Behandlingsgaranti for høreapparatbehandling

http://i1359.photobucket.com/albums/q782/Hoereforeningen/groent_oerebillede-1.jpg

Med ny lov på høreområdet bliver der ringere adgang til behandling. Det er derfor nødvendigt med behandlingsgaranti.

1. januar 2013 træder den nye lov på høreapparatområdet i kraft. Med lovforslaget nedsættes tilskuddet til behandling på en privat høreklinik kraftigt med en forventet besparelse på over 130 millioner om året.

Det betyder, at presset på behandling i det offentlige system bliver endnu større, og ventetiden, der i dag er på helt op til 110 uger, vil forværres yderligere.

Høreforeningen mener, at høreapparatbehandling bør omfattes af sundhedslovgivningens behandlingsgaranti, som det fungerer med det udvidede frie sygehusvalg. Herved kan man sikre hurtig og effektiv adgang til behandling.

Alle borgere med hørehandicap har ret til blive hjulpet, så de kan fungere i samfundet, hvad enten de er under uddannelse, i job eller klarer sig selv som velfungerende pensionister.

Skriv under og hjælp Høreforeningen med at arbejde for en behandlingsgaranti for høreapparatbehandling!