NEJ TIL HAVBRUG

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen NEJ TIL HAVBRUG.


Gæst

#26

2016-11-05 11:26

Havdambrug forurener for meget og chancen for et stort koncentreret udslip, som ødelægger den naturlige fauna er alt for stor. Vi har set det alt for ofte. Desuden har de vist sig med f.eks norske havbrugslaks, at denne form for fødevare produktion er uholdbar på flere områder. En af dem er, at det ikke egner sig til menneskeføde. Lad os arbejde videre på landmodellen i stedet for.

Gæst

#27

2016-11-05 11:58

Det vil være ødelæggende for både udsigt over havet og naturmiljø i havet, hvis der åbnes op for havbrug langs vore kyster!
Samtidig er der en risiko for, at skibe sejler nettene i stykker, så havbrugsfiskene kommer ud, og blander sig med de frie fisk!

Gæst

#28

2016-11-06 00:27

Fordi jeg bader ved Elsegaarde, og opholder mig der jævnligt. Jeg er sikker på at badevandet forringes.

Gæst

#29

2016-11-07 21:48

Fordi det vil være vanvittigt at forurene den skønne strand hvor der er masser af Sommerhuse ,Camping og Friluftsliv med lystfiskeri .

Gæst

#30

2016-11-07 22:28

Få nu de dambrug på Land istedet for at fortsætte med den miljøbelastning.


Gæst

#31

2016-11-07 22:35

Et så koncentreret fiskeopdræt vil resultere i en voldsom lokal forurening og så er det almindelig kendt, at man tillige giver medicinforebyggende, hvilket er skidt for såvel miljø som mennesker.

Gæst

#32

2016-11-09 14:10

et rent havmiljø for fugle, fisk og mennesker er vigtigt at kæmpe for, vigtigt at vi ytrer os sammen i denne sag.

Gæst

#33

2016-11-10 04:37

Godt initiativ.

Gæst

#34

2016-11-10 08:38

Mine forældre bor i Ebeltoft, jeg er kommet der siden jeg var baby fordi vi har sommerhus der - dette skal ikke ødelægges!!!

Gæst

#35

2016-11-10 09:48

Vi skal passe på den natur vi har lånt af vores børn.

Gæst

#36

2016-11-10 18:30

Dambrugsfisk har ringe kulinarisk værdi og produktionen forurener

Gæst

#37

2016-11-11 10:44

Det er slemt nok for køer, grise og høns - ser ingen grund til fisk også skal spærres inde!

Gæst

#38

2016-11-11 21:47

Fordi det er vigtigt at stoppe det vanvittige initiativ!

Gæst

#39

2016-11-11 22:59

Jeg har skrevet under fordi vi har et sårbart havmiljø og fordi østkysten på Djursland rummer en fantastisk fauna, som vi skal værne om. Havbrug vil udvaske alt for mange næringsstoffer, der vil være en katastrofe for miljøet. Det er ikke rimeligt at så få mennesker, for personlig vindings skyld, skal kunne ødelægge så meget for så mange!

Gæst

#40

2016-11-12 15:58

Fiskeopdræt er en dårlig ide ude i havet. - Fiskeopdræt skal foregå så man har 100 procent kontrol over produktionen. Det skal foregå på land så affaldsstoffer kan opsamles , overfodring og medicinrester kke havner i det omgivende hav- og undslupne fisk ikke påvirker den naturlige fiskebestand.

Gæst

#41

2016-11-12 16:07

Jeg er sommerhusejer i Fjellerup og er bekymret for udsigten til forurening af vort skønne badevand.
I øvrigt finder jeg oprettelse af havbrug unaturligt

Gæst

#42

2016-11-12 16:34

Fordi vi skal passe på havmiljøet

Gæst

#43

2016-11-12 18:27

for at undgå at den naturlige fiske bestand bliver ødelagt

Gæst

#44

2016-11-12 20:58

Det er et meget smukt naturområde og mange sommerhuse i nærheden. Badende sommergæster kan ikke være tjent med det. Desuden må der findes en mindre forurenede metode til gavn for miljøet og økosystemet i nærheden og i almenheden.

Gæst

#45

2016-11-12 21:17

Fordi fiskeopdræt skal ske i lukkede anlæg på land. Som i det nye lakse opdræts anlæg ved Hvide Sande. Så der ingen forurening kommer i naturen ejheller udslip af fisk som ikke hører hjemme i Dansk natur.
Jørn Carstensen

#46 Re:

2016-11-12 21:49

#18: Marianne Munck -  

 Fremragende indlæg.


Gæst

#47

2016-11-12 21:52

Fordi jeg bor ud for Hjelm og derved ud til Kattegat. Ebeltoft er afhængig af turismen og Dråby/ Boeslum strand vil blive påvirket af forureningen. Dele af Nationalpar Mols Bjerge ligger i Kattegat. Ingen havbrug i Kattegat

Gæst

#48

2016-11-12 22:28

Fordi jeg synes havbrug er noget forurenende svineri.

Gæst

#49

2016-11-12 23:07

Har hjemstavn i ebeltoft og om sommeren er jeg tit ved boeslum strand, ville være træt af at vide at jeg svømmer rundt i fiske medicin! Det de bruger til hav opdræt er noget giftigt lort...

Gæst

#50

2016-11-13 08:16

Fantastisk naturområde som ikke skal spoleres!!!!! Og havbrug hører ikke til i havet, men bør enten ophøre eller flyttes på land jfr de seneste store udslip som også er en kæmpe miljø belastning for det naturlige liv i havet.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook