afskaf pension til folketingsmedlemmer

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen afskaf pension til folketingsmedlemmer.


Gæst

#1676

2015-06-22 10:44

Fordi det er helt urimeligt. Man burde også i denne forbindelse have ministerpensionen med til ministrenes børn, da det er helt uhørt, at de skal have den pension.
Mvh
Lisbeth Kehler

Gæst

#1677

2015-06-22 11:02

Forbindelse tjener så meget så de selv har en meget stor del de kan lægge fra til dette formål.

Gæst

#1678

2015-06-22 12:36

Det er fordi politikerne skal af med ders minister pension

Gæst

#1679

2015-06-22 18:11

Jeg skrev under fordi jeg synes det er i orden at når man sidder i folketinget sparer op til pension som alle andre lønmodtagere, men jeg synes at når man ikke mere er i folketinget, må pensionen stå og vente til de bliver folkepensionister - 67 år eller senere

Gæst

#1680

2015-06-22 18:45

Når de har stramt op på vilkår for de svareste i samfund, så skal ministeren og medlemmer af Folketing skal går forreste i beskæring.

Gæst

#1681

2015-06-22 19:30

Brug pengene mere fornuftigt..

Gæst

#1682

2015-06-22 19:59

Forbandet svineri.....De må indordne sig under de samme regler som de laver for vi andre.....FAIR GAME

Gæst

#1683

2015-06-22 20:21

Der må være noget mere ligestilling i job..kender ikke andre job hvor de ansatte har de fordele ..

Gæst

#1684

2015-06-22 20:49

Fordi demokratiet er afskaffet af folketinget med regler til folket om aldersafgang som ikke gælder folketingsmedlemmer

Gæst

#1685

2015-06-22 21:19

Jeg er helt enige, vedrørende afskaffelse af pension til folketingsmedlemmerne.

Gæst

#1686

2015-06-22 21:26

Fordi at det er fuldstændig uhørt at de skal have så mange penge. De skulle lønnes ligesom os andre!

Gæst

#1687

2015-06-23 06:40

Fordi det er urimeligt, at politikerne skal have så stort et privilegie, når nogle almindelige mennesker, der arbejder lige så hårdt kæmper for at få det hele til at hænge sammen. Plus vi hr mange hjemløse, et urimeligt kontanthjælpsloft mm.

Gæst

#1688

2015-06-23 09:01

De får god løn mens de arbejder i folketi get har rigeligt råd til selv at spare op. Der er for mange i DK der ikke kan få hvad man forventer i et velfærdssamfund, der kunne pengene gøre mere gavn. De vælger jo selv at lade sig vælge til jobbet

Gæst

#1689

2015-06-23 14:51

Og afskaf at deres børn også får ministerpension! Hvorfor skal de have det resten af deres liv?!!! Svineri!!!


Gæst

#1690

2015-06-23 17:36

Syntes at de må spare op som alle andre..gå frem med godt eksempel.

Gæst

#1691

2015-06-24 03:02

Start med at se på dem selv før de tager fra os andre. I deres kontekst hedder det "tag fra de fattige og giv til de rige".

Gæst

#1692

2015-06-24 07:10

Fordi jeg mener at de skal følge de samme regler som vi andre er underlaget.

Gæst

#1693

2015-06-24 07:24

Fordi jeg synes, at det er så urimeligt, at de skal have så mange penge resten af deres liv. Andre mennesker fratager de alt hvad de har sparet sammen til efterløn. Føj

Gæst

#1694

2015-06-24 07:34

Der bliver hele tiden snakket om, at vi skal sparer på alt for at vores lille land kan fungere og køre rundt. Jeg synes, at nu er det kommet dertil hvor der skal kigges indad på ministrene og deres lønninger og pensioner, de penge der kan spares, kan bruges på Bl.a. ældre og børneområdet. Kunne godt finde mange flere steder vi kunne lave besparelser, så vi bedre kan tage hånd om vores eget lille land.

Gæst

#1695

2015-06-24 07:51

Det er helt urimeligt, de skal følge reglerne for den almindelige befolkning.

Gæst

#1696

2015-06-24 10:00

Fordi vi vil have lighed for borgerne i Danmark, enten de er politikere eller arbejdere. Når de bliver fyret fra borgen, skulle de have dagpenge i 2 år, så ud af vagten!

Gæst

#1697

2015-06-24 10:04

Jeg underskrev det, fordi jeg er af den opfattelse, at folketingsmedlemmer selv har råd til at spare op til pension...mange sidder der til efter pensionsalderen. Der skal spares det skal der også for folketingsmedlemmerne.

Gæst

#1698

2015-06-24 11:06

Jeg synes en lov skal være lige for alle personer der bor i Danmark. Der burde være en anden instans som skulle godkende vedtægter og love når det gælder goder til folketingmedlemmer. Jeg synes det er helt forkert at de kan gennemfører love om egen pension, og iøvrigt skal jeg som efterlønner hver gang jeg udfylder min efterløns erklæring afkrydser flere felter om eventuelle indtægter og deriblandt om jeg modtager pension andet sted fra og skrive under på tro og love på at jeg ikke har andre indtægter end efterlønnen.

Gæst

#1699

2015-06-24 11:22

Loven skal være lige

Gæst

#1700

2015-06-24 11:35

Nu er det nok..! Demokratiet er under alt for stort pres, når politikere vælges uden om borgerne, ikke vil lytte til borgerne og efterhånden bruger det politiske arbejde som et karrierehoppebræt ... Ud med KonkurrencePolitikere og konkurrencestat, ind med hjerte og politiske visioner