad mig og min 26 dage gammel datter lomme hjem i vandte omgivelser. :'( Siden graviditets uge 10 har Odense kommune været efter mig og er de stadigvæk, lad os dog være..!!!!


Gæst

#52

2014-05-30 16:38

Hjælp med at kommunen ikk skal behandle os som lort

Gæst

#53

2014-05-30 19:11

De må snart se at vågne op inde i regering. Fra alle de ulovligt anbringelser of kasse tænkninger i kommunerne så vi kan få vores børn hjem og blive en familie igen kh Kira
Jan Dzuik Andersen

#54 DENMARK VAGN OP!

2014-08-19 18:12

 Jda Freeman Newfolksorder En gruppe du burde meldte dig ind! "Oprører imod ulovlig tvangsfjernelser af børn i Danmark"  https://m.facebook.com/groups/685408768206818?message_id=689332844481077&comment_id=689350171146011&ref=m_notif&notif_t=like&actorid=1649468973#!/groups/685408768206818   Jeg var den 24 april 2014 smit ude af min lejlighed,  og alle vores ting var stjålet i min tvunget absentia, idet Aalborg politi har kørt mig 15 km væk fra min lejlighed!   Jeg  gå ikke på kompromis med kommunens løgner som spreder løgner helt til den tjekkiske president! Her DENMARK!  JEG ALDRIG HAR HAFT EN ENESTE ØRE I HUSLEJE RESTANCE!    PLEASE DANSKER!    ER HERE NOGEN SOM KAN HJÆLPE MED AT BRINGE VORES STORY FORHEN DEN HØJESTE RET I DENMARK?   JEG LOVER  at mit sind , sjæl og moralsk samvittighed er krystal rene! Ved at bringe denne her sag om bevidst kommunale krænkelser og udsætte familie for livsfare, ulovlig tvangsfjernelser,  planlægge sabotage på sine medborger osv,  fra vores eksempel ville hjælpe jer alle andre at vinde deres børn hjemme igen!  Her er link til min husleje udskrift fra min bank! Vil du vide hvad jeg skriver der må du nøjes med Google oversættelse; sproget er TJEKKISK  http://the-european-nonsense.blogspot.com/2014/08/statement-of-account-for-paying-rent.html


Gæst

#55

2014-08-19 18:17

Jda Freeman Newfolksorder En gruppe du burde meldte dig ind! "Oprører imod ulovlig tvangsfjernelser af børn i Danmark" https://m.facebook.com/groups/685408768206818?message_id=689332844481077&comment_id=689350171146011&ref=m_notif&notif_t=like&actorid=1649468973#!/groups/685408768206818


Jeg var den 24 april 2014 smit ude af min lejlighed, og alle vores ting var stjålet i min tvunget absentia, idet Aalborg politi har kørt mig 15 km væk fra min lejlighed!


Jeg gå ikke på kompromis med kommunens løgner som spreder løgner helt til den tjekkiske president! Her DENMARK!

JEG ALDRIG HAR HAFT EN ENESTE ØRE I HUSLEJE RESTANCE!PLEASE DANSKER!


ER HERE NOGEN SOM KAN HJÆLPE MED AT BRINGE VORES STORY FORHEN DEN HØJESTE RET I DENMARK?


JEG LOVER at mit sind , sjæl og moralsk samvittighed er krystal rene! Ved at bringe denne her sag om bevidst kommunale krænkelser og udsætte familie for livsfare, ulovlig tvangsfjernelser, planlægge sabotage på sine medborger osv, fra vores eksempel ville hjælpe jer alle andre at vinde deres børn hjemme igen!

Her er link til min husleje udskrift fra min bank!
Vil du vide hvad jeg skriver der må du nøjes med Google oversættelse; sproget er TJEKKISK

http://the-european-nonsense.blogspot.com/2014/08/statement-of-account-for-paying-rent.html
Jan Dzuik Andersen

