NEJ TIL HAVBRUG

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen NEJ TIL HAVBRUG.


Gæst

#51

2016-11-13 08:32

Ville være en skandale :/
Bachus

#52

2016-11-13 08:33

Hvad med andre interessegrupper? Tænker turist-branchen i nord/syddjurs evt. kommunens turist og miljø afdeling (evt. fordi jeg går ud fra de er orienteret). Hvad med nationalpark mols bjerge? andre?


Gæst

#53

2016-11-13 12:30

Hav brug skal på land

Gæst

#54

2016-11-13 13:01

Dambrug hører til på land....

Gæst

#55

2016-11-13 13:27

"natur"ligvis skrives under, når "magten" tænker profit istedet for miljø

Gæst

#56

2016-11-13 13:28

Modstander af havdambrug

Gæst

#57

2016-11-13 13:31

Ønsker ikke at bringe havmiljøet i fare.
Åbne dambrug forurener.

Gæst

#58

2016-11-13 13:34

Dambrug skal være på land for at Skåne miljøet mest muligt.

Gæst

#59

2016-11-13 13:36

Havdambrug er ikke vejen frem. Dambrug skal køre i recirkulerede anlæg, så der er styr på alt der indgår i processen.

Gæst

#60

2016-11-13 13:56

Industriel fiskeribrug i havene, er noget af det mest miljøskadelige der findes!

Gæst

#61

2016-11-13 14:50

Fordi er jeg er bevidst omkring vores vandmiljø! Det er havdambrugene ikke!

Gæst

#62

2016-11-13 15:02

Fordi det er en grov udnyttelse af vores alles resurser for enkeltes økonomiske vinding et forbandet svineri

Gæst

#63

2016-11-13 15:12

Havbrug forurener og spreder sygdomme

Gæst

#64

2016-11-13 17:12

Det vil belaste miljøet og laksen der skal leve der. Der er masser af vilde laks at spise, så vi kommer ikke til at sulte.

Gæst

#65

2016-11-13 17:17

Det miljøsvineri skal flyttes på land,og forbydes i fjorde og på kysterne.

Gæst

#66

2016-11-13 19:16

Fordi vi må stoppe med at smadre vores skønne natur! NU ER DET NOK!!!!

Gæst

#67

2016-11-13 19:42

Fordi produktionsformen er forældet og miljøskadelig. Havbrugene skal på land og moderniseres. Vores vand omkring os er ikke bare til låns - det er livsvigtigt for os.

Gæst

#68

2016-11-13 20:23

De dambrug skal bare på land,og længere er den bare ikke.

Gæst

#69

2016-11-13 20:41

Havebrug ødelægger de naturlige bestande af fisk og spreder sygdomme.

Gæst

#70

2016-11-13 20:51

Det er og bliver miljøsvineri og ussel mammon på miljøets vegne

Gæst

#71

2016-11-14 10:46

jeg ønsker ikke forurening af vores dejlige badevand

Gæst

#72

2016-11-14 16:10

Dambrug skal på land i lukkede og recirkulerede anlæg. Når nu vi har teknologien til det, er det helt urimeligt at nogle skal profitere på bare at forurene Big-time til stor skade for os alle og kommende generationer. Den nuværende regering sælger ud af alt hvad der har med vores fælles miljø at gøre. Fy - føj!!

Gæst

#73

2016-11-14 20:56

Opdræt skal op på land.

Gæst

#74

2016-11-14 22:07

Det gør fordi, at jeg tænker på det miljømæssige, og hvad det vil komme til at betyde for turismen i området,det vil være dybt tragisk at få det fantastiske billede, som man får
lov at nyde ved opstigningen til Jernhatten,
Vi har sommerhus ved Holme Strand og nyder dette fantastiske sted, dette skal på ingen måde ødelægges så derfor nej nej

Gæst

#75

2016-11-15 17:01

Man bør efter min opfattelse i stedet satse på recirkulerede havbrug på land med minimal udledning i stedet, selvom investeringsbehovet er større, se f.eks. http://aquapri.dk/da/fuldt-recirkulerede-anlaeg/

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook