UnderskrifterUnderskriftindsamlingens navnOprettet
24 Plejefamiliers støtte til Jaleh Tavakolis ytringsfrihed.
Jaleh Tavakolis er blandt meget andet familieplejer, og har været det en årrække, uden at der på nogen måde har kunnet rejses tvivl om hendes evne til at bestride dette job. I forbindelse med, at Jaleh ville rejse spørgsmålstegn ved mediernes måde at behandle den grusomme halshugning af to unge piger fra Danmark og Norge på, og i forbindelse med hendes generelt kritiske røst omkring islam delte hu...
2019-07-26
881 Lokalplan nu for Hørsholm kommune
Vil du have et kæmpehus som nabo? 8,5 m højt, 376 m2 stort og med 18 vinduer vendende mod dig! Nej, vel? Du opfordres derfor til at støtte vores underskriftsindsamling vedr. vores krav om, at Hørsholm Kommune færdiggør lokalplanen for vores område inden for 12 måneder. På den måde kan vi måske undgå flere af disse monstrøse huse i fremtiden. Selv om du måske bor i et område, der er beskykket af e...
2019-07-25
121 Ændring af vandscooterbekendtgørelsen
Vandscootere er blevet forbudt i alle Natura2000 områder som bl.a. dækker stort set alle indsejlinger til fjorde og havnebyer. Selv op igennem Storebælt hvor der sejles med alt hvad der kan sejles med, er vandscootere forbudt. Se Natura2000 områder her: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000-afgraensning-nov2018gaeldende Det er helt okay, at vandscootersejllads er forbudt nær område...
2019-07-25
53 Bevar Søborg trinbræt
Man har besluttet, at Søborg trinbræt i Gribskov skal lukkes ned ved årets udgang, men det er på ingen måde rimeligt, at man lukker et trinbræt fordi man ikke kan overholde køretiderne, når det ikke er Søborg trinbræt der er årsag til forsinkelserne. Man hægter et område af Gribskov af, da der hverken er busstoppesteder eller cykelstier. Det berøre både fastboende, sommerhusejere samt turister. Gr...
2019-07-25
497 Modstand af opbygning af transport og logistikcenter i Jersie (Solrød kommune)
I forsøg på at råbe byrådet op, i forbindelse med deres salg af grunde i erhvervskilen og omdanne det til transportcenter, vil vi borgere i Solrød kommune vise vores foragt og modstand til dette tiltag.  Vi ønsker ikke et transport og logistikcenter i byen. Et erhverv som ikke er foreneligt med strand, skov og frisk luft. Den kommende plan for et transportcenter i Solrød Erhvervskile bekymrer os,...
2019-07-22
3 076 Hollandske bomtrawlere skaber miljøkatastrofe - det skal stoppes!
En flåde af store hollandske bomtrawlere raserer havbunden i Skagerrak og fordriver lokale fiskere fra deres fangstpladser. Lokale fiskere går nu i aktion for at få standset det miljøødelæggende bomtrawlsfiskeri. Bomtrawlerne kommer til Skagerrak som en sværm, hvor fartøjer på 4-500 tons graver bunden igennem for at kvase og hvirvle havbundens dyresamfund op i vandet, så de tiltrækker fisk – lige...
2019-07-22
8 Få elefanterne tilbage i cirkusset
Denne underskriftsindsamling er til, at alle de elefanterne der står i karantæne lige nu, eller forbud, som de selv siger på borgen.   kan komme tilbage til DERES NOMALE LIVSSTIL.   de var jo ikke kendt andet en at være i et cirkus... nogen elefanter ændre adfærd, når de føler sig triste og raskløs.     SÅ PLEASE HJÆLP MED AT FÅ DEM TILVAGE TILDE DANSKE CIRKUSSER IGEN....
2019-07-20
624 Mod Audebogårds udvidelse af svineproduktionen, Løserupvej 55, Tuse Næs
Audebogård Svineproduktion ønsker at udvide sin bedrift på Løserupvej 55, Tuse Næs, 4300 Holbæk til en produktion på 47.000 svin årligt. Holbæk kommune oplyser, at ansøgningen om udvidelsen vil komme under behandling efter sommerferien, idet man afventer Miljøstyrelsens endelige godkendelse af den ønskede teknologi. Miljøforeningen på Tuse Næs er meget bekymrede for Natura 2000-området Udby Vig, s...
2019-07-19
7 Væk med fotovognene
Denne underskrftindsamling er en kritik af den måde man har valgt at lave trafikkontrol på med indførslen af ATK fotovogne i Danmark. Beslutningen blev taget i år 2000 og der er brug for nytænkning i dansk færselssikkerhed, at udfase alle AKT fotovognene og indføre fastmonterede stærekasser. Ønsker ingen involvering i en diskussion/debat. Underskriftindsamlingen bliver afleveret til Transport- og...
2019-07-19
177 Udendørs Skatepark i Slagelse.
Slagelse er en by med plads til alle og byen tilbyder muligheder for næsten enhver sportsgren men dog er skatescene glemt i billedet. Rigtig mange mindre byer rundt omkring får anlagt flotte og professionelle udendørs skateparker hvor børn, unge og voksne kan dyrke deres sport men Slagelse som ellers har rigtig mange brugere der køre på enten løbehjul, skateboard, rulleskøjter og endda BMX, har i...
2019-07-19
Facebook