UnderskrifterUnderskriftindsamlingens navnOprettet
150 Underskrifter vil blive sendt til sundhedsministeren angående vanedannende medicin .
Jeg samler underskrifter i forbindelse med den udsendelse Deadline har sendt om hvor forfærdeligt det er med alle de danskere som er afhængig af medicin , og at kroniske smertepatienter bare skal træne , og ingen medicin have ... Så synes måske det er meget relevant at høre hvad det betyder for de syge ...vi får smadret vores liv af det her . jeg har faktisk fået bygget et, om end reduceret ...men...
2018-09-05
536 BEVAR katteaftalen i Mariagerfjord Kommune
Byrådet i Mariagerfjord Kommune skal spare 123 mio kr. i de næste 4 år. Desværre har de valgt at stille op til budgetforslag at støtten på 50.000 kr årligt til indfangning af de vilde og herreløse katte skal stoppe. Samtidig ønsker man at gå tilbage til den tidligere metode, hvor man lod bestanden af katte vokse, for så at købe sig til miljømæssig masseaflivning af store mængder katte ad gangen...
2018-09-04
6 For et nyt, retfærdigt verdensøkonomisk orden: Etabler et Nyt Bretton Woods kreditsystem
Lederne for USA, Rusland, Kina og Indien må handle! Vi, de undertegnede, appellerer til præsident Trump, præsident Putin, præsident Xi Jinping og premierminister Modi om at sammenkalde et hastetopmøde for at skabe et Nyt Bretton Woods kreditsystem. Meget af verden er i katastrofal uorden. Der er akut fare for en ny finanskrise og en potentielt ødelæggende handelskrig. Flygtningekrisen i Middelhavs...
2018-09-04
6 Fratag Christian Braad Thomsen hans kulturstøtte
Christian Braad Thomsen er udmærket af kultur-ministeriet som forfatter med den livsvarige støtte.  Denne HÆDERSbevisning bør fratages ham.  Han virker aktivt FOR pædofili, og benægter oven i købet dette. Han ejer ikke selvkritisk indsigt. Han virker aktivt for en tilsvining af de danske værdier, herunder et satanistisk menneskesyn, der modarbejder grundloven, og hele det oplysnings-fundament som...
2018-09-04
654 Bevar Vor Frue Skole
Roskilde Kommune foreslår at lukke 4.-6. klassetrin på Vor Frue Skole, så der fremover kun vil være 0.-3. klassetrin på skolen. Det fremlægges som en forbedrende justering af skolen, som vil trække elever til udefra, men i virkeligheden er det en oversavning af grundlaget for skolen, hvilket vil resultere i en reel lukning af skolen inde for få år. Skolen er et omdrejningspunkt for byen, og uden d...
2018-09-03
76 Vi vil beholde Læge Klaus Kørting i Gandrup lægehus
Denne underskriftsindsamling er startet, fordi det er blevet offentligt kendt; at vores læge Klaus Kørting, ikke bliver i Gandrup Lægehus. Det er et meget stort ønske for mange borgere, børn som voksne, at beholde Klaus i vores lægehus.  Klaus er en dygtig læge, som vi alle er blevet rigtig glade for, og meget nødig vil undvære. Han vil være et utroligt stort aktiv på lige fod med vores faste etab...
2018-09-02
284 BEVAR ENGEN
Hej vi vil bevare engen!! Det giver ingen mening at i vil lukke det som fungere.  Skriv under hvis du ønsker at bevare...
2018-09-02
1 251 Bevar Rute 107 (Lukket)
ER BUS RUTE 107 VIGTIG FOR VORT LOKALOMRÅDE? Der er varslet besparelser på de regionale busruter, herunder vores Rute 107. Hvis du synes den er værd at kæmpe for, så støt med din underskrift. - og DEL DEL DEL budskabet! - skriv et læserbrev eller skab anden positiv opmærksomhed omkring vigtigheden af bussen. Beslutningsprocessen om bussens fremtid er i fuld gang og måske i allersidste fase i di...
