Skrot ikke Irak-kommissionen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Skrot ikke Irak-kommissionen.


Gæst

#76

2015-07-01 11:51

Fordi folket skal vide vi ikke drog i krig for demokrati og frihed :(

Gæst

#78

2015-07-01 12:14

Man standser ikke en igangværende undersøgelse, da slet ikke når man selv er under "mistanke"

Gæst

#79

2015-07-01 12:37

Fordi de implicerede ministre skal forhøres om sagen. Evt. Straffes.

Gæst

#80

2015-07-01 13:03

Fordi der skal placeres et politisk ansvar, så de fejltagelser der ledte til vores deltagelse i konflikterne bliver belyst.
De soldater der satte livet på spil skal ikke bære ansvaret for pålotiske og militærtaktiske fejltagelser der førte til tragiske civile tab.
Den danske befolkning og folketing kunne måske blive klogere på konsekvenserne af krydserne i stemmeboksen og manglende politisk og militær research
Vi fremstår som en paria blandt retsstater hvis vi afstår fra at undersøge disse ting

Gæst

#81

2015-07-01 13:38

Jeg synes, det DR helt uanstændigt, at de, der kan risikere at blive "ramt" af undersøgelserne stopper dem. Også uanstændigt, at de, der drog i krig, kan sidde med en grim fornemmelse af, at grundlaget ikke var i orden.

Gæst

#82

2015-07-01 13:42

Undersøgelsen er nødvendig, fordi vi bør kende til, hvorfor Danmark gik i krig. Meget tyder på, at Folketinget traf den skæbnesvangre beslutninger på et forfalsket grundlag. Meget tyder også på, at krigsdeltagelsen alene var for at tækkes USA, og opnå politisk velvilje for det.

Gæst

#83

2015-07-01 15:23

Retfærdigheden og sandheden skal frem.
Løgnen skal afdækkes, og de ansvarlige stilles til regnskab.

Gæst

#84

2015-07-01 16:10

Fordi det er et uhyggeligt brud på grundloven - og at myndighederne opfører sig som om de ikke har rent mel i posen.

Det bliver heller ikke bedre af at statsministeren går af i utide for at få et job i NATO og at A.P.Møller fik ordren på at skibe krigsmateriel.

Hvis det her var en normal retssag var det allerede hævet over enhver rimelig tvivl at Statsministeren har været med i dette for personlig vinding - udover, naturligvis nogle milliarder til toppen af dansk erhvervsliv.

At det blev afsløret at højesteretsdommere har rådgivet den tidligere statsminister i at sagen kunne udskydes til den var forældet viser bare at der er en manglende 3 deling af magten og at mindst 2 dele er dybt rådne.

Gæst

#85

2015-07-01 19:08

Danmarks indtræden i "the coalition of the willing" må ikke fejes op under guldtæppet. Den var i strid med folkeretten, og de ansvarlige må udpeges.

Gæst

#86

2015-07-01 19:43

Af hensyn til landets omdømme og respekt for indgående aftaler.

Gæst

#87

2015-07-01 19:58

Fordi de ansvarlige skal stilles til regnskab - og fordi man skal blive bevidst om sine fejl for at lære af dem.

Gæst

#88

2015-07-01 20:02

Ingen Kommentar

Gæst

#89

2015-07-01 21:04

Vore soldater har brug for en bred folkelig opbakning. Derfor er vi nødt til at få undersøgt alvorlige spørgsmål om vores krigsdeltagelse.

Gæst

#90

2015-07-01 21:45

Det er nødvendigt med en sådan uafhængig undersøgelseskommission!


Gæst

#91

2015-07-01 22:07

Jeg mener ikke at man skal skrotte irak-kommisionen, da irak krigen var en ulovlig krig, og Krigsforbryderne fra venstres parti skal stå til ansvar for deres handlinger og straffes.


Gæst

#92

2015-07-01 22:09

Fordi lukningen lugter af skyld.

Gæst

#93

2015-07-01 23:16

Irak-krigen er det værste, Danmark har været indblandet i i min levetid, og det er vigtigt, at hver en sten bliver vendt, så vi kan lære af fejltagelsen, og de ansvarlige blive dømt. Ynkeligt at en venstreregering vil skrotte kommissionen for at undgå at Anders Fogh bliver afhørt.

Gæst

#94

2015-07-02 00:22

Fordi jeg føler jeg gør noget godt for menneskeligheden

Gæst

#95

2015-07-02 06:30

Denne krig har ændret regionen til det værre - det troede man næppe muligt. Og vores part skal afdækkes, så vi kan lære af det. Frygter allerede næste 90-mandaters-krig.

Gæst

#96

2015-07-02 09:19

Fordi der i mit sind ikke er tvivl om, at man handlede mod bedre vidende, da man "overtalte" folketinget til at gå ind i krigen.

Gæst

#97

2015-07-02 11:17

Det er jo en skandale af dimensioner at sløjfe denne undersøgelse! Danmark og vi alle har brug for, at vide om vi indgik i den smallest mulige krig og slog mennesker ihjel på et lovligt grundlag!!

Venstre kalder et at "tærske langhalm", og "rigeligt belyst"... Jamen så svar da på spørgsmålet om det var en folkeretslig lovlig krig!? Det kan de jo ikke! Hovedrystende skræmmende at denne form for magtmisbrug sker i et moderne, demokratisk land som DK, ved fuld dagslys og tilgængeligt for alle!!


Gæst

#98

2015-07-02 11:22

Efterforskningskommissioner for mulige krigsforbrydelser er ikke bare noget man lukker. Det lugter af at Venstre gerne vill holde hånden over Fogh, og det er hvis jeg husker ret, meget, meget ulovligt.

Gæst

#99

2015-07-02 11:41

Det var en ulovlig, usanktioneret angrebskrig.

Gæst

#100

2015-07-02 12:41

Fordi jeg mener det er et angreb på et mere transparent politisk system, nu var krigen især i Irak uden FN støttet Koalition, hvilket jeg mener siger noget om grundlaget for krigen, et grundlag som skal bearbejdes og efterfølgende være offentlig tilgængeligt!