Total afskaffelse af den gensidige forsørgelsespligt, Ingen skal reduceres i indkomst pga samliv


Gæst

#1

2016-01-28 22:14

Fordi jeg temmeligsikret selv kommer i klemme snart, da jeg er kronisk syg

Gæst

#2

2016-01-28 22:18

Jeg underskriver fordi jeg er ægtefælle til en som er på førtidspension. og vi er nu allerede blevet skåret 3200 kr ned i vores indkomst pga jeg er arbejder og har en fast indkomst.
Min mand er handicappet efter en hjerneblødning og kan ikke magte et job idag på hans hjerneskade. og synes ikke det er fair at de handicappet skal berøres af det . jeg er sosu hjælper og min løn er nu høj nok til dækker alle vores udgifter

Gæst

#3

2016-01-28 22:23

der er mange grunde til at der ikke skal ske reducering med baggrund i ægteskab, ægtefælles indkomst - bliver man i dag tildelt førtidspension, så er man i flere år blevet trukket gennem systemet, man er blevet nedgjort og fået påført yderligere helbredsmæssige problemer - alt i mens, ægtefællen har knoglet røven ud af bukserne for at give smør på brødet, og så godt som ingen af disse ægtefæller er "vårharrer" - men for det meste godt oppe i 50'erne ... Når der endelig tilkendes førtidspension, så har ægtefællem brug for at komme tilbage til "normale" arbejdsvilkår, stoppe med at have 2 til 4 arbejdsgivere, og frem for alt, komme ned på en "normal" arbejdsuge - stoppe med at arbejde 200 eller flere timer om måneden. Dette er de vilkår, som ægtefæller til syge der må trækkes gennem systemets vridemølle er udsat for - systemet skal holde op med at nedslide de hjul der reelt er med til at holde karavanen kørende .....


Gæst

#4

2016-01-28 22:23

Fordi jeg blev afregnet efter min mands indtægt da han arbejdede. Nu er han på efterløn og jeg får derfor mere udbetalt. Det er ikke rimeligt at det skal være sådan, det er hårdt nok i forvejen.

Gæst

#5

2016-01-28 22:50

Jeg underskrev fordi jeg finder denne lov dybt urimelig, selv om jeg på ingen måde selv er ramt. 


Gæst

#6

2016-01-28 22:53

Fordi min mand og jeg er i samme situation, jeg arbejder som vikar og når jeg tjener for meget bliver der reduceret i min mand's førtidspension. Hvorfor skal syge straffes, før min mand blev syg var han selvstændig murmester. Vi er gået væsentlig ned i indtægt i forvejen,

Gæst

#7

2016-01-28 23:26

Mine forældre har levet af ftp i over 30 år , og jeg er selv på vej på ftp , efter en uoprettelig rygskade , har en kone som har et godt betalt job på ca. 425000 , og jeg havde en løn på ca. 650000, hvorfor skal vi ned og have under kr. 200000 i min ftp , som så bliver modregnet af min kones indtægt , vi har mistet nok , hus, hjem og familie , ferie , rejser , hobbyer , som kan forsøde min tilværelse , har set hvordan min forældres formue blev spist op .
Ikke fordi vi skal blive rige af en ftp , men det skulle være indeks reguleret af vores tidligere løn, og ikke skæres i af ægtefælles indkomst

Gæst

#8

2016-01-29 00:02

Fordi jeg synes det er urimeligt og fordi jeg er en af dem der bliver ramt når jeg i april flytter sammen med min kæreste der arbejder..

Gæst

#9

2016-01-29 00:24

Jeg underskriver da klart fordi det må stoppe med den uretfærdige økonomiske behandling af ikke selvforskyldte syge og uarbejdsdygtige førtidspensionister . 

Det skal lige nævnes at der er rigtig mange syge på kontanthjælp-der burde snart være en gruppebetegnelse som feks sygepenge for denne gruppe! 


Gæst

#10

2016-01-29 00:39

Det er nemlig så rigtigt at skrive under. Hvorfor skal vi som har mistet vores helbrede lide mere end vi gør? ? Vi skal ikke miste vores selvstændig hed og være afhængig af egtef. Indkomst og være hold ned i løn. Vi har rett til det lige som da vi var arbejdsdygtige.

Gæst

#11

2016-01-29 01:18

Jeg underskrev, fordi jeg er førtidspensionist, der er underlagt gensidig forsørgerpligt med min ægtefælle og fordi, når min mand tjener for meget tager de af min førtidspension ..Jeg ønsker at min førtidspension skal være min egen uafhængig af min mands indtægt ..

