Grønnedal - Forsvarets "udlysning" af bygninger skal gå om nu


Gæst

/ #20

2014-10-03 18:07

Den nu nedlagte Flådestation Grønnedal ved Arsukfjorden i Sydgrønland har været en velfungerende arbejdsplads med op til 250 mænd, kvinder og børn gennem 70 år fra den blev indviet i 1943 som amerikansk flådebase og senere dansk flådebase fra 1951 indtil den blev nedlagt i 2012.

Nu står der velfungerende bygninger, værksteder, boliger,kantiner,bibliotek,lægeklinik,telegraf,undervisningslokaler,mandskabsboliger, idrætsanlæg,kajanlæg, helikopterterminal samt mange velfungerede hytter for overnatning i naturområdet ved Arsuk fjorden og Ikka bunden m.m.

Den danske stat bør forære hele Flådestation Grønnedal som en gave til det grønlandske folk. Flådestationen bør indgå som et forskningsinstitut under Grønlands Universitet i Nuuk og i samarbejde med Institut for Natur og Råstoffer.
Med udgangspunkt i Grønnedal kan der forskes og udføres feltarbejde i klimaforskning og biodiversitet i hele Sydgrønland. Flådestation Grønnedal har så mange boliger og undervisningslokaler, at der bør etableres Høj- og Efterskole i Grønnedal. Da vil elever fra hele Grønland kunne få undervisning og deltage i kurser om alt hvad angår Grønlands natur og Grønlands fremtid. I Grønnedal kan unge mennesker også deltage i kurser i overvintring, redningspatruljer, lære søfartsregler, begå sig sikkert i bjergene m.m.

Der har været tale om, at Det Grønlandske Landsstyre ikke vil overtage Flådestation Grønnedal, da der skulle ligge en forurening på området. Jeg var tjenstgørende som værnepligtig marinesoldat i 9 mdr. fra 1. november 1964 til 15. august 1965 på Flådestation Grønnedal. Jeg har kun bemærket et område "Dumpen" nord for havnen og tæt på Arsuk Fjord, hvor affald blev henkastet eller brændt. Hvis affald er kastet i Arsuk Fjord må det vel kunne "fiskes" op igen. Jeg har læst, at amerikanerne godt vil betale deres del af denne forureningsbekæmpelse og hvis hele regningen samlet bliver 100 mill. kroner må det så være ekstra gaven til den grønlandske befolkning.

Grønlands Kommando sammen med Flådestation Grønnedal gjorde i alle årene en enstående indsats i at redde forliste kuttere, grønlændere som kom i havsnød og udførte syge- og ulykkestransporter m.m. Samtidig var Grønlands Kommando med Flådestation Grønnedal en ressource for alle små byer bl.a. Arsuk i Grønnedals nærområde.

Jeg håber, at Den danske Regering og Folketing vil frigøre økonomiske midler, så Det danske Forsvar kan klargøre Flådestation Grønnedals bygninger og rydde op efter en mulig forurening i Grønnedal og overgive hele Grønnedal som en gave fra det danske folk til det grønlandske folk til fælles glæde, samarbejde og inspiration.

Med venlig hilsen
Erik K Abrahamsen, Bjarkesvej 23, 3370 Melby, Nordsjælland.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook