Grønnedal - Forsvarets "udlysning" af bygninger skal gå om nu


Gæst

#1

2014-08-08 06:26

Super godt initiativ

Gæst

#2

2014-08-08 17:42

Det ville være dødsynd at det smukke bygninger skal forgå ligesom i Ivituut,der er jo også museet i Ivituut o.s.v.

Gæst

#3

2014-08-08 22:46

Man bör sikkert minde det Danske Forsvar om det gode, gamle ordsprog "hastvärk er lastvärk".
Desuden efterlyser jeg betydningen af "udlysning".
Paa forhaand tak !
C. Sparrit

Gæst

#4

2014-08-09 06:31

Den eneste grund til flytning er at Grønnedal ligger i nordlysbæltet og man oplever mange "Black outs" hvor al kommunikation forstummer. Ellers har jeg sammen med mange gaster og Kontreadmiral E.Franch Petersen oplevet alle naturfænomer og oldtidsfund i Arsukfjorden. Vi var på tur næsten hver weekend.

Gæst

#5

2014-08-09 12:26

Arbejdede som elektriker i Ivigtuut 1970-1972
var senest i Grønnedal/ivigtuut i 2008
Besøgte bla musæet.

Gæst

#6

2014-08-10 12:57

Jeg har været 3 gange i Grønnedal. Det var den bedste tid i mit liv både menneskeligt og arbejdsmæssig. Det gjorde ondt da man valgte at lukke Grønnedal. I sær når man ser på tåbeligheden i beslutningen. Typisk inkompetent skrivebordsbeslutning. Håber de koster hoveder.

Gæst

#7

2014-08-10 16:20

Giv det en chance!

Gæst

#8

2014-08-13 00:47

Bevar Grønnedal!!

Gæst

#9

2014-08-14 08:47

Det er et fint initiativ at arbejde for en bevarelse af Grønnedals anlæg og bygninger. Stedet har været velfungerende som selvopretholdende base i ca 60 år. Det kan fortsat bruges til mangfoldige formål. Ny kryolitudvinding, som er på tale, kunne også have gavn af havn og øvrige anlæg.

Gæst

#10

2014-08-15 22:09

Godt kæmpet, Peter Barfoed! Vh Lis Kjer

Gæst

#11

2014-08-17 14:26

Håber at MANGE vil skrive under!

Gæst

#12

2014-08-17 20:37

Gør Grønland Grønnere med Grønnadal.


Gæst

#13 kan bruges til unge mennesker fra 16 -20 årsaldre,,bearbejdelse ,rehabilitering,osvRe:

2014-08-18 10:54

#1: -  

 


Gæst

#14

2014-08-20 14:01

Tak for et godt initiativ - mon Weekend avisen kunne skrive om problematikken?
Mange hilsner

Hanne

Gæst

#15

2014-08-29 12:03

Forsvaret har stået for noget af vor fineste bygningskultur. I hvert enkelt tilfælde har man søgt at tilpasse bygningerne efter det sted hvor de skulle opføres.
Arkitekturen på dette sted kan altid diskuteres, men ingen er i tvivl om, at der her er tale om lokalt tilpasset bebyggelse og et stykke Grønlandsk / Dansk kultur- og militærhistorie der skal bevares.

Peter Hee
Formand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Gæst

#16

2014-09-03 13:53

Pioreersut atorluartariaqarput,Kangilinnguit taamak atortorittigisut allamik taamaattumik sanaqqissagaluarussi akisunaarujussuassavarsi. Nalunngilara Kangilinnguit inissisimarnga akinnaappoq nalunngilaralu umiarsuit tulaffigisinnaalluaraat,heliporteqarlunilu ilami sorpassuit pioreerput,

Gæst

#17

2014-09-03 20:09

Bevar bygningerne til et godt formål

Gæst

#18

2014-09-04 02:05

Bevar Grønnedal - Kangilinnguit :-)

Gæst

#19

2014-09-15 15:11

Grønnedal skal bevares, og dette er måske et sted at starte.

