Nyeste Underskriftindsamlinger

Hjerteløbere i din region stem

Jeg blev krænket da jeg hørte at mennesker med hjertestop har større chance for overlevelse hvis du bor i region hovedstaden og region Midtjylland                                HJERTESTOP Er det dig næste gang som har brug for hjælp Hjælp dig selv og TrygFonden ved hjertestop trykfonden adminstrere en app der hedder hjerteløber hvor frivillige melder sig til at hjælpe mennesker med akut hjertestop i dit nærområde indtil ambulancen kommer Får du hjertestop kan du kun blive hjulpet hvis du bor i

Oprettet: 2019-07-29

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 6 6

Optimering af trafiksikkerheden på Sverkilstrupvejen omkring brugsen

Sverkilstrupvejen ved brugsen er et knudepunkt i Torup landsby. Her færdes mange bløde og udsatte trafikanter. Ydermere er dette stykke særligt udsat, da parkederede biler er tvunget til at bakke ud på vejen, nær ved et sving. De to vejchikaner som er opsat på Sverkilstrupvejen er ikke effektive i deres formål, og de høje hastigheder der opnås på dette stykkr er til stor fare, for især børn der løber ud fra brugsen, men også for de bakkende biler som har svært ved at opnå ordenlig orientering gr

Oprettet: 2019-07-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 7 7

Plejefamiliers støtte til Jaleh Tavakolis ytringsfrihed.

Jaleh Tavakolis er blandt meget andet familieplejer, og har været det en årrække, uden at der på nogen måde har kunnet rejses tvivl om hendes evne til at bestride dette job. I forbindelse med, at Jaleh ville rejse spørgsmålstegn ved mediernes måde at behandle den grusomme halshugning af to unge piger fra Danmark og Norge på, og i forbindelse med hendes generelt kritiske røst omkring islam delte hun et link til et klip hvori halshygningen fandt sted. Det fik tilsyn øst til at reagere og de indled

Oprettet: 2019-07-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 24 24

Lokalplan nu for Hørsholm kommune

Vil du have et kæmpehus som nabo? 8,5 m højt, 376 m2 stort og med 18 vinduer vendende mod dig! Nej, vel? OPDATERING: Der blev holdt kommunalbestyrelsesmøde den 7. oktober kl. 17:30 om Hulsøvang 20, hvor et § 14 forbud blev nedlagt på Hulsøvang 20 tofamilehuset. Så vidt så godt!. Vi forestiller os at anvende underskriftsindsamlingens mailingliste til at involvere borgerne i udarbejdelsen af nye lokalplaner. Det er endnu meget tidligt i processen, og hvis vi går videre vil vi ændre teksten så det

Oprettet: 2019-07-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 893 889

Ændring af vandscooterbekendtgørelsen

Vandscootere er blevet forbudt i alle Natura2000 områder som bl.a. dækker stort set alle indsejlinger til fjorde og havnebyer. Selv op igennem Storebælt hvor der sejles med alt hvad der kan sejles med, er vandscootere forbudt. Se Natura2000 områder her: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000-afgraensning-nov2018gaeldende Det er helt okay, at vandscootersejllads er forbudt nær områder med fugle- og dyreliv samt langs strand hvor der skal tages hensyn til andre. Men at man ikke kan

Oprettet: 2019-07-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 121 119

Bevar Søborg trinbræt

Man har besluttet, at Søborg trinbræt i Gribskov skal lukkes ned ved årets udgang, men det er på ingen måde rimeligt, at man lukker et trinbræt fordi man ikke kan overholde køretiderne, når det ikke er Søborg trinbræt der er årsag til forsinkelserne. Man hægter et område af Gribskov af, da der hverken er busstoppesteder eller cykelstier. Det berøre både fastboende, sommerhusejere samt turister. Gribskov kommune er afhængig af turisterne og at borgere gider at flytte til kommunen, så det giver in

Oprettet: 2019-07-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 53 53

Modstand af opbygning af transport og logistikcenter i Jersie (Solrød kommune)

I forsøg på at råbe byrådet op, i forbindelse med deres salg af grunde i erhvervskilen og omdanne det til transportcenter, vil vi borgere i Solrød kommune vise vores foragt og modstand til dette tiltag.  Vi ønsker ikke et transport og logistikcenter i byen. Et erhverv som ikke er foreneligt med strand, skov og frisk luft. Den kommende plan for et transportcenter i Solrød Erhvervskile bekymrer os, og der er set med vores øjne markante ulemper, som overskygger eventuelle fordele. Hvis dette transp

Oprettet: 2019-07-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 574 571

Hollandske bomtrawlere skaber miljøkatastrofe - det skal stoppes!

En flåde af store hollandske bomtrawlere raserer havbunden i Skagerrak og fordriver lokale fiskere fra deres fangstpladser. Lokale fiskere går nu i aktion for at få standset det miljøødelæggende bomtrawlsfiskeri.Bomtrawlerne kommer til Skagerrak som en sværm, hvor fartøjer på 4-500 tons graver bunden igennem for at kvase og hvirvle havbundens dyresamfund op i vandet, så de tiltrækker fisk – ligesom mågerne flokkes om regnormene efter en plov på marken. Efter at have gravet et stort stykke havbun

Oprettet: 2019-07-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 3095 3064

Få elefanterne tilbage i cirkusset

Denne underskriftsindsamling er til, at alle de elefanterne der står i karantæne lige nu, eller forbud, som de selv siger på borgen.   kan komme tilbage til DERES NOMALE LIVSSTIL.   de var jo ikke kendt andet en at være i et cirkus... nogen elefanter ændre adfærd, når de føler sig triste og raskløs.     SÅ PLEASE HJÆLP MED AT FÅ DEM TILVAGE TILDE DANSKE CIRKUSSER IGEN.

Oprettet: 2019-07-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 8 8

Mod Audebogårds udvidelse af svineproduktionen, Løserupvej 55, Tuse Næs

Audebogård Svineproduktion ønsker at udvide sin bedrift på Løserupvej 55, Tuse Næs, 4300 Holbæk til en produktion på 47.000 svin årligt. Holbæk kommune oplyser, at ansøgningen om udvidelsen vil komme under behandling efter sommerferien, idet man afventer Miljøstyrelsens endelige godkendelse af den ønskede teknologi. Miljøforeningen på Tuse Næs er meget bekymrede for Natura 2000-området Udby Vig, som ligger ca. 600 meter i vindretningen fra den kommende svineproduktion. Området er særlig kendt fo

Oprettet: 2019-07-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 633 628

Væk med fotovognene

Denne underskrftindsamling er en kritik af den måde man har valgt at lave trafikkontrol på med indførslen af ATK fotovogne i Danmark. Beslutningen blev taget i år 2000 og der er brug for nytænkning i dansk færselssikkerhed, at udfase alle AKT fotovognene og indføre fastmonterede stærekasser. Ønsker ingen involvering i en diskussion/debat. Underskriftindsamlingen bliver afleveret til Transport- og Boligministeriet.

Oprettet: 2019-07-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 7 7
Facebook