Beskyt dit land og Europa mod flygtninge og indvandring!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Beskyt dit land og Europa mod flygtninge og indvandring!.


Gæst

#26

2015-08-25 13:27

Vi er nødt til at sige stop for det kæmpe flygtninge pres vi står over for. Jeg kan ikke se andre udveje, og politikerne og EU er handlingslammede!

Gæst

#27

2015-08-25 19:09

Fordi jeg er enig


Gæst

#28

2015-08-26 12:37

forde eu ikke kan forsørge det halve af verden, og jeg er bange for deres undskab.

Gæst

#29

2015-08-26 14:45

Min frygt er at det er en planlagt invasion, som vil gå ud over mine børn og børnebørn...

Gæst

#30 Re:

2015-09-11 15:50

#26: -  

 Det undrer mig, at muslimer, som er imod alt vestligt, og ikke anerkender demokrati, ja det er utroligt, at de altid invaderer vestlige lande, medbringende deres had og ondskab, og stenalder religion. 


Gæst

#31

2016-01-12 19:11

Støt siden udlændinge som begår overfald på danske kvinder skal ikke have asyl. 


Gæst

#32

2016-03-05 19:29

MØD OP! LUK GRÆNSEN MØD OP! ASYLSTOP NU!

Lørdag d. 19. marts kl. 13-15 Mødested: Kruså, Flensborgvej 13B, (ved p-pladsen foran Bingohallen)

Vi er mange helt almindelige danske borgere, der er rigtig bange for den udvikling, der sker lige nu. Folk vandrer direkte ind i vores land, uden vi ved hvem de er og hvad de vil her. Allerede nu siger de fleste af kommunerne, at det vil sprænge deres budget at sørge for migranterne. Hvad sker der så, når der kommer familiesammenføring? Der skal foregå en sortering ved grænsen, så bekvemmelighedsflygtningene kan blive i det sikre land Tyskland. Så må det være op til dem at sende dem videre tilbage. Så kom og vær med til at støtte initiativet til at vække vores politikere. Man gør ingenting ved at blive hjemme, så vær med til at gøre en forskel. Det gælder om at være så mange som muligt, så invitér alle dem du kender og alle dem du ikke kender. Stå f.eks. i et indkøbscenter og del ud eller hvis det er på landet din lokale landhandel. FOR DANMARKS FRIHED OG FREMTID Demonstrationen er lovlig og anmeldt til politiet. Vi går en tur til grænsen og tilbage igen og synger nationalsange. Medbring gerne dannebrogsflag og fakler. Der vil blive afholdt taler.

Arrangør: Initiativet ”Luk Grænsen – Asylstop Nu!”


Gæst

#33

2016-03-05 22:12

Fordi at vi skal stoppe den massive indvandring til Danmark og Europa nu

Gæst

#34

2016-03-06 00:45

Lørdag d. 19. marts kl. 13-15
Mødested: Kruså, Flensborgvej 13B, (ved p-pladsen foran Bingohallen)

Vi er mange helt almindelige danske borgere, der er rigtig bange for den udvikling, der sker lige nu. Folk vandrer direkte ind i vores land, uden vi ved hvem de er og hvad de vil her.
Allerede nu siger de fleste af kommunerne, at det vil sprænge deres budget at sørge for migranterne. Hvad sker der så, når der kommer familiesammenføring?
Der skal foregå en sortering ved grænsen, så bekvemmelighedsflygtningene kan blive i det sikre land Tyskland. Så må det være op til dem at sende dem videre tilbage.
Så kom og vær med til at støtte initiativet til at vække vores politikere. Man gør ingenting ved at blive hjemme, så vær med til at gøre en forskel.
Det gælder om at være så mange som muligt, så invitér alle dem du kender og alle dem du ikke kender. Stå f.eks. i et indkøbscenter og del ud eller hvis det er på landet din lokale landhandel.

FOR DANMARKS FRIHED OG FREMTID

Demonstrationen er lovlig og anmeldt til politiet. Vi går en tur til grænsen og tilbage igen og synger nationalsange. Medbring gerne dannebrogsflag og fakler. Der vil blive afholdt taler.


Gæst

#35

2016-03-06 07:12

Islamisering af DK skal stoppes

Gæst

#36

2016-03-06 14:49

beskyt hvad du har kært.

Gæst

#37 Man gør ingenting ved at blive hjemme,

2016-03-06 15:40

Lørdag d. 19. marts kl. 13-15
Mødested: Kruså, Flensborgvej 13B, (ved p-pladsen foran Bingohallen)

Vi er mange helt almindelige danske borgere, der er rigtig bange for den udvikling, der sker lige nu. Folk vandrer direkte ind i vores land, uden vi ved hvem de er og hvad de vil her.
Allerede nu siger de fleste af kommunerne, at det vil sprænge deres budget at sørge for migranterne. Hvad sker der så, når der kommer familiesammenføring?
Der skal foregå en sortering ved grænsen, så bekvemmelighedsflygtningene kan blive i det sikre land Tyskland. Så må det være op til dem at sende dem videre tilbage.
Så kom og vær med til at støtte initiativet til at vække vores politikere. Man gør ingenting ved at blive hjemme, så vær med til at gøre en forskel.
Det gælder om at være så mange som muligt, så invitér alle dem du kender og alle dem du ikke kender. Stå f.eks. i et indkøbscenter og del ud eller hvis det er på landet din lokale landhandel.

FOR DANMARKS FRIHED OG FREMTID

Demonstrationen er lovlig og anmeldt til politiet. Vi går en tur til grænsen og tilbage igen og synger nationalsange. Medbring gerne dannebrogsflag og fakler. Der vil blive afholdt taler.

Holger Danske

#38 De føder os ud

2016-12-25 23:47

En europærisk fammilie får i snit 1,3 barn eller mellem 1 - 2

En muslimsk fammilie får i snit 8,8 eller mellem 8 -14

Hvis vi ikke sætter en stopper for invandringen så er hele europa muslimsk inden år 2035

Danmark frit


Gæst

#39 Hver fjerde muslimske skoleelev i Tyskland mener, at shariaen er bedre end tysk lovgivning

2018-01-11 10:59

Rystende afsløring: Mere end hver fjerde muslimske skoleelev i Tyskland mener, at shariaen er bedre end tysk lovgivning

Danmark bliver mere og mere muslimsk. Det er en kendsgerning. Men den synes ikke at være gået op for de fleste danske politikere. De lader som ingenting.

Denne islamiske udvikling ser man også i andre europæiske lande, herunder vores store naboland Tyskland.

Men i Tyskland har man trods alt dygtige forskere, der belyser, hvad det indebærer, at landet bliver mere muslimsk.

Det betyder ikke alene, at muslimernes andel af befolkningen vokser kraftigt. Det betyder også, at radikale islamistiske holdninger breder sig i de nye generationer.

Centralt i dette analysearbejde står Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN).

Instituttet har netop offentliggjort resultaterne af en større undersøgelse af muslimske skoleelevers holdninger (det indsamlede materiale er fra 2015). Der er tale om elever i niende klasse.

Det er skræmmende læsning.

Sharia

Knap hver tredje muslimske elev (29,9 procent) kan godt forestille sig ”selv at kæmpe for islam og risikere mit liv”.

Mere end hver fjerde (27,4 procent) tilslutter sig følgende påstand: ”Shariaens islamiske love, der blandt andet straffer ægteskabsbrud og homoseksualitet hårdt, er meget bedre end de tyske love.”

Mere end hver fjerde muslimske skoleelev!

En ud af hver 12.-13. muslimske skoleelev (8 procent) finder det rigtigt, at muslimer i Mellemøsten forsøger gennem krig at grundlægge en islamisk stat. (Det var, mens Islamisk Stat var på sit højeste).

Knap 4 procent mener ligefrem, at muslimer har ret til at bruge terror.

De vantro skal bekæmpes

Hver femte muslimske elev (19,8 procent) siger ligeud: ”Muslimer bliver undertrykt i hele verden; det må de gå til modstand mod med magt.”

