Total afskaffelse af den gensidige forsørgelsespligt, Ingen skal reduceres i indkomst pga samliv

TOTAL afskaffelse af den gensidige forsørgelsespligt ! 

 

...............................................................................................................................................

 

Gensidig forsørgerpligt i forhold til kontanthjælp :

Nu hvor den gensidige forsørgerpligt, heldigvis, igen er fjernet for samboende på kontanthjælp, så er det igen på tide at rette fokus på de andre grupper, som er underlagt denne forældede lov. 

Ægtefolk på kontanthjælp blev IKKE reddet sammen med de samboende. Gift eller ej. Loven rammer hårdt.  Mange syge får ikke nogen former for hjælp eller indkomst pga. denne lov.

 

...............................................................................................................................................

 

Gensidig forsørgelsespligt for førtidspensionister. :

 

Hvorfor skal vores ægtefæller/samlever straffes økonomisk, for at bo sammen med deres kone/mand eller kæreste, efter at denne uforskyldt er blevet syg eller skadet eller fordi denne er født handicappet?  Det er reelt set dem man tager fra, når førtidspensionisten ikke længere kan få sin ydelse, helt eller delvist, alene pga. samliv.  For ifølge grundloven, skal den der arbejder betale det, som den anden mister.  

 

...............................................................................................................................................

 

Folkepensionister rammes også.  : 

 

Hos folkepensionisterne er reglerne lig dem på førtidspension. Blot er beregnings metoderne anderledes. Men hvis man er "for meget" kæreste/ven på folkepension, så risikerer man at blive "dømt" samboende og mister dermed sine rettigheder, som enlig.  Hvilket også betyder nedgang i ydelse. 

 

Og folkepensionister bliver vi jo alle... HVIS vi er heldige at leve længe nok. Og alle højt som lavt, har ret til folkepensionen. 

 

................................................................................................................................................

 

Samtidigt med den økonomiske del, er der også den menneskelige del. Det pludseligt at skulle bede "forsørgeren" om penge, til de mest basale småting. Som man gjorde i gamle dage, hvor det typisk var kvinderne, der var hjemmegående.I dag taler vi ligestilling (begge veje) og ikke mindst behovet for 2 indkomster i familierne. 

Gentagne regeringer siger, at det skal kunne betale sig, at arbejde. Men hvis man bor/er gift med, en som er på en af disse ydelser, så betaler man ikke bare sin almindelige skat, men også verdens højeste skat på samliv. 

Denne gensidige forsørgerpligt stammer helt tilbage fra 1926, hvor man lavede en ægteskabslov, som skulle  beskytte de hjemmegående kvinder, samt deres børn, fra at manden brugte sin løn udenfor familien.  

Den blev ikke lavet for, at tage noget fra nogen.  

 

...................................................................................................................................................

 

Ifølge grundlovens § 75 hedder det :

 

§ 75 

Stk. 1. 

Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.

Stk. 2. 

Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som loven herom byder. 

 

Når man taler sig og sine, så bør dette i dag gælde "en selv og egne børn". Vi lever ikke tilbage i 1953 eller tidligere. Hvor hele samfundet så anderledes ud.  Hvis man har arbejdet en lang årrække, er født handicappet, kommet til skade, er blevet syg eller andet, som gør at man ikke længere kan forsørge SIG SELV, så bør samfundet træde til. Ikke kun hvis man er eller bliver enlig, men også selvom man vælger at bo sammen.

Gensidig forsørgerpligt i forhold til sammen boende på kontant hjælp er ophævet her 2016!!!

Tilføjelse: dette skal selvfølgelig ikke gælde dem, der ikke vil arbejde pga deres tro og anden kultur, det hører bestemt ikke under ledighed, sygdom eller handicap, er blevet gjort opmærksom på denne problem stilling via privat beskeder og bliver derfor nød til at tilføje dette. Ingen skal ku få nogen former for offentlig forsørgelse ved nægtelse af arbejde og uddannelse pga tro eller anden kultur.

Kan du bakke op om at gøre opmærksom på denne uretfærdighed, så skriv under her