Behandlingsgaranti for høreapparatbehandling

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Behandlingsgaranti for høreapparatbehandling.

bamsemor

#1 Hørehandicap

2012-11-20 13:28

Efter min mening får man ved at give dårligere tilbud til hørehæmmede:

dårligere livskvalitet

øgede udgifter til syge- og sundhedsvæsen, idet flere vil kunne blive syge - udvikle angst, depression og stress

øgede udgifter til overførselsindkomst, det er umuligt at passe arbejde uden at kunne høre - ethvert erhverv!

s.a.d.

#2 Ventetid

2012-11-20 13:54

Det ville ikke have været godt mig at vente mere end 110 uger da jeg er afhængig af hørelsen i mit job som telefon ass.

Tine Jørgensen

#3

2012-11-20 20:23

Vi er mange der er i den erhvervsdygtige alder der vil få et problem, hvis vi skal vente endnu længere på at få et høreapparat.
Vi skulle gerne beholde vores arbejde. Det kan blive svært, hvis vi ikke har det hjælpemiddel der gør, at vi kan beholde vores job. Hvem vil beholde en medarbejder der ikke kan følge med i dagligdagen på en arbejdsplads, hvis denne person ikke kan høre eller registrere hvad der sker.Ej heller følge med på det sociale plan:
Bruger01

#4 Kvaliteten skal også styrkes!

2012-11-20 23:31

Jeg hører til den gruppe, som har et stort høretab. Er også i arbejde. Kan absolut ikke fungere uden velfungerende høreapp.. Ifølge vejledningen skal man henvises til det offentlige, hvis man hører til den gruppe. Hvis det udvidede valg kom på, håber jeg at vejledningen kan ændres. Jeg mener faktisk, at den nye lov, som skal træde i kraft fra januar indeholder krav til de private at benytte bestemte metoder, når de skal udføre høreprøver.

Jeg savner den kvalitet, der var engang. Høreprøve med forskellige test med at høre forskellige ord og ikke kun f.eks. tal. Test i støj.... Det er bare nogle af de test, der er forsvundet de sidste ca. 8 år... Så det er klart, at det er ufattelig svært at høre med digitale høreapp., når man førhen har benyttet analoge høreapp. i over 20 år! Min hjerne har været trænet til at høre lyde, siden jeg var spæd. Det er faktisk en udgift, at jeg kommer rendende til de audiologiske afdelinger pga. jeg ikke kan være tilfreds med høreapp. helt fra starten af.

HanneW

#5 Behandlingsgaranti

2012-11-21 15:15

Jeg er endnu ikke selv bruger af hørerapparater, men da jeg er meget aktiv i forskellige foreninger, bl.a. DH, ved jeg hvor handicappet det er, ikke at kunne høre. Det er kun rimeligt, at der bliver behandlingsgaranti for dem der får brug for høreapparater, så de ikke mister det sociale netværk i ventetiden, p.g.a. generne ved ikke at kunne møde op i forsamlinger og være en del af fællesskabet.

Gæst

#6 Regeringen kan spare sig ud af krisen. Og tabe en masse borgere på sin vej....

2012-11-21 16:46

Hvad skal man gøre hvis man ikke har råd til at betale sine høreapparater?Melde sig ud af uddannelser fremtidige job. Forsørgelse af sig selv og sin familie? Nej, ingen kan have råd til det uden hjælp eller stor støtte fra kommunen. Så kan manl lige så godt vinke farvel til fællesskab og indholdsrigt liv. Jeg kan så ikke spille klaver, som jeg elsker. For jeg kan ikke høre hvad min lærer fortæller....osv

Gæst

#7

2012-11-21 19:12

Der er i den grad brug for ensretning inden for området - det sejler praktisk talt rundt, og mange politikere har ikke fattet en brik af, hvad det vil sige at være høre-handicappet: Konsekvensen er, at de går på "automat-spare-program".
Søren Kristensen