Næsten lige så mange (18,6 procent) siger ja til følgende udsagn: ”Det er enhver muslims pligt at bekæmpe vantro og udbrede islam i hele verden.”

Lige under hver femte elev (17,7 procent) mener, at man må gå frem med den største hårdhed ”mod islams fjender”.

Det bliver værre endnu

Forskerne påpeger, at der både kan ligge overdrivelser og underdrivelser i elevernes svar.

Nogle elever overdriver måske de rabiate holdninger for at vise sig over for de andre. Andre nedtoner måske deres holdninger, fordi de ikke er velsete i samfundet.

Men tendensen i svarene er under alle omstændigheder rystende.

Mange muslimske elever i niende klasse er fyldte med forestillinger om, at de skal kæmpe mod de vantro fjender med alle midler, og at de skal følge shariaen frem for tysk lov.

Meget peger i retning af, at denne udvikling bliver forstærket i tiden fremover. Muslimer vil udgøre en stadig stigende del af befolkningen. Og en voksende del af dem vil have islamistiske holdninger.

Statsministeren og islam

Der er i hvert fald ikke mange tegn på, at politikerne har fattet situationens alvor.

Vores egen statsminister, Lars Løkke Rasmussen, synes stadig at tro, at islam bare er en religion som andre religioner.

Men islam er love og regler. Islam er politik. Den har ambitionen om at lade Koranen forme samfundet.

Forskerne fra Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen har ydet deres vigtige bidrag til at forstå, hvad det fører med sig.


Gæst

#40 Muslimsk socialt bedrageri – Glemmer I, så husker vi…

2018-04-10 10:51

I februar 2006 brænder muhammeds tilhængere det danske konsulat i Beirut pgra muhammedtegningerne. Rigtige danskere må flygte ud af Mellemøsten for ikke at blive slået ihjel.

Derfor er det med forbavselse, at man opdager, at der faktisk stadig befinder sig 5.800 danskere – eller ihvertfald såkaldte – i Libanon, da Hizbollah begynder at bombe Israel med raketter fra Libanon hvor Israel selvfølgelig svarer igen.
Her bliver de 5.800 – lad os så kalde dem ved det rigtige navn, palæstinensere – der befinder sig i Libanon så bange, at de beder Danmark om at redde dem. Det gør Danmark (selvfølgelig), endda så godt at udviste kriminelle og deres familier kommer med til Danmark.

Ialt var regningen for dette på omkring 60 millioner kroner at betale for danske skatteydere.
Det var tallet dengang, 5.800 på ferie i Libanon, et land de var flygtet fra og derfor havde fået dansk statsborgerskab. Hvad i alverden lavede de så i Beirut?

Svaret er, at mange af dem er på dansk overførselsindkomst, -mange af dem på førtidspension, tildelt fordi de skulle lide af post traumatisk stress syndrom, en sygdom som de ifølge psykiatere slet ikke havde, fordi de ikke havde været udsat for begivenheder, der kunne udløse PTSD.
Resten af palæstinenserne levede stort set i Beirut i enklaver, hvor man levede livet i sus og dus for danske bistandspenge. Hvordan kan det lade sig gøre?

Ved at have co-adresser i Danmark. Haveforeningerne nedenfor Vollsmose fik pludselig slået en masse postkasser op udenfor hvert enkelt kolonihavehus. Det var der danskere der stillede spørgsmål ved og som klagede til kommunen og pludselig var alle postkasserne samlet for enden af vejen af kolonihavevejen istedet, så man ikke kunne holde øje med, hvem der tømte dem. Se billedet ovenover artiklen med et af eksemplerne.

Så der bor simpelthen enklaver af palæstinensere på dansk overførselsindkomst i Beirut. Efter sigende mødes de jævnligt for at give hinanden gode råd ang. hvordan snyderiet kan fortsætte. Samtidig bliver danske ældre behandlet svinsk, fordi der ikke er råd til det – manglende bad, liggende i egen tis og afføring osv. mens regeringen lader dette snyderi fortsætte, for ikke at opildne til ballade i det palæstinensiske segment i Danmark, som jo er kendt for at lave intifada mod dem, der ikke makker ret.