Skrot ikke Irak-kommissionen


Gæst

/ #191

2015-08-01 18:41

Iraq-krigen var klart ulovlig ihht. Grundloven. Fra første dag i 2003 da fhv. statsminister Anders Fogh Rasmussen gennemtvang dansk engagement i Iraq, har jeg henvist til Grundlovens §19.2, §20.1 og §20.2 . Iflg. §20.2 skal 5/6 af folketingets medlemmer stemme for (83,6%), ved andre militære aktioner end de gældende forpligtelser vedr. NATO og/elle FN! - Reelt stemte 61 for (ca. 33% af folketingets medlemmer), - altså kun et simpelt flertal. Grundloven angiver specifikt kvalificeret flertal! - Grundloven indeholder intet om, at "clearing" af MF´eres fravær i salen kan anvendes. - I en så alvorlig sag kan "clearing" moralsk set vel slet ikke kunne anvendes.
Iraq-krigen var således klart ulovlig ihht. Grundloven hhv. FN-pagten. FN havde ikke bedt om militært bidrag! - Det er klart, at beslutning om krigsdeltagelse i Iraq 2003 var ulovlig. Hvad mener regeringen (sommer 2015) med nedlæggelse af Iraq-kommisionen, at der må være at skjule?
Jeg har militær baggrund (Flyvertaktisk Kommando frem til 1970). På befalingsmands- og officersuddannelserne lærte man, at enhver lovlig ordre (gentager: lovlig) skulle følges. - Når krigsgrundlaget er ulovligt, hvorledes skal militært personel så agere hhv. kunne have tillid til politikerne? Skal man kun fokusere på militært personels krænkelser af internationale overenskomster relateret til folkeret og krigsfanger, - når der skulle handles uden præcise direktiver og fornødent materiel. Venstres talsmand Jacob Elleman Jensen udtalte i DR1 (deadline) i begyndelsen af juli, at det var en politisk beslutning at oprette Iraq-kommissionen, derfor var der intet problem i politisk at nedlægge den. - Det forsøges således at legitimere, at man kan løbe fra en politisk aftale.
- Det var en politisk beslutning at indsætte dansk militær i Iraq, - men det fratager ikke politikere fra retsligt ansvar i forhold til gældende love!
- Højesteret erklærede ikke Iraq-krigen lovlig! - Retten så sig ude af stand til at behandle sagen. / Bendt GuflerBetalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook