Stop brud på børns rettigheder!

Hvordan kan det lade sig gøre at børns rettigheder bliver krænket i Danmark?

Der er skilsmisse sager, hvor børn ender midt i en voksenkrig og ofte bliver brugt som våben. Nogle af disse højkonfliktsager (antallet af sager er stigende) ender desværre med muderkastning, tilsvining og i enkelte tilfælde i vold, drab og dødsfald.

 

Desuden findes der desværre mange børnesager, hvor børn ikke får den støtte og hjælp som er nødvendig.


Der er også børnesager, hvor børn får tildelt forkert støtte. Samtidig findes der flere skilsmissesager, hvor barnets rettigheder krænkes, og yderligere findes der desværre også sager, hvor børn bliver fjernet unødigt fra deres trygge base, eller må forblive i et utrygt hjem (med evt misbrug og vold).

Hvordan kan disse ting lade sig gøre?
Ankestyrelsen har påpeget at de har fundet fejl og lovbrud i 80% til 90% af de sager, som er undersøgt. Der er flere kommuner, hvor der er påvist fejl og lovbrud i 19 ud 20 af deres sagsbehandlinger. Mere end 3 kommuner er derfor (trods alt), gået i gang med at gennemgå alle deres børnesager.

Senest har Danmark vedtaget en lov der vil gøre det nemmere at tvangsadoptere børn væk fra deres biologiske ophav. Dette betyder at man dermed bryder børnerettighedskonventionen.

 

Ved at underskrive, markere vi et ønske om, at det nuværende børnesystem skal:

1: Undersøges for, hvorfor lovgivningerne ikke overholdes

2: Undersøges for, hvorfor sker der så mange fejl i børnesager

3: ændres, så fejl mindskes og lovbrud undgås

4: ændres så vi fremadrettet sikrer børn i danmark deres rettigheder såvel som tarv og trivsel.

5: indførelse af en reel børnedomstol / familiedomstol.

 

Vi har kun set toppen af isbjerget med fejl i systemet, som går ud over børn og unge. Så lad os få ændret den nuværende situation.

Så lad sager der omhandler børn og unge under 18 komme for en domstol, så disse børn og unge er sikret vidneførelse og validering af sagsakter - Disse ting er ej muligt nu. En tvangsanbringelse eller adoption er en administrativ frihedsberøvelse og en krænkelse af barnets rettigheder og brud på konventionen.

I børne- og ungeudvalg sidder en retsdommer, som skal sikre ovens ord og barnets rettigheder. Det er et problem, at Retsdommeren for eksempel stemmer for en anbringelse, for at følge lovens ord etc. - mens de fire menige medlemmer stemmer for at barnet IKKE skal anbringes - eller omvendt. Dette betyder, at udvalget med 4 stemmer mod 1 kan nedstemme en folketings vedtaget lov og dermed en dansk borgers rettigheder.

 

SÅ skriv under og hjælp børn i danmark, så vi forhåbentlig fremadrettet kan undgå flere grimme sager i TV, dagblade eller i skjul.


Michael Skeel Petersen    Kontakt forfatteren af dette andragende