Nej til milliardnedskæring på Børne- og Ungeområdet i København

Kære medborgere i København,  

Vi kan ikke leve med den milliardnedskæring på Børne- og Ungeområdet, som politikerne har vedtaget! Børnene er vores fremtid, men hvilken mennesker vokser de op til at blive, hvis de allerede, fra de er helt små, oplever manglende omsorg pga. for få ressourcer i institutionerne?

Politikerne har besluttet, at der fra 2017-2020 skal spares svimlende 10% på Børne- og Ungeområdet i Københavns Kommune.

Det betyder manglende mulighed for omsorg for børnene i vuggestue og børnehaver. Færre uddannede pædagoger i institutionerne, færre pædagoger/medhjælpere pr. barn Det vil også medføre færre, eller slet ingen, ture ud af institutionerne (F.eks: at institutioner ikke længere har råd til at betale for ture til zoologisk have m.m.).

Som en af vores pædagoger sagde, så betyder det, at institutionerne i fremtiden vil blive udelukkende til opbevaring af børn. Pædagogerne har længe råbt op, men er ikke blevet hørt. 

Hvis vi skal rykke noget, må vi forældre og borgere komme ind i kampen og vise, at vi ikke vil leve med, at vores og andres børn 'opbevares' i institutioner med stressede og frustrerede pædagoger, der har svært ved at overskue deres job, da de fagligt ikke længere kan forsvare situationen i institutionerne.

Lad os sammen vise politikerne, at vi ikke bare vil acceptere, at vores børns mulighed for en tryk og omsorgsfuld start på tilværelsen i institutionerne skæres væk!