Bevar dagplejen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Bevar dagplejen.


Gæst

#1

2012-08-23 22:57

Jeg forstår slet ikke denne udmelding. Man må i Sønderborg kommune have gjort sig nogle overvejelser inden man har valgt at udvide uddannelsen af pædagoger ifm. Sprogpakken til også at omfatte kommunens dagplejere - vel at mærke for egen regning! Dette tiltag finder jeg personligt fantastisk, da læringen i denne tidlige alder er af stor betydning for barnets senere udvikling. Vore dagplejere her i Høruphav gør et fantastisk stykke arbejde som man fra kommunens side bør anerkende! -det gør vi forældre hermed med vores underskrift!
Rie witthøft

#2 Hjælp dagplejerne

2012-08-23 23:17

Jeg forstår slet ikke denne udmelding! Man på hos Sønderborg kommune have gjort sig nogle overvejelser da man valgte at udvide uddannelse af kommunens pædagoger ifm. Sprogpakken, til også at omfatte dagplejerne. Endda for egen regning! Dette initiativ finder jeg fantastisk da læringen i denne tidlige alder er afgørende for barnets senere udvikling. Dagplejerne i Høruphav gør et fantastisk stykke arbejde, som jeg mener Sønderborg kommune bør anerkende. Det gør vi forældre hermed gennem vores underskrift!
birgitte

#3 dagplejen

2012-08-24 14:22

som gammel dagplejer ved jeg om nogen hvad der er godt for de helt små jeg er også farmor til tvillinger de skal i dagplejen nu til den 1. ville have været meget utrøk hvis de skulle i vuggestue idet de er født fortidlig bevar nu den dagpleje
dorthe grønning

#4 dagplejen

2012-08-24 15:12

vi ville være meget kede af, hvis vores datter ikke længere kunne komme i dagplejen, men istedet skulle i vuggestue. vi sætter rigtig stor pris på at aflevere hos den samme person, som vi også henter hos. vores datter er tryg hos sin dagplejemor og trives så godt i et mindre miljø, hvor der ikke er så mange børn og voksne at forholde sig til. dagplejen kan tilpasse dagligdagen, så det passer til barnets behov, og når vi henter kan vi have en god snak om hvordan dagen er gået, fordi hun har fulgt vores datter hele dagen. det lægger vi meget vægt på. dagplejerne gør et stort stykke arbejde for børnene - og vi oplever at børnene gennem dagplejen 'sluses blidt' ud i institutionslivet.
Eva K.

#5 Underskrifter

2012-08-24 18:52

Jeg er mor til to piger, en i børnehave og en i dagpleje (endnu - to år) men jeg støtter dagplejen da jeg har været utrolig glad for min jeg havde til den store pige og hende jeg har nu til min lille pige. Dem ville jeg ikke bytte ud med noget overhoved. De er det bedste der er sket for mine piger og mig.
Jeg har lagt linket til denne side på facebook, sendt til alle i min mobil og stået nede på gågaden og skal der ned igen i aften for at samle flere.
Håber det kan hjælpe dagplejerne til at beholde deres job.

Gæst

#6

2012-08-24 23:51

Selvfølgelig skal man bevare dagplejen!!!!! Vi vil vel alle vores børn dwt bedste.. De vigtigste 3 år af vores børns liv, er da de første 3 år. Netop derfor er det så vigtigt for os med dagplejerne. Her får de den maximale opmærksomhed, den største tryghed i sammenligning med vuggestuerne. En dagplejer har 4 børn, hvor man i vuggestuen er mange flere til en faglært ell. Ufaglært pædagog. Hvorvidt man er mere sårbar i dagplejen end vuggestuen, mht. Sygdom, sø er min klare mening om dette..... Forældrene skal bare til at komme ind i kampen, både mht. Opførsel og samarbejde imellem dagplejeren/gæstedaplejeren og forældrene selv. Og glemme alt om at finde den nemmeste løsning, men istedet tænke på den bedste løsning til ens børn. Og det er klart dagplejen!!!!!!!!

Gæst

#8 Dagplejen

2012-08-29 11:02

Dagplejen er bare fantastisk for børnene..
Stig Sørensen

#9 Dagplejen

2012-08-30 10:32

Som forældrer til et for tidligt født barn, er dagplejen enestående for os. Ganske som den er i rigtig mange andre forældres tilfælde. Hvilke undersøgelser er det, der viser at forældre helst vil have deres børn i vuggestue?? Er det undersøgelser i Sønderborg kommune og hvis ja, hvem er det så, der er spurgt?? Der er der sikkert nogle der gerne vil vuggestuerne, og de er sikkert også gode i mange henseender, men indtil nu er der 537, der ønsker dagplejen bevaret. Dem kan kommunen ikke bare være overhørig, eller kan man?? Bevar vores dagpleje i kommunen, det er også kultur!!
Theresa

#10

2012-09-04 19:57

Ro til at gro - dagplejen er den absolut bedste mulighed for dette. Med flere og flere sarte og for tidligt fødte børn, kommer dagplejen endnu mere til sin rette. Opgrader dagplejen, nedgrader vuggestuer

Gæst

#11

2012-09-20 22:45

helt sikkert skal vi bevare vores dagplejere i sundeved
Mark Andersen

#12 Hvorfor

2012-09-21 16:42

Vil egentlig gerne vide hvorfor de vil fyrer vores dagplejer ? Og gider ikke hører på deres Vi skal spare penge pjat, de burde da sætte børnenes velvære højere.


Gæst

#13

2012-09-26 12:08

Helt enig med med de andre bevar dagplejen