Bevar dagplejen


Gæst

/ #1

2012-08-23 22:57

Jeg forstår slet ikke denne udmelding. Man må i Sønderborg kommune have gjort sig nogle overvejelser inden man har valgt at udvide uddannelsen af pædagoger ifm. Sprogpakken til også at omfatte kommunens dagplejere - vel at mærke for egen regning! Dette tiltag finder jeg personligt fantastisk, da læringen i denne tidlige alder er af stor betydning for barnets senere udvikling. Vore dagplejere her i Høruphav gør et fantastisk stykke arbejde som man fra kommunens side bør anerkende! -det gør vi forældre hermed med vores underskrift!