afskaf pension til folketingsmedlemmer

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen afskaf pension til folketingsmedlemmer.


Gæst

#476

2013-10-24 14:40

Når en minister er eller folketingsmedlem bliver fyret af folket, skal de på lige fod med alle andre borgere, på 1. dagen melde sig ledige i jobcentret, så de kan modtage kontanthjælp eller understøttelse og ikke andet, har de en pensionsopsparing skal de have fra den, eller ikke have noget som helst.

Gæst

#477

2013-10-25 15:18

Hørte lige at Lars Løkke havde været i Syd Korea for at få sig en medalje, på 1.klasse vel at mærke, er det ikke dem de hænger på idioter, bare mærkeligt at han skulle rejse så langt for at bevise det. han skulle have haft hele jakken beklædt med medaljer den brave mand, der har han ærlig talt fortjent

Gæst

#478

2013-10-25 19:24

Skulle ha været afskaffet for lang tid siden. Så lad os se hvor mange der vil ind i folketinget hvis den skulle blive afskaffet, så er det vel knap så spændende. Men det kunne jo være en snebold som starter med et trille aht mange andre pensions, bonus ordninger og gyldne håndtryk.

Gæst

#479

2013-10-26 18:06

Det mangler da bare at de selv stå for deres egen pension, som alle andre.
Brian Røgind

#480 Re: Gæst

2013-10-27 15:06

#458: -

Desværre får de børnepension til de er 21.

 


Gæst

#481

2013-10-30 08:15

Urimeligt med den overforbrug politikerne har. Nemt at sidde på "den grønne gren" og sige andre skal spare + med til at betale til de der har rigeligt. Mona K. Schou.
Gold

#482

2013-11-04 09:29

Det er grotesk de får så meget og alt andet i velværdssikring samfundet bliver skåret!!

Gæst

#483

2013-11-04 20:03

Det kan ikke ske hurtigt nok !
Brian Røgind

#484 Re:

2013-11-05 07:31

#458: -

Desværre får det til de er 21, men de får også børnepenge ved siden af indtil de er 18.

 


Gæst

#485

2013-11-05 13:36

Jeg synes det er urimeligt at dem der er i folketinget en periode + deres familie skal sidde og skrabe til sig resten af livet. Derfor skriver jeg under på at de ikke skal have mere end os andre.

Gæst

#486 Re: Hvad med børnene???

2013-11-05 14:55

#13: Mia - Hvad med børnene???

Misundelse er en grim ting, og ham Per Clausen skal bare holde bøtte den klaphat som Johanne titaler modstandr med.


Gæst

#487 Re: Re: Gæst

2013-11-05 15:01

#480: Brian Røgind - Re: Gæst

Ja og hvad så, hvad med alle dem der hæer Kontathjælp grundet dovenskab eller førtidspension fordi de skal ud og arbejde sort, nej luk denne underskriftindsamling, ellers må minister afvise den


Gæst

#488 Re: Re: Re: Gæst

2013-11-05 21:31

#487: - Re: Re: Gæst

Ja, alle der hæver kontakthjælp pga dovenskab etc. skal ud at arbejde... 

Det skal være lige for alle... også for ministrene og befolkningen... pensionsalderen skal være lige for ALLE...


Gæst

#489 løn forhøjelse

2013-11-06 08:13


Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

(Størrelsen af grundvederlag til ministre og beregning af ministres eftervederlag)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 20. april 2004, som ændret ved § 16 i lov nr. 1587 af 20. december 2006 og lov nr. 704 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:
1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres »924.850 kr. i årligt grundbeløb« til: »1.212.164 kr. i årligt grundbeløb (31. marts 2012-niveau)«.
2. § 1, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. I perioden 1. januar 2011 – 31. marts 2012 udgør grundvederlaget 878.607 kr. i årligt grundbeløb (1. oktober 1997-niveau). I perioden 1. april 2012 – 31. december 2015 udgør grundvederlaget 1.151.555 kr. i årligt grundbeløb (31. marts 2012-niveau).«
3. § 3, stk. 1, affattes således:
»Ved afgang fra en ministerstilling uden umiddelbar overgang til en anden ministerstilling har en minister ret til eftervederlag. Eftervederlag ydes i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende senest har været minister. Dog ydes der eftervederlag i mindst 18 måneder og højst 36 måneder. Eftervederlagsperioden kan ikke udløbe på et tidligere tidspunkt end udløbstidspunktet for eftervederlagsperioden fra en tidligere ministerperiode. Eftervederlag kan ikke ydes samtidig med vederlag efter § 1, stk. 1 og 2.«
§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2012.
Stk. 2. Lovens § 1, nr. 3, har virkning for beregning af eftervederlagsperioder, der påbegyndes den 1. juni 2012 eller senere.
Stk. 3. De hidtil gældende regler i § 3, stk. 1, i lov om vederlag og pension m.v. for ministre finder anvendelse for beregning af eftervederlagsperioder, der er påbegyndt før den 1. juni 2012.
Givet på Amalienborg, den 30. maj 2012
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Bjarne Corydon
Det er mig

#490 Re:

2013-11-07 21:33

#1: -

Hvorfor FANDEN skal jeg betale for ekstra synlighed med min underskrift??????????? Det er sgu da noget pis og lugter langt væk af snyd ofg svindel.....


Gæst

#491

2013-11-07 21:38

PAS PÅ. DET HER ER PLAT OG SVINDEL.

Gæst

#492

2013-11-08 20:58

De optjene pension på samme vilkår som alle andre!

Gæst

#493

2013-11-08 22:24

Det er godt nok for ringe at de ikke først får pensionen ved samme alder som vi andre, og ikke engang betaler til ordningen.

Gæst

#494

2013-11-09 10:27

ville være rart hvis os dansker endelig ville stå sammen om et fælles problem

Gæst

#495 Re:

2013-11-09 10:28

kikk

#496

2013-11-09 10:30

er også uhørt at børn af ministre skal have penge fra staten samtidug med de får børnecheks op al den galmatias----har meget med at omtale sydligere lande som banan republik men syntes vores ligger i spidsen

Gæst

#497

2013-11-11 16:09

Syntes det er på tide at ligestille politikere med den øvrige befolkning. Både hvad angår understøttelse og pensioner

Gæst

#498

2013-11-13 06:13

Fint at der er nogen som tager initativ til den slags.

Gæst

#499

2013-11-13 16:31

For mig at se, et godt sted at starte i forhold til, at få ryddet op i dette bananagtige demokrati, hvor magten bestemmer, og lukrerer, og hvor menigmand, betragtes på lige for som i alle andre diktaturstater... dem, der skal betale for andres overforbrug!!!
Lene D.

#500

2013-11-13 16:39

Det er SÅ grotesk, at tanken næsten ikke mere er til at holde ud! Vore magthavere- alene ordet i et land med ca. 5.mill. indbyggere er surrealistisk. Tænk hvor højt de råber op om demokrati, samtidig med, at deres primære øvelse handler om at rage til sig selv. På alle fronter! Det er jo grænsende til ubegavethed fra den almindelige danskers side, at vi stille- og stumt bliver ved med at acceptere disse forhold, og samtidig et opråb om, at demokratiet i Danmark i den grad kræver et eftersyn!!!!