#56 Brev til min datter

2014-11-12 07:38

 Mit netbrev til min datter som bliver spredt ud over hele verden, og skidt med vores cprnr dem har vi ikke brug for mere!   TIL MIN SØDE DATTER ♡NICOLE ANDERSEN♡ Smidiebyvej 24 Smidie Ballum Danmark Jeg din far og din farmor fra Tjekkiet er meget  bekymret om din ve og vel, Vi sendte dig tusindvis brever og beskeder i  gennem den du er væk fra os, men vi aldrig fik  response fra dig, Vi formoder at alt denne kontakt til dig blev  destrueret af METTE NIKOLAJSEN den person  du er over ved nu!   Nu er du i den alder min søde datter, hvor dine  ønsker og  villige skal høres; du skal selv vil  udtryk dine ønsker hvis du vil komme selv  tilbage til os,  Din halve søstre LINDA ANDERSEN  cpr.nr: 301279-2416 bevist lyver over din situationen og skjuler de rigtig  omstændigheder omkring din kidnapning  af JOHAN YDESEN den 18 maj 2011,  sandsynligt fordi hun selv har haft  omfattende alkohol misbrug i gennem den  tid du var lille og savnet hende meget; Du min søde datter Nicole rette henvendelse  i din skole og hos din læge og fortælle hele  din situation der ! Være ikke bange de er nødt  til fra den danske lov at hjælpe dig videre til os,  Nicole, du blev stjålet fra os på grund af politisk magtmisbrug, jeg har sat mange spor beviser og dokumenter på internet om den tortureret  overgreb de har har gjort over på os! Jeg er lige  nu i den fase hvor jeg kan miste mit liv når som helst.  Magthavere har saboteret min bil mange gange  og den 4/3-2013 kunne det været min sidste tur.  Der efter den 24/4-2014 fire dag efter din 13 års fødselsdag,  har de smidt mig ud min lejlighed  og stjålet at det engang var vores, der efter  også stoppe min økonomisk forsørgelse,   det vil sige at jeg er hjemløs og nu uden en krone på lommen på gaden kun  fordi jeg vil have dig tilbage til os!   Jeg opgiver aldrig kæmpe om dig,  og indtil  jeg er i livet vil jeg kæmpe for dig. Hvis en  dag er jeg ikke længere her Google mit navn  eller mit nickname JDA Freeman.newfolksorder;  der har du forklaringer om magtmisbrug  helt til den danske regering!  Nicole passe meget på, dette system nedbryder  folk som vil ikke danse efter deres fløjter! For at  vinde over dem må du og skal du være smartere  end jeg har vært!  Du skal ikke leve her i torture land Danmark  hvor mennesker bliver forgiftet med medicin og udlagt på sjælen!   Vi vil have dig i sikkerhed til Tjekkiet ! Må Gud fra nu hjælp os! Vi elske dig Nicole♡ forever Din far Jan og din farmor  JAN DZUIK ANDERSEN  mit cprnr: 190465-3159 dit cprnr:  200401-6400  TO MY SWEET DAUGHTER NICOLE ANDERSEN ♡ ♡ Smidiebyvej 24 Smidie Ballum Denmark I, your father and your grandmother from  Czech Republic is very concerned about  your well-being, We sent you thousands letters and messages  trough the time, but we never got the  response from you, We presume that all this contact to you was  destroyed by METTE NIKOLAJSEN the person  you are over by now!   My sweet daughter, You are now in the age,   where your wishes and willing must to be  consulted; You'll even want to express your  wishes if you want to get yourself back to us,  Your half sisters LINDA ANDERSEN  cprnr: 301279-2416 proven lying to you over  that situation and hides the real circumstances surrounding your kidnapping by  JOHAN YDESEN on May 18th, 2011, likely  because she herself has had extensive  alcohol abuse in through the time you  were little and missed her very much; You my sweet daughter Nicole contact  your school and check with your doctor  and tell your whole situation there! Be  not afraid they must going to help you  from the Danish law to help you get you  to us, Nicole, you were stolen from us  due to political abuse of power, I've put many traces on  the internet about the tortured assault  they have have done over at us all! I'm  right now in the stage where I can lose  my life anytime.  Rulers have sabotaged my car many times  and the 4/3-2013 it could have been my  last trip.  That after the 24/4-2014 four day after  your 13th birthday, they kicked me out  my apartment stolen every ours private  stof and now also stop my financial support,  it will say that I am homeless without a  penny in my pocket on the street only  because I want you back to us!   I  neverever give up the fight about you,  and until I am in life, I want to fight for  you. If one day I am no longer here Google  pleas my name or  my nickname: JDA Freeman. newfolksorder;  There you have explanations about the  abuse of Danish power all the way to the  Danish Government!  Nicole be aware very on, this system  breaks down people who do not want  to dance after their whistles! In order  to win over them you must be smarter  than I have been!  You should not live here in torture  Denmark where people become torture  poisoned with drugs and destroyed on theirs soul!   We want you back to safety country  Tjekkiet! May God help us from now on! We love you forever Nicole ♡  Your father Jan and your grandma  JAN DZUIK ANDERSEN my cprnr: 190465-3159 your cprnr: 200401-6400  http://trestne-podani-na-dansko.blogspot.com/2014/11/picturemail-to-my-daughter.html

Mor til 2

#57 Re:

2014-11-12 12:27

Ja har været ude for flere gange at akterne har ændret datoer ved udlevering af aktindsigt, at man har kopiret fra det ene barns sagakter og indsat på det andetegen barn i forbindelse med en 50 undersøgelse, har fået udleveret akter der var de samme "bare i forskellige eksemplar" efter at de var indgået i forvaltningen, afsender har ligeledes udleveret det sendte ark, hvori man kan se at der efterfølgende er redigeret, slettet i det tilsendte oveni med fiktive underskrifter.... oveni blev der slettet, også af en sagsbehandler, i cv på jobnet udd. mv. indsat lægelige oplysninger mv. for at man kunne forme sin egen historie enslydende med forvaltningens, hvorfra de lægelige oplysninger er fra vides ikke, blev trukket igennem en forældreevne undersøgelse baseret på redigeret akter og et tværfagligt team bestående af forvaltningens egne folk også på redigeret akter. resultatet var ikke positivt, og når man klager over manglende udlevering af akter ell. redigeret akter efter de er indgået i forvaltningen, redigerer forvaltningen "videre i akterne" og de får koncekvenser i andre afdelinger i kommunen!! 