Gæst

#20

2014-10-03 18:07

Den nu nedlagte Flådestation Grønnedal ved Arsukfjorden i Sydgrønland har været en velfungerende arbejdsplads med op til 250 mænd, kvinder og børn gennem 70 år fra den blev indviet i 1943 som amerikansk flådebase og senere dansk flådebase fra 1951 indtil den blev nedlagt i 2012.

Nu står der velfungerende bygninger, værksteder, boliger,kantiner,bibliotek,lægeklinik,telegraf,undervisningslokaler,mandskabsboliger, idrætsanlæg,kajanlæg, helikopterterminal samt mange velfungerede hytter for overnatning i naturområdet ved Arsuk fjorden og Ikka bunden m.m.

Den danske stat bør forære hele Flådestation Grønnedal som en gave til det grønlandske folk. Flådestationen bør indgå som et forskningsinstitut under Grønlands Universitet i Nuuk og i samarbejde med Institut for Natur og Råstoffer.
Med udgangspunkt i Grønnedal kan der forskes og udføres feltarbejde i klimaforskning og biodiversitet i hele Sydgrønland. Flådestation Grønnedal har så mange boliger og undervisningslokaler, at der bør etableres Høj- og Efterskole i Grønnedal. Da vil elever fra hele Grønland kunne få undervisning og deltage i kurser om alt hvad angår Grønlands natur og Grønlands fremtid. I Grønnedal kan unge mennesker også deltage i kurser i overvintring, redningspatruljer, lære søfartsregler, begå sig sikkert i bjergene m.m.

Der har været tale om, at Det Grønlandske Landsstyre ikke vil overtage Flådestation Grønnedal, da der skulle ligge en forurening på området. Jeg var tjenstgørende som værnepligtig marinesoldat i 9 mdr. fra 1. november 1964 til 15. august 1965 på Flådestation Grønnedal. Jeg har kun bemærket et område "Dumpen" nord for havnen og tæt på Arsuk Fjord, hvor affald blev henkastet eller brændt. Hvis affald er kastet i Arsuk Fjord må det vel kunne "fiskes" op igen. Jeg har læst, at amerikanerne godt vil betale deres del af denne forureningsbekæmpelse og hvis hele regningen samlet bliver 100 mill. kroner må det så være ekstra gaven til den grønlandske befolkning.

Grønlands Kommando sammen med Flådestation Grønnedal gjorde i alle årene en enstående indsats i at redde forliste kuttere, grønlændere som kom i havsnød og udførte syge- og ulykkestransporter m.m. Samtidig var Grønlands Kommando med Flådestation Grønnedal en ressource for alle små byer bl.a. Arsuk i Grønnedals nærområde.

Jeg håber, at Den danske Regering og Folketing vil frigøre økonomiske midler, så Det danske Forsvar kan klargøre Flådestation Grønnedals bygninger og rydde op efter en mulig forurening i Grønnedal og overgive hele Grønnedal som en gave fra det danske folk til det grønlandske folk til fælles glæde, samarbejde og inspiration.

Med venlig hilsen
Erik K Abrahamsen, Bjarkesvej 23, 3370 Melby, Nordsjælland.
svendborg 592

#21

2014-10-13 17:53

 grønnedal kan bruges til mange ting. Et fængsel  - en trenings lejr for jægersoldater mv.-- et natur 

oplevelses resort vandreture fiskeri jagt. turbådssejlas Der er masser af muligheder


Gæst

#22 Re:

2015-02-05 17:47

#20: -  

 

45

#23

2015-03-12 03:32

Bevar det som det forfindes.mange muligheder der.


Gæst

#24 Re:

2015-07-18 21:15

#20: -  

 


Gæst

#25 Re: Karen Kleemann

2015-08-18 13:09

#8: -