Fingrene væk fra vores vand og varme!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Fingrene væk fra vores vand og varme!.


Gæst

#1

2016-08-16 10:32

Fordi vand, varme, energiforsyning i det hele taget, er for vigtigt at overlade til markedet.

Gæst

#2

2016-08-16 11:14

Din krop består af 70-80% vand, skal det fortsat være din krop eller skal den ejes af andre?

Gæst

#3

2016-08-16 11:47

Jeg skriver under her - og for at give det dobbelt virkning vil en massedemonstration på Christiansborg Slotsplads være nyttig -- for at vise at her er regeringen gået for langt drikkevandet vores allesammens ejendom -- sidst hvor Corydon gennemtrumfede salg af DONG aktier overså/tog de ikke borgernes modstand alvorligt

Gæst

#4

2016-08-16 12:04

Fordi den plumrådne og dybt perverteret magt elite og det korrupte politiske system ikke tjener samfundets borgere.

Gæst

#5

2016-08-16 13:36

Nu stopper det! De har allerede stjålet jorden under os - hvornår skal vi betale for at trække vejret???

Gæst

#6

2016-08-16 13:45

Fordi vand og varme bør være et offentligt anliggende

Gæst

#7

2016-08-16 13:50

Er tidligere formand for vandværk(10 år) og nervøs for manglende vand når private går konkurs, som i hjemmeplejen. Endvidere tvivler jeg på vandkvaliteten når privat kapital først og fremmest skal have dækket deres fortjeneste, i nogle tilfælde på vandets bekostning.

Gæst

#8

2016-08-16 14:00

Sæt dig lige ind i sagerne, inden du protesterer.

Det er netop ikke politikerne eller staten, der skal have provenuet, når der bliver efektiviseret, men os forbrugere. Når vand og fjernvarme bliver billigere, skal du betale mindre - altså har du flere penge tilbage. Politikerne skal blot lovgive, så det bliver muligt at ændre på ejerforholdene.

Sådan hænger det sammen

Julia Kirstine Kortholm

#9

2016-08-16 14:15

Er vi som land ved at gå konkurs siden der skal sælges ud?????


Gæst

#10

2016-08-16 14:18

Vand luft & varme tilhører ALLE MENNESKER

Gæst

#11

2016-08-16 14:19

Fordi ikke alt skal sælges i denne syge jagt på vækst og indtjening

Gæst

#12

2016-08-16 14:20

Landets Vand bør være alles ret!
martin sørensen
Underskriftindsamleren

#13 Re:

2016-08-16 14:23

#4: -  

 helt enig. jeg er dybt forundret som indbygger i en lille by. vores lille vandværk har. 3 deltids ansatte. der er en bestyrelse på 5. alt er købt og betalt på ærke jysk maner.  vi skylder aldrig en krone på noget og vi har en forenings tradioion for ikke at rutte med pengene. og man mener at det kan gøres billigere billigere end apselut kost pris, ???

hvordan kan det blive billigere med nestle super vand,  mm  

martin sørensen
Underskriftindsamleren

#14 Re:

2016-08-16 14:29

#7: -  

 helt enig, vi har i vores lille by ranum et ligende lille vandværk.  jeg er dog ikke aktiv i den forening ( endnu). men dog aktiv i vores lokale foreningsliv. 

hvad kan være billigere end et lille lokalt vandværk som vores.   og ja formodenligt også jeres som der nok ligner vores lille vandværk.  

jeg forstår ikke politikerne i denne sag. og især ikke hvorfor man hemmeligholder en rapport.  vi for at vide det er billigere end den kost pris vi betaler for vand og varme.  hvordan kan det være billigere end et forenings drevet værk som levere vand og varme til kost prisen ? 

jeg har regnet på vores varme forbrug vi kan ikke gøre det billigere end,  vores fjernvarme værk. 
Gæst

#15

2016-08-16 14:40

Vores dyrebare resourcer skal ikke ende op med at ejes af investeringsbanker eller multinationale

Gæst

#16

2016-08-16 14:58

Privatisering af vandudvinding og driften vil desuden kunne medføre uoverskuelige juridiske og økonomiske konsekvenser for forbrugeren. Det offentlige, dvs. os forbrugere vil skulle betale for og kæmpe imod forurening, øgede grænseværdier samt erstatningskrav m.m. fra forurenende virksomheder. Privatisering af vandforsyningen m.v. vil uundgåeligt blive et miskmask mellem private og offentlige interesser :-(

Gæst

#17

2016-08-16 14:59

Igen beviser det liberales manglende forståelse for befolkningens ønsker.
martin sørensen
Underskriftindsamleren

#18

2016-08-16 15:00

meld jer ind i vores facebook gruppe 


https://www.facebook.com/groups/1836036709958130/


Gæst

#19

2016-08-16 15:06

Fordi jeg ikke mener at vi i Danmark skal privatisere fires forsyninger og infrastruktur.

Gæst

#20 Re:

2016-08-16 15:09

#8: -  

 I call BS.. du mener altså i alvor at fortjeneste for salg af virksomheder og tilhørende infrastruktur og licenser vil komme i lommerne på forbrugerne? Tænk igen!


Gæst

#21

2016-08-16 15:32

Private skal ikke tjene på vores fælles ressourcer

Gæst

#22

2016-08-16 15:55

Fordi det er gået fuldstændigt forvidt, og langt over stregen! Eliten må og skal ned med nakken.

Gæst

#23

2016-08-16 16:03

Jeg har en fornemmelse af, at vores politikere er korrupte og det er derfor vores fælles værdier skal sælges: Postvæsenet ( og ih hvor det går godt) Nem-id osv.
Berith Zenia Fagergaard

#24

2016-08-16 16:10

Ingen ejer jorden og dens ressourcer.. Den kan benyttes frit og er til for alle..


Gæst

#25

2016-08-16 16:18

Fordi det er for Galten den regering.