Skrot ikke Irak-kommissionen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Skrot ikke Irak-kommissionen.


Gæst

#176

2015-07-19 14:12

Der skal fejes for egen dør.

Gæst

#177

2015-07-19 18:00

fordi det er noget svineri at lukke Kommissionen, fordi Venstre vil beskytte sit eget partis og regerings medlemmer for at bliver taget at sende danske soldater i krig på et falsk grundlag.

Gæst

#178

2015-07-19 22:47

Fordi jeg mener, at deres arbejde skal færdiggøres og de evtuelle ting, der er blevet sagt eller gjort i forhold til at vildlede folketingsmedlemmerne skal frem.

Gæst

#179

2015-07-19 22:54

Soldaterne, de civile ofre og os skatteydere har krav på sandheden om Danmarks krigsførelse.

Gæst

#180

2015-07-20 09:09

Uden en uvildig ag saglig undersøgelse af krigen imod Irak er Danmark ik for alvor et Demokrati..

Gæst

#181

2015-07-20 18:02

Af samme grund som andre fornuftige mennesker

Gæst

#182

2015-07-21 16:40

Når det besluttes fra højere sted, at begrave noget, så breder mistanke sig om, at dette noget stinker ! Og det bliver så umådelig vigtigt at få af-eller bekræftet en sådan mistanke.

Gæst

#183

2015-07-21 19:43

retsfølelse - at en politisk magt er i stand til at stoppe en dømmende magt, er for mig et brud på magtfordelingen i Dk

Gæst

#184

2015-07-29 07:00

Fordi at sagen viser at de politikere vi skal stemme på, som altid ikke er folkets politikere, men statens!

Gæst

#185

2015-07-29 17:51

Det hænger ikke sammen at skrinlægge en kommission som er kommet så langt i deres arbejde. Men man er måske bange for hvad der vil komme frem?

Gæst

#186

2015-07-29 22:41

Hån mod krigens ofre

Det er meget beskæmmende og dybt betænkeligt, at den smalle Venstre-regering med særlig støtte fra Dansk Folkeparti har lukket Irak-Afghanistan-kommissionen, hvilket fjerner mulighederne for at grave dybt efter sandheden om baggrunden for dansk deltagelse i krigene.

Samtidig er det en grov hån mod krigens ofre, hvoraf flere pårørende er kommet med alvorlige indsigelser mod beslutningen. Johan Kirkmand, som er far til Bjarke Olsen Kirkmand, der i 2005 blev dræbt af en vejsidebombe i Irak, er dybt skuffet.

” Både USA og Storbritannien har undersøgt Irak-krigen. Vore politikere har noget at lære af deres Irak-allierede”, siger Johan Kirkmand.
Kaptajn i hæren Mads Silberg, tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard og tidligere efterretnings-analytiker i FE, Frank Grevil, har også protesteret:
”Tusindvis af danske unge mænd og kvinder har været udsendt i krigene, hvor de efter alt at dømme har gjort det absolut bedste, de kunne i en umulig situation.

De sidder nu herhjemme og skal finde sig i at høre, at kommissionen skal afvikles, fordi det er spild af tid og penge at undersøge på hvilket grundlag, de blev sendt af sted – og hvad der egentlig skete undervejs.

Begge dele, krigsgrundlag såvel som krigenes udførelses, må og skal gennemgås til bunds af en uvildig kommission. Det er alvorlige sager, vi taler om: brud på folkeretten og vildledning af Folketinget."

Også Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og Centralforeningen for Stampersonel har advaret mod at lukke kommissionen.

Når der er tvivl om legaliteten af den danske krigsførelse, falder det tilbage på soldaterne, og det de gør ude i verden. Det er vores holdning, at alle sten bør vendes, så vi kan få det frem i lyset, hvis der er noget, som ikke har været i orden”.


Gæst

#187

2015-07-30 06:34

bl.a. fordi udsendte soldater ønsker at få krigshandlingerne frem i lyset men jeg var også med til en demonstration imod starten af Irakkrigen

Gæst

#188

2015-07-30 17:03

Ud af disse krige.
Ud af FN-Konventionerne.
Ud af EU.
Ud med alle muslimer, og fjern moskéerne (Kassernene).
Der blev jo alligevel ikke fred i Libyen, som jeg altid har sagt før indtoget.

Gæst

#189

2015-07-31 14:30

Jeg mener at Venstre trænger til at få luftet ligposen, og så letter det samvittigheden til næste gang.

Gæst

#190

2015-07-31 17:12

Jeg har skrevet under, fordi Danmarks deltagelse var ulovlig, grundlovsstridig og amoralsk. Beslutningsdeltagerne bør ikke slippe for at stilles til ansvar!