Gæst

#58

2014-11-12 19:57

Slip sindet og fortab dig i hjertet - SKRIV UNDER!
ove kjær kristensen

#59 Børneombudsmand i Danmark.

2014-11-15 06:43

Norge og Sverige har en børneombudsmand. Der er også et stærkt behov for en Børneombudsmand i Danmark.


Gæst

#60

2014-11-22 01:04

Super at der er nogen der gør noget.
Trist at man skal føle sig i Rusland.
Mens børnene lider og venter på at komme hjem.
de tror snart ikke på det mere.
tak. HH & C.,

Gæst

#61

2014-11-25 21:01

Stop brud på børns rettigheder!

Gæst

#62

2015-04-14 18:06

Fordi jeg oplever en kommune at (odder kommune) ikke tar børnenes tav og rettigheder alvorligt... nok er nok og nu må de kommuner der ik gør nået for de børn altså op af stolene

Gæst

#63

2015-05-11 10:36

Der er flere børn der bliver fjernet hvor der ikke er en grund til det og hvis man som forældre beder om hjælp ved en kommune kan det gå galt og det er forkert de skal hjælpe vis man beder om det. ikke sige at man ikke burde ikke ha sige børn udende har set hvad problemet er

Gæst

#64

2015-05-11 10:38

Fordi Danmark hverken overholder Grundloven, menneskerettighederne eller Fn;s Børnekonvention, samt ej heller retssikkerheds loven, m. m. Og fordi vi som er så uheldige at blive ramt af denne svøbe, må døje resten af vore liv under at blive uvederhæftigt og utroværdigt kaldt alt muligt - bl- a. psykiatriske diagnoser, os, På trods af, at vi i adskillige tilfælde IKKE kan genkende hvad sagsbehandlere sidder og skriver OM os, får vi ALDRIG dette misk-mask rettet, og må derfor leve med en løgn om os til vi dør! Ingen i hele Damark vil hjælpe os mod systemets magt og umenneskelige adfærd - imod os og vore børn samt børnebørn. Det tjener ikke vort land til ære, tværtimod. For en løgn bliver jo ikke mere sand af at blive gentaget! Hilsen fra en forrådt og hårdt prøvet bedstemor! Kirsten Skovbo

Gæst

#65

2015-05-11 12:20

Fordi børns rettigheder i den grad krænkes så meget, så det burde straffes, hvem bærer ansvaret.????

Gæst

#66

2015-05-11 18:10

Fordi jeg er far og man hold ikke lov her hjem i dk

Gæst

#67

2015-05-11 18:39

Hej håber inderligt, politikerne vågner op og der hvad der sker, børnene i Danmark har virkeligt brug for retssikkerhed. Aller har ret til en tryk barndom!

Gæst

#68

2015-05-12 20:28

Fordi jeg syntes det er vigtigt at der bliver taget hånd om det her. Anbringelse uden for hjemmet er ikke altid den bedste vej. Men der er også alt for mange sager hvor forældre beder om hjælp. Men det kan de gøre i flere år. Da min søn fik diagnosen adhd. Råbte jeg om hjælp i næsten 5 år før der skete noget. Det er ikke nok bare at få noget medicin og en diagnose. Der efter må man klare sig selv.

Gæst

#69

2015-05-18 03:37

Fordi problematikken bag disse mange sager er ude af proportioner, og fordi de ansvarlige ikke ønsker at forholde sig til de konkrete sager, eller tage ansvar for hvad de såkaldte embedsmænd foretager sig og ikke foretager sig.

Gæst

#70

2015-05-19 04:27

Børnene skal respekteres!

Gæst

#71

2015-05-26 16:25

Fordi har selv lige for 5 mdr siden mistet min datter til en far hun har haft samvær med 1 time hver 14 dags som nu har fået hele forældre myndigheden pga Esbjerg kommune selvom min pige skriger og græder når hun er hos ham?

Hun græd så meget da de tog hende den lille pige er så glad for mig og havde en fast dagsrytme og trives?

Hun var altid en glad og smilende pige som var dygtig Til alt

Gæst

#72

2015-07-24 01:31

Fordi at børn skal høres men det bliver de ikke, og slet ikke i Lolland Kommune