NEJ TIL HAVBRUG

Ja til maritim nationalpark

Sig Nej til ansøgerne  af op til 37 nye havbrug i Kattegat.

Adskellige firmaer påtænker at anlægge 37 store havbrug; bl.a. ud for Djurslands østkyst og Gilleleje ved Nordsjælland.

Anlæggene bliver fuldt synlige fra land og vil dække et havområde der samlet set vil blive op til 50 km2.

Øen Hjelm, der er et flot vartegn i Kattegat er på 0,65 km2 til sammenligning.

 Derudover bliver der tale om en foruroligende stor miljøbelastning på det marine miljø fra de  ansøgte havbrug. En miljøbelastning, der svarer til at udlede urenset spildevand fra mere end 250.000 mennesker direkte ud i Kattegat.

I et havområde, der i forvejen ikke lever op til bestemmelserne i EU´s Vandrammedirektiv om god økologisk stand af vores kystvande.

Desuden vil der blive udledt medicinrester ud i det sårbare marine miljø, der er af stor naturmæssig og rekreativ betydning.

Det kan betyde ikke mindre end en miljøskandale for fugle - og fiskelivet i området.

  Samtidig vil badevandskvaliteten  i det sårbare område blive betydeligt forringet: Farvel til de blå flag.

Hjælp: Ved at skrive under her imod  anlæggelse af havbrug i Kattegat. OG samtidig JA til oprettelse af en maritim Nationalpark i Kattegat.

www.nejtilhavbrug.dk

havbrugsgruppen BLAK

www.levende-hav.dk

DN Samsø

DN Århus

DN Syddjurs