Gæst

#191

2015-08-01 18:41

Iraq-krigen var klart ulovlig ihht. Grundloven. Fra første dag i 2003 da fhv. statsminister Anders Fogh Rasmussen gennemtvang dansk engagement i Iraq, har jeg henvist til Grundlovens §19.2, §20.1 og §20.2 . Iflg. §20.2 skal 5/6 af folketingets medlemmer stemme for (83,6%), ved andre militære aktioner end de gældende forpligtelser vedr. NATO og/elle FN! - Reelt stemte 61 for (ca. 33% af folketingets medlemmer), - altså kun et simpelt flertal. Grundloven angiver specifikt kvalificeret flertal! - Grundloven indeholder intet om, at "clearing" af MF´eres fravær i salen kan anvendes. - I en så alvorlig sag kan "clearing" moralsk set vel slet ikke kunne anvendes.
Iraq-krigen var således klart ulovlig ihht. Grundloven hhv. FN-pagten. FN havde ikke bedt om militært bidrag! - Det er klart, at beslutning om krigsdeltagelse i Iraq 2003 var ulovlig. Hvad mener regeringen (sommer 2015) med nedlæggelse af Iraq-kommisionen, at der må være at skjule?
Jeg har militær baggrund (Flyvertaktisk Kommando frem til 1970). På befalingsmands- og officersuddannelserne lærte man, at enhver lovlig ordre (gentager: lovlig) skulle følges. - Når krigsgrundlaget er ulovligt, hvorledes skal militært personel så agere hhv. kunne have tillid til politikerne? Skal man kun fokusere på militært personels krænkelser af internationale overenskomster relateret til folkeret og krigsfanger, - når der skulle handles uden præcise direktiver og fornødent materiel. Venstres talsmand Jacob Elleman Jensen udtalte i DR1 (deadline) i begyndelsen af juli, at det var en politisk beslutning at oprette Iraq-kommissionen, derfor var der intet problem i politisk at nedlægge den. - Det forsøges således at legitimere, at man kan løbe fra en politisk aftale.
- Det var en politisk beslutning at indsætte dansk militær i Iraq, - men det fratager ikke politikere fra retsligt ansvar i forhold til gældende love!
- Højesteret erklærede ikke Iraq-krigen lovlig! - Retten så sig ude af stand til at behandle sagen. / Bendt Gufler

Gæst

#192

2015-08-02 13:43

Vi har i et demokrati krav på at få alt frem i lyset.

Gæst

#193

2015-08-06 18:09

Jeg arbejdede som tolk for de danske styrker i Irak og vidnede til en del brud på menneskerettigheder samt at jeg oplevede på første hånd hvordan Irak krigen har på mange måder ødelagt livet for en masse mennesker for slet ikke at tale om dem som blev dræbt

Gæst

#194

2015-08-14 14:47

Fordi jeg er bange for at den regering vi har fået(mindre tals venstre regering)vil forhindre belastet materiale der evt vil dukke op vil skade Venstre og evt Lars Fogh Rasmussen og hele den regering der ved at vi skulle deltage i den krig,mvh klaus

Gæst

#195

2015-08-14 14:48

Af den indlysende årsag, at der altid er behov for at belyse politiske beslutninger. Specielt af den krigsførende slags.

Gæst

#196

2015-08-14 14:48

Demokratiet undergraves af fanatiske partisoldater

Gæst

#197

2015-08-15 19:14

Fordi jeg vil have afdækket motiverne og tankegangen hos de politikere, der synes at Danmark skal være en krigsførende nation.

Gæst

#198

2015-08-17 18:50

Fra starten var jeg imod den krig. Gik i demonstrationer, fulgte debatterne der kørte men sagen var jo afgjort: Danmark SKULLE i krig ! Kan vi i det mindste ikke nu, 14 år efter, vise så meget respekt for de mange døde civile og soldater, at vi får afklaret de reelle omstændigheder så godt som muligt? Lotte Hinrichsen, København.


Gæst

#199

2015-08-30 22:00

Jeg synes det er en svinestreg ikke at afslutte undersøgelsen.
Formålet med undersøgelsen var jo bl.a. at få afklaret, hvorfor Danmark skulle i krig.
Men det ønsker 'de blå' åbenbart ikke at få frem i lyset?

Gæst

#200

2015-09-18 14:41

Bl.a. fordi jeg i sin tid var dybt krænket over Troels Lund-Poulsens gentagne bortforklaringer af krigsbegrundelsen fra Folketingets talerstol.