Bevar dagplejen

Rie witthøft

/ #2 Hjælp dagplejerne

2012-08-23 23:17

Jeg forstår slet ikke denne udmelding! Man på hos Sønderborg kommune have gjort sig nogle overvejelser da man valgte at udvide uddannelse af kommunens pædagoger ifm. Sprogpakken, til også at omfatte dagplejerne. Endda for egen regning! Dette initiativ finder jeg fantastisk da læringen i denne tidlige alder er afgørende for barnets senere udvikling. Dagplejerne i Høruphav gør et fantastisk stykke arbejde, som jeg mener Sønderborg kommune bør anerkende. Det gør vi forældre hermed gennem vores underskrift!