UnderskrifterUnderskriftindsamlingens navnOprettet
163 Den nye daginstitution i Langå skal have optimale fysiske og pædagogiske rammer.
Vi ønsker at Arbejdsgruppen inddrages i beslutningen om hvilket skitseforslag, der sendes i udbud, således vi sikrer, at de fysiske og pædagogiske rammer er optimale for den nye institution i Langå.  Vi er bekymrede for, at det skitseforslag der netop er godkendt til udbud ikke er det, som Arbejdsgruppen tidligere har anbefalet, særligt ift. prioriteringen af birum.  ...
2019-06-03
156 Høje-Taastrup Kommune skal yde børnepasningstilskud, som andre kommuner.
Studier og forskning viser at barnets første leveår er de vigtigste for barnets fulde udvikling og at de primære omsorgspersoner er de bedste til at sikre denne udvikling, så vores kommune yder ikke støtte til barnets bedste muligheder til sund udvikling. Dine skattepenge går blandt andet til børnefamilier i andre kommuner, men ikke til dine egne børn. Halvdelen af landets kommuner yder børnepasn...
2019-06-02
44 Høringssvar til BUU13: Vedr. Tilskud til daginstitutioner til børn i Spireforløb bortfalder
Vi er meget forundret over, at man foreslår at spare den pædagog, der sikrer en god overgang fra børnehave til skole. En overgang der er så vigtig for at komme godt fra start i en hel ny verden med nye rammer og regler.  Som beskrevet i 'Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet', så er det helt oplagt risiko for, at der er nogle børn med særlige tilknytningsmæssige udfordringer, der får en rigti...
2019-06-02
42 Salg af lattergas nær Grønttorvet
Det er Grønttorvetsbeboers opfattelse at salg af lattergaspatroner hos Elite købmanden - Folehaven 70 A, 2500 Valby bliver misbrugt som euforiserende stof og ikke bliver brugt til sit reelle formål. Som beboer af Grønttorvet tilslutter jeg mig derfor en boykot af Elite købmanden - Folehaven 70 A, 2500 Valby, hvis der ikke stoppes salg af lattergas og tilbehør hertil....
2019-05-31
11 Nej tak til Mobilmast ; Sandagergård Grundejerforening -Rørhavegård G F - Tuemosen G F
Maj 2019 Værdiforringelse af vores sommerhuse og øget sundhedsfare – ønsker DU/I en 27 meter høj telemast placeret midt i vores skønne sommerhuskvarter? Bestyrelsen i Sandagergård grundejerforening har pt. igangsat et arbejde med at undersøge muligheden for at opstille en 27 meter høj telemast på Store Dams-Åsen 32. Hvordan vil det påvirke dig? • Sikker værdiforringelse af dit sommerhus. Parcelh...
2019-05-31
5 Få Shameless US tilbage på dansk Netflix!
Shameless US er en serie, vi alle kan grine og græde til. Det er derfor en skændsel, at dette vidunder er blevet fjernet fra Netflix. Efter flere års sorg og savn siger vi NOK ER NOK. Netflix må se sandheden i øjnene og give folket, hvad de vil have - Shameless skal tilbage på Netflix....
2019-05-30
92 Bevar Bolbro Bibliotek
Bolbro er en bydel med lav gennemsnitsindkomst og mange socialt sårbare. Det er af yderste vigtighed, at alle fortsat har let adgang til lån af bøger, aviser, pc m.m. Endelig er filialen ikke omkostningstung, da den kun er bemandet få timer om ugen af personale fra Hovedbiblioteket, men åben for selvbetjening fra 8-20 alle dage. Det er en af de mest betydningsfulde filialer overhovedet og et helt...
2019-05-30
186 Distortion ud af boligkvartererne
Engang var Distortion en lokal folkefest. Nu er den vokset langt ud over, hvad vores gader kan bære. Meget unge og fulde mennesker kommer i tusindtal fra hele Sjælland. De tisser, brækker sig og laver laver hærværk i det vi kalder vores hjem, og i flere uger efter, er her ikke rart at være. Her lugter af øl, tis og bræk, og gader og fortove er sorte af snavs, indtil den første store regnskylle kom...
2019-05-30
758 Bevar Risskov Strandpark
Bevar Risskov Strandpark  Spirerende natur med udsigt til havnefrontens smukke silhuetter. Skovens trækroner står som grønt bagtæppe til familiens picnic. Lyden af leende børn omringer iskioskens travle disk. Risskov Strandpark kunne være det - og meget mere! Hvis det står til Aarhus Kommune, bliver det dog aldrig virkelighed. For en del af Strandparken er blevet solgt til ejendomsudviklere og det...
2019-05-29
6 Dorte larmer for meget
Det er vores opfattelse, at Dorte larmer for meget. Derfor er denne underskriftsindsamling lavet, for at gøre opmærksom på problemet. Skriv under, hvis du er enig!...
2019-05-29
Facebook