Nej til milliardnedskæring på Børne- og Ungeområdet i København


Gæst

#51

2016-01-27 19:56

Det er vanvittigt det I har gang i. Forringelser i helt uacceptabelt grad. Langt langt ud over smertegrænsen, hos børn, familier, pædagoger, lærere med mere.

Gæst

#52

2016-01-27 20:03

Fordi jeg har børn det berører.

Gæst

#53

2016-01-28 15:49

barndommen er det fundament livet skal leves på. jo flere redskaber /tilbud der er jo - jo stærkere bliver de unge der kommer ud i den anden ende.

Gæst

#54

2016-01-29 14:19

Nej til nedskæring

Gæst

#55

2016-01-30 09:57

Jeg er imod flere nedskæringer på børneområdet

Gæst

#56

2016-01-31 19:46

Arbejdstidsreform, skolereform, fritidsreform og nu 10% nedskæringer ... det virker nærmest som en hetz der i sidste ende går hårdt ud over vores børn! Nu må det stoppe før vi taber en hel generation på gulvet.

Gæst

#57

2016-02-02 16:55

Fordi jeg er pædagog i en af Kbh kommunes inst. Og kan på ingen måde se hvordan vi kan skære mere ned, vi er allerede i gang med et kollektivt svigt af vores børn, så det kan jeg ikke være med til at vi gør endnu værre.

Gæst

#58

2016-02-07 10:41

Børn er vores fremtid. Vi skal yde det bedste for at sikre børnene gode vilkår og rammer, så de kan vokse op lære og udvikles og selv på sigt kunne bidrage til samfundet

Gæst

#59

2016-02-08 14:58

Har et barnebarn på 4 år i Kbh km er selv pædagog og synes det er uansvarligt hvis dette vil ske (allerede en alt for lille normering)

Gæst

#60

2016-02-15 07:47

Fordi der er allerede i dag ikke midler til at sikre inklusions arbejde på skolerne og skolereformen kommer til at krave langt større budget end planlagt

Gæst

#61

2016-02-15 21:24

Børn er 1.prio!

Gæst

#62

2016-03-06 16:50

Fordi jeg synes at mine børnebørn og alle andre børn fortjener at blive tilbudt en pasning, som har en ordentlig kvalitet.

Gæst

#63

2016-03-06 19:42

Børn og unge er vores fremtid. Hvorfor skære ned på det område. :-(

Gæst

#64

2016-03-11 19:25

Tænk at det kommer som en overraskelse - bliv voksne!!!


Gæst

#65

2016-03-17 22:14

Jeg er glad for mit "frivillige arbejde" som bedstemor, men er totalt træt af de - allerede nu - alt for få medarbejdere, jeg møder i børnebørnenes daginstitutioner. Skal bedsteforældre virkelig løfte denne opgave? Københavns Kommune skal hurtigst muligt tage alle besparelser på daginstitutionsområdet ud af politikken! Der er penge nok!!

Gæst

#66

2016-05-12 10:19

Jeg tænker at det er det rene vanvid at tænke der kan spares yderligere på børne, unge området. Vi må stoppe op nu og sige stop for at sikre det gode børneliv. Besparelser kan få uoverskuelige konsekvenser for vores børn.

Gæst

#67

2016-05-15 23:10

Jeg oplever at vi absolut ikke kan forringe vores velfærdssamfund yderligere med de enorme besparelser. Det vil kunne få meget alvorlige, og uoverskuelige konsekvenser