Beskyt dit land og Europa mod flygtninge og indvandring!


Gæst

/ #24

2015-08-23 09:14

Islam har ikke rigtigt overlevet turen ind i moderniteten og bidrager kun negativt til verdenssamfundet. En konsekvens af de problemer der bliver skabt af islams medfødte fejl, er en massiv flugt til den vestlige verden, der er attraktiv for dem pga de fremskridt, der er skabt af en klar overlegen vestlig kultur. Muslimsk indvandring bidrager ikke positivt til den vestlige verden og skader kun vores samfund. De formår ikke at flygte fra deres kulturskabte problemer, problemerne flytter med muslimerne. Mens andre indvandrergrupper generelt er bedre til at assimilere sig, vil muslimer bevare deres kulturelle særpræg, de har islam som den fælles kulturelle baggrund på tværs af etniske grænser og det skaber en stor modkultur i forhold til den vestlige kultur, der danner fundamentet for vores samfund. Og det er et problem, for islam tilpasser sig ikke den oprindelige dominerende kultur, islam vil dominere. Konsekvensen af dette bliver, at vi får stadig større områder med islamisk monokultur, og ikke den "multikultur" nogle naive sjæle drømmer om. Der er ikke tale om almindelig indvandring, når det gælder muslimer, men om regulær kolonisering af vores lande. Det er derfor vigtigt, at vi helt stopper indvandring fra den muslimske verden. De muslimer der er her, skal ikke "integreres", men skal på længere sigt assimileres. Hvis det ikke er muligt, skal de returnere til deres oprindelseslande. For at bremse islams indflydelse er det desuden yderst vigtigt, at vi aldrig giver efter for muslimske særkrav -ikke mindst når det gælder de fundamentale principper, de vestlige samfund bygger på, såsom ytringsfrihed og religionskritik.