2018-09-01
1 350 SKRIV UNDER MOD BESPARELSER PÅ BØRN OG UNGE I AARHUS
SKRIV UNDER MOD BESPARELSER PÅ BØRN OG UNGE I AARHUS  Vi siger nej til normeringsforringelser i dagtilbud og SFO Vi siger nej til tidlig SFOstart Vi siger nej til den foreslåede skolestruktur   Alle besparelser på de decentrale led (skolerne, dagtilbuddene, SFOerne og klubberne) rammer byens børn og unge, og vil betyde en dårligere trivsel, læring og udvikling. Det må stoppe her. Grænsen er nået....
2018-08-31
100 Bedre vilkår for børn, unge og familier i Tasiilaq
Mange børn og unge i Tasiilaq i Grønland  trænger virkelig til en hjælpende hånd, fordi de har været ude for nogle traumatiske oplevelser. Men der er stort set ikke hjælp at hente her!!!   Der mangler psykologer, sagsbehandlere og behandling og støtte til dem, der har behov for hjælp til at skabe en god og sund hverdag.  Derfor denne underskriftindsamling, så politikere og myndigheder kan vågne op...
2018-08-30
408 Bevar overbygningen i Norddjurs MIDT!
Norddjurs Kommune skal ikke være en kødbenskommune med fokus på Øst og Vest. Vi i Norddjurs MIDT skal også have muligheden for at kunne tilbyde vores børn kendte og trygge nærmiljøer at vokse op i, både i forhold til daginstitutioner, skoler og fritidstilbud fra de er helt små til de er store. Det vil ikke være uden økonomiske og personlige omkostninger at skulle sende hele overbygningen til Gren...
2018-08-30
432 NEJ til at Egedal kommune fusionerer Ganløse Fritids- og Ungdomsklub med Ganløse skole
 Egedal kommune har fået udarbejdet en rapport af Brøndum og Fliess vedr. “Læringsfællesskaber og multifunktionel anvendelse af kvadratmetre. I scenarie 3.2, flyttes klubben og vil fremover komme til at ligge på skolens matrikel i afdeling Q eller ADHD-afdelingen.  De omtalte lokaler er væntligt mindre end dem børnene har til rådighed indendørs. Ud over dette vil der på ingen måde være mulighed fo...
2018-08-29
10 Talblind (dyskalkuli) hvor er hjælpen til de unge studerende? (Især på Bornholm)
Rigtig mange unge/voksne, lider af lidelsen talblindhed bedre kendt som dyskalkuli. I Danmark bliver der dog stadig ikke gjort nok. For dem som har ekstra svært ved matematikken. Det handler i dag, kun om karakterer og hvis man f.eks. dumper i matematik så må man gå året op eller stoppe. Da man skal have mindst 02, for at kunne komme ind på mange uddannelser. Talblindhed er registeret i diagose sy...
2018-08-28
95 Bebyg de 27 grunde på Sven Brasch Vej i Borup i naturtro farver.
Det blev i 2003 vedtaget, at der skal bygges 27 parcelhuse på Sven Brasch Vej i Borup (også kaldet “Tuen”). Den 1. marts 2018 godkendte Klima & Planudvalget udarbejdelsen af en ny lokalplan 1083, som skulle erstatte den gamle lokalplan 116. Desværre har Klima & Planudvalget den 16. august 2018 helt uforståeligt stadfæstet den gamle lokalplan fra 2003, hvori det er et krav, at husene bygges...
2018-08-28
841 STOP lokalplanforslaget for området ved Kelleris Hegn (Lukket)
BEVAR DETTE OMRÅDE UBEBYGGET Med din underskrift tilkendegiver du at være imod vedtagelsen af lokalplanforslag 3.42, som omhandler et nyt boligområde øst for Kelleris Hegn og vest for Grydemoseområdet. Området skal forblive ubebygget og ikke bebygges med 400 boliger som lokalplanen åbner mulighed for. DENNE UDSIGT FRA HORNBÆKVEJ SKAL BEVARES! Underskriftsindsamlingen vil blive sendt til Helsingør...
