Beskyt dit land og Europa mod flygtninge og indvandring!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Beskyt dit land og Europa mod flygtninge og indvandring!.


Gæst

#1

2015-08-14 13:48

Fordi Islam er ondskab:Sura 9 (Omvendelse) vers 5

Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold! Men hvis de omvender sig, holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå! Gud er tilgivende og barmhjertig.


Gæst

#2

2015-08-14 14:16

Vores fremtid er på spil.

Gæst

#3

2015-08-14 17:13

Skriv under fordi vores politikere er i fuld  gang med at smadre samtlige lande i Europa. Skriv under for at give vores børn en fremtid i tryghed !


Gæst

#4

2015-08-15 06:13

Fordi vi kan ikke hjælpe alverdens folkeslag. Der er ikke hungersnød, men overbefolkning.og fattig og sultne har de altid været i Afrika, det fik jeg allerede at vide for over 70 år siden.

Gæst

#5

2015-08-17 10:49

fordi EU = Europas Undergang

Gæst

#6

2015-08-17 16:10

De flygtninge, der kommer til Danmark, har betalt store summer til menneskesmuglere for at komme herop. Før de kommer hertil, har de har sat sig grundigt ind i forholdene i Danmark, og hvad de vil blive tilbudt. Vi har nu overalt i Danmark ghettoer med fremmede , hvoraf store dele har været på overførselsindkomst, siden de kom til landet. Danmark er en magnet for flygtninge pga. de luksuriøse forhold vi tilbyder dem.

Efter min mening er det direkte asocialt at bruge så gigantiske ressourcer, som vi gør, på et lille fåtal af flygtninge, som selv er de mest ressourcestærke. I nærområderne kan man hjælpe 14 flygtninge for hver flygtning, vi hjælper her i Danmark. Derfor bør ALLE illegale flygtninge afvises og sendes tilbage. De skal IKKE favoriseres i forhold til dem, der ikke har kræfter og penge til at flygte herop.

Endvidere er den gigantiske mængde af fremmede med til at destabilisere vores land. Det kan vi ikke have nogen interesse i!

Gæst

#7

2015-08-18 18:07

Fordi dette er en ren invasion af falske asylansøgere vi bliver nødtil og skal ud af EU's schengen og asyl politik elleres går vi under

Gæst

#8

2015-08-19 07:38

Danmark har ikke råd til flere vi er et alt for lille et land til flere

Gæst

#9

2015-08-19 08:04

Fordi vi her i Danmark ikke kan huse de mange flygtninge som kommer herop fra Syrien m.m.

Gæst

#10

2015-08-19 10:11

Jeg ønsker at Danmark skal opsige Schengen-aftalen med EU.
I øvrigt mener jeg, at EU har for megen magt over medlemslandene.

Gæst

#11

2015-08-19 11:56

Fat det snart og gør,som Australien,vi kan og skal ikke rede hele verden,til sidst er det os,som skal redes. Vores forfædre har stået meget igennem, for at få et godt demokratisk land,som er ved at blive totalt ødelagt, så kære politikkere tag jer nu sammen

Gæst

#12

2015-08-19 12:06

vi kan jo ikke tage flere ind i landet,vores samfund vil jo blive overbelastet.

Gæst

#13

2015-08-19 12:20

vil gøre alt for at passe på vores land

Gæst

#14

2015-08-19 15:48

Jeg mener det er bedre at hjælpe de menesker i nær områder med deres egen kultur og livstil de vil aldrig kunne passe ind i den Europæiske kultur og samfund og vores samfund vil stille og rolig blive nedbrudt så vi ender også med et nedbrudt samfund.Hjælp der nede i området det skulle verdenssamfundet jo tage sig af er det ikke derfor vi har noget der hedder det.

Gæst

#15

2015-08-19 16:17

Det er meget vigtigt at pengene bliver brugt i nærområdet! Vi kan hjælpe over 10 hårdt ramte flygtninge for hver 1 flygtning i Danmark.

Det er uartigt ikke at bruge pengene hvor de gør mest nytte!

Gæst

#16

2015-08-19 17:23

Fordi vi er jo ved at blive invaderet af fremmede, vi kan ikke hjælpe hele verdenen, vi skal først hjælpe vore egne ! Hjælp dem i deres eget næregen område !

Gæst

#17

2015-08-19 20:51

der er jo ikke noget at betænke sig på !!!!!!

Gæst

#18

2015-08-20 03:01

fordi vi ikke har råd når vi ikke har råd til at passe vores egne gamle og svage hvordan skulle vi så have råd til de mange flygtninge send dem til polen eller et af de andre østlande Rusland kunne være et godt sted

Gæst

#19

2015-08-20 08:28

Fordi vores politikere må se at vågne op og få lukket af for den velfærdsturisme
Gæst

#20

2015-08-20 08:43

I Gribskov kommune har en kurdisk flygtninge familie fået et nyt hus til 1 ½ mill kr. at bo i., efter kun 1 ½ måned i landet. Manden kom først, resten af familien efter 9 måneder, underligt at resten af familien ventede 9 mdr. hvis landet er så farligt at opholde sig i ? At familien så opfører sig respektløst over for naboerne er en anden sag, og at kommune og politi ikke kan gøre noget. Nok mange danskere der gerne ville haft det hus at bo i ? Iflg. integrationsloven paragraf 13, stk 2. har flygtningene fortrinsret på bedre boliger i integrationens navn, sørgeligt vi nu er nået dertil.


Gæst

#21

2015-08-21 16:46

Fordi jeg er helt enig i budskabet for underskriftsindsamlingen!

Gæst

#22

2015-08-21 17:29


Citat fra Facebook:
" Islams primitive voldelige krigeriske ideologi er ifølge alle frafaldne imamer en kriminel organisation, en kæmpe-Mafia. Men Vestens teologer og Vestens politisk-korrekte hylder denne forbryder-organisation som er der tale om en religion (i sekulære samfunds forstand), selvom non-sekulære stamme-samfund ikke har udskilt deres stamme-overtro som religion. I stamme-samfund (som også muslimernes) er alting helligt, for stamme-ånden, krigs-guden Allah styrer altind. Så har vi ganske tydeligt med HEDENSK STAMME-OVERTRO at gøre. En hedensk (non-sekulær) stamme-overtro karambolerer naturligvis med en filosofisk mere avanceret sekulær demokratisk styreform, hvor ånde-troen (guden) har fået sit eget univers eller åndelige domæne. Fri også os fra den hedenske islamiske stamme-krigs-kultur ! ! ! Islam er beskidt stamme-diktatur. Det sidste ved alle mennesker - blot ikke teologer og politisk korrekte tosser." Islam er en Tvangs - Krigs - Stamme- Idelogi, ikke en religion. I en religion skal der være noget guddommeligt, der er ikke noget, som helst guddommeligt ved Islam, Islam er en primitiv og kvindefornedrende Ideologi. som blander staten ind i denne Stame - Klan - ideologi, Isalm er ikke foreneligt med en demokratisk Stat. :( :(

Gæst

#23

2015-08-23 07:35

fordi vi kan ikke engang betale for at vores gamle kan have et fornuftigt liv men godt give indvandrere luksuslejligheder og fjernsyn og computere men kan ikke vaske de gamle mere end en til to gange om ugen hvad sker der lige for danmark

Gæst

#24

2015-08-23 09:14

Islam har ikke rigtigt overlevet turen ind i moderniteten og bidrager kun negativt til verdenssamfundet. En konsekvens af de problemer der bliver skabt af islams medfødte fejl, er en massiv flugt til den vestlige verden, der er attraktiv for dem pga de fremskridt, der er skabt af en klar overlegen vestlig kultur. Muslimsk indvandring bidrager ikke positivt til den vestlige verden og skader kun vores samfund. De formår ikke at flygte fra deres kulturskabte problemer, problemerne flytter med muslimerne. Mens andre indvandrergrupper generelt er bedre til at assimilere sig, vil muslimer bevare deres kulturelle særpræg, de har islam som den fælles kulturelle baggrund på tværs af etniske grænser og det skaber en stor modkultur i forhold til den vestlige kultur, der danner fundamentet for vores samfund. Og det er et problem, for islam tilpasser sig ikke den oprindelige dominerende kultur, islam vil dominere. Konsekvensen af dette bliver, at vi får stadig større områder med islamisk monokultur, og ikke den "multikultur" nogle naive sjæle drømmer om. Der er ikke tale om almindelig indvandring, når det gælder muslimer, men om regulær kolonisering af vores lande. Det er derfor vigtigt, at vi helt stopper indvandring fra den muslimske verden. De muslimer der er her, skal ikke "integreres", men skal på længere sigt assimileres. Hvis det ikke er muligt, skal de returnere til deres oprindelseslande. For at bremse islams indflydelse er det desuden yderst vigtigt, at vi aldrig giver efter for muslimske særkrav -ikke mindst når det gælder de fundamentale principper, de vestlige samfund bygger på, såsom ytringsfrihed og religionskritik.


Gæst

#25

2015-08-24 16:11

For at redde mit land og Europa fra undergang.