Mest populære underskriftsindsamlinger i sidste måned

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stop for støjgener fra udendørsbevillinger i København

Vi er mange københavnere, der er plaget af støj fra udendørsserveringer, og som er utilfredse med: -        at larmende udendørsserveringer må være åbne til midnat. -        at restaurationer, caféer og barer kan få lov til omkostningsfrit at låne offentlige arealer (fortove, gågader) af kommunen og så opføre sig som det passer dem uden tilsyn og konsekvenser. -        at kommunens afdeling for bevillinger til udendørsservering er underbemandet (én person) og det samme er tilsynet (én person til

Oprettet: 2020-07-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 235 234
Sidste måned 83 82

Centerpubben Kokkedal

Centerpubben I Kokkedal bliver officielt lukket 31. December grundet nybyggeri uden genhusning. Hjælp de lokale og støt en nostalgisk pub i at få et nyt ejersted i nærområdet så vi kan bibeholde en god stemning og sammenhold i det lokale samfund ❤️

Oprettet: 2020-08-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 90 90
Sidste måned 75 75

Støt kortere dage for alle folkeskoleelever. Giv børnene deres barndom tilbage.

Folkeskoleelevernes lange dage er nu afprøvet på alle mulige måder, og i praksis fungerer de ikke. Eleverne er trætte og ukoncentrerede i de sidste lektioner hver dag, og når der så yderligere bliver lagt masser af lektier på, er der næsten ingen tid til fritid og leg.  Privatskolerne har kortere dage, og deres børn kommer velrustede ud af skolen. De klarer sig mindst lige så godt, og om ikke bedre: https://www.tjekdet.dk/bliver-boern-klogere-af-at-komme-i-friskole-end-i-folkeskole Vi har brug f

Oprettet: 2020-08-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 73 73
Sidste måned 70 70

Jørgen Lydolph skal stadig kunne parkere gratis i Hollands Gaard!

Jørgen Lydolph, som ejer Lydolph is i Nykøbing Falster og som står og sælger is mange timer hver dag, må pludselig ikke parkere sin bil ved siden af sin butik i Hollands Gaard mere.  Da han indgik lejemålet i 2018, fik han at vide, at han måtte parkere sin bil ved siden af lejemålet, og at det selvfølgelig var gratis. For 3-4 måneder siden fik han at vide af en parkeringsvagt, at han holdt ulovligt parkeret, og at han skulle benytte parkeringspladserne i området, hvor man må holde i tre timer. D

Oprettet: 2020-07-24

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 646 644
Sidste måned 59 59

Red Mullerup Havn - nej til ødelæggende feriecenter!

Mullerup Havn er lille og hyggelig! Efter firmaet Macons opkøb af havnen, er deres plan at udbygge havnen og bl.a. bygge 62 nye ferielejligheder, som skal stå færdige i 2021. Dette er en uigennemtænkt plan, med flere huller; - Lokalplanen er kun godkendt til 48 nye bebyggelser- Skal vi acceptere en større spildevandsudledning i Musholm Bugten (vores strands badevand)?- Hvor skal alle de biler udvidelsen vil medfølge parkeres?- Der tages ikke hensyn til fredede engområder- En stor del af stranden

Oprettet: 2020-08-11

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 76 76
Sidste måned 57 57

Det Grønne Kollegie

Frederiksberg kommune har sat et mål om at være klima-neutrale i år 2030, og for at nå dette mål kræver det handling.  I DSU Frederiksberg ønsker vi et grønt kollegie på Hospitalsgrunden på Frederiksberg, som skal være fremtidens kollegie, der har fokus på klima, bæredygtighed og fællesskab. Første skridt mod at gøre kollegiet til virkelighed er at samle 2.000 underskrifter til at stille et borgerforslag til Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Borgerforslaget lyder som følger: Frederiksberg kommun

Oprettet: 2020-05-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 65 65
Sidste måned 54 54

Fælles indsigelse mod privatisering af Højgårdsparken, Spørring

Ved at skrive under på denne underskriftindsamling støtter du at en arbejdsgruppe, bestående af nedenstående personer, indsender en fælles indsigelse til Aarhus Kommune, imod privatisering af Højgårdsparken i Spørring, med store udgifter til følge for beboerne. Omkostningerne er ikke kendte, men baseret på oplysninger fra andre privatiserede villaveje kunne det ligge i omegnen af 500-1.000 kr/måned per alm. parcelhusgrund, med et endnu ukendt fordelingstal. Ud over de ekstra omkostninger vil en

Oprettet: 2020-07-14

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 53 53
Sidste måned 53 53

Nej tak til flere flygtninge i Danmark

Der er et yndigt land, et land vi er stolte af, som har værdier og kærlighed for tradition så vel som for frihed til selv at vælge. Et land med fællesskab og hjælpende hænder. Men hvem skal vi hjælpe? Skal vi hjælpe vores børn med at sørger for gode skoler, med trygge legepladser og lærere som har tid og midler til rådighed? Skal vi hjælpe vores venner, dem som går arbejdsløse og derfor er kommet på støtten og er i kø et til job? Skal vi hjælpe vores forældre, som er på plejehjem, og får overkog

Oprettet: 2020-08-17

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 52 51
Sidste måned 52 51

Protest mod byggeri i 2 etager (gælder alle bygningstyper) – i området A1 i Greve

Efter massivt pres fra borgerne blev det i byrådet besluttet, at der skulle udarbejdes nye lokalplaner for Strandvejsområdet i Greve. De nye strandvejslokalplaner skulle være mere præcise i forhold til intentionerne for området og den helhedsplan og kulturarven, der er udarbejdet for området. Derfor undrer vi os over, at der nu bliver fremsendt et forslag til en ny lokalplan for Strandvejsområdet i Greve, hvor A1 områderne udlægges som et blandet område med byggeri i 2 fulde etager. Vi mener ikk

Oprettet: 2020-05-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 778 778
Sidste måned 52 52

Lovforslag til tilladelse af helårsbeboelse på campingpladser, kolonihaver m.v. under fælles reglement.

Det skal være muligt for campingpladser og kolonihaveforeninger, at tilbyde helårsbeboelse såfremt nedenstående rammer for beboelsen er overholdt.Der skal laves en decideret lovgivning, der liberaliserer området, således at ALLE, er frie til at vælge deres egen boligform, så længe at denne boligform ikke er til skade, for hverken dem selv eller andre.Foreslåede rammer :1. Elektricitet (vedvarende energikilde, eller el-net)2. Adgang til rent vand (via offentlig forsyningspost)3. Adgang til bad og

Oprettet: 2019-05-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 7409 7353
Sidste måned 52 52Facebook