#8 behandlingsgaranti for høreapparater

2012-11-22 08:56

Høreforeningen udhuler sikringen af de ældres ret til en forbedret livskvalitet med bedre hørelse ved kun at forlange behandlingsgaranti af det offentlige. Hvis det offentlige IKKE kan levere inden for 4-8 uger, skal det være en RET at kunne tage tilskuddet med over til en privat forhandler som kan levere med det samme!
Høreforeningen

#9 Re: behandlingsgaranti for høreapparater

2012-11-22 11:17

#8: Søren Kristensen - behandlingsgaranti for høreapparater

Kære Søren Kristensen,

Det der ligger i en behandlingsgaranti, og som Høreforeningen kæmper for, er netop, at hvis det offentlige ikke kan tilbyde behandling inden for 4-8 uger, har borgeren ret til gratis behandling i privat regi.

Mvh. Mette Lundgaard, Høreforeningen


Gæst

#10

2012-11-22 12:44

Min hørelse fejler intet, men tænk nu hvis.......!
Erik Ingerslev, Nordjylland

#11 Set fra Nordjylland.

2012-11-22 13:21

Forstår ikke helt bekymringerne.
I min egen situation var jeg hos ørelæge i december 2011 og fik at vide at jeg havde behov for høreapperater. Jeg fik også at vide af ørelægen at der var mindst et ½ års ventetid i Nordjylland for at komme til undersøgelse på den offentlige klinik. Derfor ville han anbefale jeg gik til en privat, så jeg kunne få dem hurtigere. Jeg sagde nej tak! Jeg kunne godt vente til jeg kunne komme til i det offentlige system.
Hvor lang tid gik der så? Ja jeg kom til undersøgelse i februar 2012......altså ca. 8 uger efter, og fik udleveret mine hørerapperater i marts 2012. Det er vel ikke for længe at vente når man ikke er i en akut situation?
Det her drejer sig mere om hvad det er for en pris de private skal have for høreapperater. Efter min opfattelse er den pris de private vil have helt urimelig i forhold til det et hørerapperat koster. Ønsker en borger alligevel at bruge en privat aktør er det vel rimeligt at man selv betaler forskellen på hvad et hørerapperat koster det offentlige og den pris som en privat aktør vil have.
Bruger01

#12 Re: Set fra Nordjylland.

2012-11-22 15:29

#11: Erik Ingerslev, Nordjylland - Set fra Nordjylland.

Der er 110 ugers ventetid i Aarhus, er det rimeligt? Nej! Vi ønsker lige så meget ret til det udvide frit valg, som man kan på alle andre behandlingsområder. Ved det udvidede frit sygehusvalg betaler det offentlige det hele, behandling og for høreapp.

At vælge og benytte en privat som man kan lige nu er noget andet... og ja her vælger man så selv at købe med tilskud og evt. med egne penge.

Livsnyderen

#13 Tilskud til høretab

2012-11-28 22:43

Rigtig god ide. Jeg forstår ikke rigtigt besparelses-idéen. Det er jo at spare på 1'kronerne og lade 20'erne rulle. Kan man få mennesker (som fx mig) med et handikap, til at føle sig godt behandlet/respekteret og få dem til - selv at arbejde videre med problemet - så er det jo rigtigt fint. Ellers ender vi jo bare på den langt dyrere hospitalskonto på grund af både dit og dat (negativ livsholdning).
EVAN

#14

2012-12-02 18:23

Jeg har slet ingen hørelse mere. Dem der har noget hørelse, enten det er mere eller mindre, skal hjælpes med deres individuelle apparat-tilpasning. Er tilpasningen nem, så lad dem få nyt apparat hurtigt. På den måde får man forhåbentlig også nedbragt den tid, de mere krævende tilpasninger skal vente. Brug eksperter til dem der har mindst hørelse, de kan ikke hjælpes af sælgere! Man er ikke dum fordi lyden har besvær med at komme gennem ørerne, inden den når hjernen. Høreapparater kan hjælpe lyden igennem til forstanden. Med de ord støtter jeg denne liste, EVAN

blomster

#15 Re: Set fra Nordjylland.

2012-12-03 01:38