UnderskrifterUnderskriftindsamlingens navnOprettet
98 Mindre trafikstøj? Ja tak!
Vi vil begrænse trafikstøjen i Danmark! 1,4 mio danskere plages af trafikstøj. Op mod 500 personer dør hvert år af sygdomme forårsaget af trafikstøj... ...til sammenligning dør færre end 200 hvert år i trafikuheld. Omkostningerne for Danmark løber op i milliarder af kroner, i tabte skatteindtæger på arbejde og bolig, samt forhøjede omkostninger på sundhedsområdet. Som det er i dag, er de dansk...
2019-01-25
157 Sikre de danske ulve og vores fremtidige natur.
Hjælp de danske ulve til, at den habitats beskyttelse og totalt fredning. Fra EU som vi selv har været med til, at underskrive bliver overholdt. Også og især fra politisk side.   Hele ulvedebatten i Danmark har opnået uhørte dimensioner. Og bliver mere og mere usaglig og rabiat. Og visse dele af de danske medier ,er stærkt medvirkende, til denne yderligt gående holdning. Gennem usaglig propaganda....
2019-01-25
8 HGF Naesseslottet
Underskriftsindsamling mod Næsseslottets planer, om at anvende slottet til bryllupper, konfirmationer, runde fødselsdage og andre lignende selskaber. I den forbindelse gør jeg dermed indsigelse mod ansøgning om landzonetilladelse til supplerende anvendelse, fremsendt af Rudersdal Kommune i naboorientering af 15. januar 2019...
2019-01-25
16 HGF bump
Underskriftsindsamling til fordel for at lave bump eller andre fartdæmpende foranstaltninger ud for mindst samtlige sideveje på Dronninggårds Allé og Parcelvej Holte Grundejerforening arbejder bl.a. på at styrke trygheden i Holte herunder trafiksikkerheden generelt. På Dronninggårds Allé og Parcelvej er trafikken de seneste år steget væsentligt i omfang. Det er forårsaget af bl.a. mere gennemkøren...
2019-01-25
57 Ja tak til vaccination --> Nej tak til mæslinger
Målet med denne underskriftsindsamling er at formindske smitten af livsfarlige sygdomme i Danmark. I 2018 rundede vi nummer 41.000 barn, smittet med mæslinger i Europa alene. Ud af de 41.000 børn, er 37 døde indtil videre, og forskere mener at dette tal, kan forventes at blive større. Der er tale om en epidemi. En selvskabt epidemi. Europa sætter rekord i antallet af diagnosticerede patienter med...
2019-01-23
1 059 Trafiksikret kryds ved Lintrupvej/Vimtrupvej
 Krydset ved Lintrupvej og Vimtrupvej er et farligt kryds. Selvom der ikke er registreret mere end 3 uheld i perioden 2010 - 2017, så sker der uheld gang på gang i krydset. Ofte er politiet eller brandvæsenet ikke indblandet, da parterne selv ordner det forsikringsmæssige.  Men alene i januar 2019 er der sket 2 uheld i krydset inden for 16 dage, hvoraf det sidste endte med et dødsfald. Der er opsa...
2019-01-23
12 Snerydning og saltning af kategori 4 veje i Vejen kommune.
I dag ligger det dersværre sådan at byrådet i Vejen kommune har besluttet at kun kategori 1-3 veje bliver ryddet under normale omstædigheder, det betyder at veje som Bøgevej, Skrænten, Dalgårdsvej og en del flere ikke bliver ryddet og saltet men mindre vi taler ekstreme tilfælde. Dette er ikke i orden, det kan ikke være rigtig at disse veje skal være lige så glatte som et spejl smurt ind i brun sæ...
2019-01-23
122 Specialisering i akæologi - KA (Lukket)
Kære alle! Vi står i en lidt problematisk situation med hensyn til at der er blevet valgt specialisering i KA i stedet for profilering. Dette har gjort dem på Moesgaard rigtig utilfredse. Forklaringen på disse får I lige i et skærmbillede igen. PÅ næste UN-møde på Moesgaard vil de gøre deres for, at der kommer en ny afstemning omkring dette. Profilering er altså en rigtig træls løsning for os og e...
2019-01-23
141 Løs kalkproblemerne i Solrød nu!
Der er massive problemer med kalk i vandet i Solrød Kommune.   Rigtigt mange oplever mangel på vandtryk, amatuer der skal adskilles og renses nærmest ugentligt. Varmeanlæg der kalker til meget hurtigt mm.  Det giver kæmpe gener. En løsning for den enkelte kunne være at installere et bwt anlæg eller lignende. MEN er det rimeligt at den enkelte husstand skal ofre kr 20.0000 for at få varmt vand og v...
2019-01-22
718 Vi bestemmer selv hvem vi lukker ind - Ikke EU
EU-domstolen skal senest efter sommerferien tage stilling til en sag om familiesammenføringer. Hvis EU-domstolen dømmer imod Danmark, vil det have alvorlige konsekvenser for Danmarks udlændingepolitik. Derfor bør danske politikere garantere, at de vil arbejde for at Danmark ikke skal efterleve dommen. Det bør de garantere nu, inden et folketingsvalg. Skriv under, hvis du mener at dansk udlændin...
2019-01-20
Facebook