PROTEST mod diskrimination af flygtninge i regeringens lovgivning


Gæst

#1

2015-08-08 07:31

Jeg synes at det er dehumanisering og diskriminerende at behandle Folke i nødsituation på den måde.

Gæst

#2

2015-08-08 11:22

Bliver lovforslagene gennemført skaber vi A og B mennesker og det er et brud på menneskerettigheder

Gæst

#3

2015-08-08 12:21

Fordi jeg synes det er et tåbeligt lovforslag, der ikke kun er diskriminerende,.men også rammer andre borgere utilsigtet.

Gæst

#4

2015-08-08 12:33

Fordi det er menneskers fremtid der er på spil.

Gæst

#5

2015-08-08 13:15

Det er en skandale, at vi i den rige del af verden bruger så meget tid på at overveje, hvordan vi bedst kan undgå at hjælpe mennesker på flugt. At flygte er ikke et valg - det er en skæbne. Og den skæbne er hård og fortvivlende.

Gæst

#6

2015-08-08 13:45

Fordi jeg synes det er en umenneskelig politik, den nye regering fører. Der skal skabes plads og ordentlige forhold til dem, der har behov for hjælp.

Gæst

#7

2015-08-08 13:52

Fordi jeg synes, at det er pinligt og u-dansk, at vi ikke kan hjælpe flere flygtninge

Gæst

#8

2015-08-08 14:13

fordi jeg er imod enhver diskriminisation af mennesker i vores land.

Gæst

#9

2015-08-08 14:30

Lovforslagene er inhumane

Gæst

#10

2015-08-08 16:23

Regeringens stramninger er uden fornuft og givetvis helt uden virkning. Har kun symbolværdi og har kun til formål at tilfredsstille Dansk Folkeparti. Der er tale om et lavpunkt i dansk politisk historie, som vil blive en grim uafvaskelig plet på partiet Venstres i forvejen snavsede image.

Gæst

#11

2015-08-08 16:35

Fordi jeg, i mit arbejde, ser konsekvenserne af fattiggørelsen. Det rammer børnene, hensætter de voksne i afmægtig fortvivlelse og fører INTET hensigtsmæssigt med sig...

Gæst

#12

2015-08-08 17:03

Fordi det er uværdigt og ødelæggende for vores værdier at behandle mennesker således, som der er lagt op til. Det går imod livslovene.

Gæst

#13

2015-08-08 17:35

Fordi mit land skal opføre sig anstændigt over for mennesker, som må forlade deres hjem og land på grund ag krig, ufred og utilstrækkelielige livsvilkår ! Det et store udfordringer, men de kan og skal løses med ordentlighed, selv om vi i DK ikke kan redde hele verden fra mistrivsel.

Gæst

#14

2015-08-08 18:19

Venligboerne - Århus og omegn

Gæst

#15

2015-08-08 18:46

I en tid hvor der er så ufattelig mange flygtninge som netop nu, er det en utilstedelig kynisk måde at reagere på - et umenneskeligt og diskriminerende menneskesyn!!!

Gæst

#16

2015-08-08 20:17

Venligboerne - Aarhus og omegn

Gæst

#17

2015-08-08 20:35

Det eneste rigtige. Det fremmedfjendske skal have modspil!

Gæst

#18

2015-08-08 20:48

Flygtninge skal kunne leve når de er her, vi skal hjælpe hinanden når der er krig.
Nussi

#19

2015-08-08 20:59

Vi har som land bl.a. underskrevet Menneskerettigheds deklarationen og dermed også forpligtiget os til at leve op til den.

Vi skal ikke skabe et samfund baseret på, hvor du kommer fra, men et samfund, der hjælper folk, der er flygtet fra et liv i helvedes og hjælpe dem til at få et liv, hvor medmenneskelighed sættes højere end en politisk usmagelighed, der fører en hadsk retorik.

Giv folk deres værdighed tilbage ved at vise storsind, der ikke er baseret på, at de skal ende i eksklusion, men i inklusion, hvor de også er med til at føle sig som en del af det danske fællesskab. 

jac

#20

2015-08-08 21:48

Disse lovforslag vanskeligør integration og rammer de svageste flygtninge hårdest.

Dette indlæg er blevet fjernet af dens forfatter (Vis detaljer)

2015-08-08 22:15Gæst

#22

2015-08-08 22:29

forde vi skal behandle andre med respekt.vi er alle verdensborger ,husk på vi selv kan komme til at stå i samme situation.

Gæst

#23

2015-08-08 23:23

Fordi jeg mener at vi skal hjælpe mennesker i nød respektfuldt.

Gæst

#24

2015-08-08 23:30

Nødvendigt at protestere mod en så urimelig og skadevoldende lovgivning.....

Gæst

#25

2015-08-09 00:41

Fordi det lovforslag er med til at skabe fattigdom og eksklusion frem for integration. Diskrimination er det vel også.