Gæst

#12

2016-01-29 02:50

Fordi jeg selv er berørt af det

Gæst

#13

2016-01-29 04:18

Fordi det kan ikke passe at mennesker der af en eller anden grund ikke længere kan arbejde og forsørge sig selv og sin familie fordi de bliver ramt af sygdom eller fejloperation eller bliver udsat for en arbejdsskade eller ulykke m.m og endelig efter års kamp får tilkendt førtidspension - at de skal jages rundt og tvinges til at leve af et minimum fordi en gruppe folkevalgte og deres embedsværk mener at folk på førtidspension hele tiden skal sidestilles med folk på kontanthjælp - der er en grund til at vi idet hele taget har fået en ftp tilkendt og det er ikke fair at vores indtægt heletiden skal udhules i forsøget på at presse alle til at tage et arbejde - for det første er det kun de få der har helbred til at arbejde og der er ikke mange arbejdspladser der orker at ansætte folk i skånejob fordi der er så megen buakrati på området
Så få dog lavet nogle ordentlige regler omkring vores indtægt og en værdig indstilling til at vi ikke bare kan skifte job eller spare vores medicin væk eller flytte til noget billigere for at øget vores indtægt og få mere at leve af - nej vi er tvunget til at nøjes med at få det samme på et helt år som det vores politikere får hver 6.uge i løn m.m
Jeg mener seriøst at at alle de hoveder der sidder og udtænker vores social love og som er med til at vedtage dem på borgen - alle som en af dem skulle simpelthen placeres i lånte boliger rundt om i det ganske land og tvinges til sammen med deres koner mænd og børn at prøve at leve af de satser som de kynisk har været med til at vedtage at landets kontanthjælpsmodtagere - asylansøgere -folkepensionister - unge på su og førtidspensionister skal forsøge at overleve på - de skulle prøve at lægge deres børn i seng om aftenen velvidende at de ikke har fået ordentlig aftensmad og køleskabet er tomt om få dage også kan de ikke få en madpakke med i skole - eller gang på gang må takke nej tak til at børnene kan komme til fødselsdage ved vennerne fordi der ikke er råd til en lille gave - det er så let at sidde og bestemme hvad andre må kunne klare sig med når de selv tjener imellem 70-120.000 pr mdr
Prøv at nedsætte jeres egne fede løninger istedet for altid at plukke håret af os skallede......

Gæst

#14

2016-01-29 04:55

Fordi jeg har svært ved at leve for de få penge jeg modtager i pension i hver måned.
Det er jo lige før man får mere på SU.

Gæst

#15

2016-01-29 05:26

Mener dog også det skal glæde samboende, hvor den ene er på førtidspension.. Altså ikke kun ægtefæller., Gensidig forsørgerpligt for førtidspensionister, skal helst væk uanset om man er ægtefæller eller blot samboende.

Gæst

#16

2016-01-29 05:58

Fordi måske kommer jeg selv i denne klemme snart, da jeg er kronisk syg på 3 år.

Gæst

#17

2016-01-29 05:59

Fordi det er umyndiggørelse af mennesker der ikke selv har valgt deres situation!!

Gæst

#18

2016-01-29 06:08

Fordi det er dybt godnat, at man straffer førtidspensionister for at deres ægtefæller tjener mere.
Alle vi andre kan jo tjene mere uden at vi bliver straffet. Og de kan jo ikke selv gå ud og finde et job og på den måde få en ekstra indtægt.

Gæst

#19

2016-01-29 06:14

Vil ikke reduceres i min lille indtægt fordi min mand sørger for vi jan få lidt godt og nyt for det mere han tjener. Har Fks. Har Aldrig været på ferie det har vi ikke engang penge til.

Gæst

#20

2016-01-29 06:20

Rigtig mange har ikke overskud til at kæmpe,det er jo dårlige mennesker

Gæst

#21

2016-01-29 06:51

Når man endelig er så heldig at få pension, så skal man da ikke blive frataget den igen pga. det findes nogle som holder af en. Det er så mange singler og det hjælper ikke på det, at man skal straffes for at få kærlighed.

Gæst

#22

2016-01-29 07:04

Fordi jeg ikke syntes, at livet skal gøre være, for dem der ikke kan...
saa

#23

2016-01-29 07:31

Jeg forstår simpelthen ikke at man som førtidspensionist, skal straffes yderligere pga en ægtefælles indtægt.

Som førtidspensionist føler jeg mig da rigeligt straffet i forvejen, ikke mindst pga den nedsatte arbejdsevne, men sandelig også pga. den i forvejen meget begrænsede indtægt.
Og alligevel skal man så lige oveni, have en tillægsstraf fordi ægtefællen giver den en skalle, eller bare har et godt lønnet job.

Hvorfor ar det lige at man skal dobbelt straffes?

hvorfor er det lige at man som førtidspensionist ikke må have bare en lille smule ekstra?

 


Gæst

#24

2016-01-29 07:33

Jeg er selv berørt af denne umyndiggørende regel. Vil dog lige tilføje at jeg ikke er gift, så bare man har en samlever vil man blive trukket i fp.

Gæst

#25

2016-01-29 07:39

Min mand har været førtidspensionist siden sit 25.år og vi har været gift i 35 år. Det ikke kun indtægts reguleret, alt hvad der hedder tillægs ydelser frafalder også, når man er gift, så allerede der, bliver der udhulet i ægtefællens indkomst.