2018-08-28
3 076 Stop besparelserne på vores børn! (Lukket)
Underskriftsindsamling imod ny skolestruktur og generelle besparelser på børne- og unge området i Århus kommune. JEG HAR BRUG FOR JERES HJÆLP TIL AT ÆNDRE KOMMUNENS FORSLAG OM EN NY SKOLESTRUKTUR, NORMERINGSFORRINGELSER, TIDELIGT SFO START OG OMORGANISERING AF FRITID- OG UNGDOMSSKOLEOMRÅDET, SAMT FORVALTNINGSNIVEAUET I ÅRHUS, SÅ SKRIV UNDER SENEST D. 11.9 2018(HØRINGSFRIST D.12.9 KL.12), DET GÆLDE...
2018-08-28
26 Steen Petersen har ikke sagt noget forkert
Steen Petersen er blevet fejlciteret i medierne, men har i virkeligheden ikke sagt noget forkert. Det fremgår tydeligt af hans citat at det er de voldelige grænseoverløbere, der decideret angriber politiet med voldelige og personskadelige midler politiet bør skyde. Den kommentar opfordre ikke til ulovlig magtanvendelse, da politiet i et retssamfund har ret til at forsvare eget liv og lemmer med d...
2018-08-27
1 378 Bevar det ældste kvarter i Aarhus - Latinerkvarteret- også for fremtiden
Vi ønsker at bevare Latinerkvarterets særpræg, både det unikke arkitektoniske DNA og det menneskelige DNA i Latinerkvarteret, der står for det skæve og det uperfekte. 1. Foreningen Latinerkvarteret bør informeres om alle byggesager i Latinerkvarteret. 2. Foreningen Latinerkvarteret skal have indsigt og meddelagtig gøres hvis der gives dispensationer til lokalplanen fra 2010 i Latinerkvarteret. 3....
2018-08-27
185 Bevar Alkestrupskolen (Lukket)
Et af forslagene i den nye sparekatalog fra Køge kommune er at lukke Alkestrupskolen. Skoleudvalget har meldt ud at der ikke vil være politisk opbakning omkring skolelukningen, men skolebestyrrelsen vil ikke bare se passivt til og vi har derfor brug for jeres underskrift, i kampen om at bevare vores skole i Alkestrup. Underskifterne vil blive lagt som bilag ved et samlet hørringssvar til Køge komm...
2018-08-27
576 Genåbning af Vanløse Biograf
Jeg vil hermed opfordre ALLE med interesse for biografens fremtid følgende; Skriv til Flemming Fenger, skriv opslag i lokalaviser og på sociale medier med et ønske om, at Henning Sprogøe overtager driften - for Henning Sprogøe kan om nogen tage biografen til helt nye højder. Ned med den tårnhøje husleje, Henning Sprogøe ved roret, så vil Vanløse få den mest fantastiske biograf og kulturelle perle...
2018-08-27
978 Nej til serviceforringelser på Frederiksbergs skoler
Jeg giver med min underskrift hermed udtryk for, at jeg er utilfreds med elementer af Frederiksberg kommunes effektiviseringsplan for budgettet 2019-2022.  Særligt:  Effektiviseringsforslag UU05,  Effektiviseringsforslag UU07-1+UU07-2 og Digitaliseringsplan 2019 ”effektiv it-drift på skolerne, it-skolebetjente”,  der kan medføre at:  •Der skal skæres op mod 40 lærerstillinger – primært på specialo...
2018-08-26
1 023 Bevar skoler og institutioner på Nordfyn (Lukket)
Med denne underskriftsindsamling vil gruppen "Bevar skoler og institutioner på Nordfyn" forsøge at hindre kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune i, at følge det spareforslag, som "Omstillingskataloget for budgetåret 2019" (kortlink.dk/usdr) lægger op til: besparelse på børn- og ungeområdet på 7,8 mio. kr. Ønsker du, at støtte dette har vi brug for din underskrift! (husk at bekræfte din underskrif...
2018-08-26
143 Borgere imod høje punkthuse i Ry midtby
Skanderborg Kommune vil tillade opførelsen af bl.a.  4 punkthuse i 4 etager (14 meter høje) i Ry midtby. Der henvises i lokalplansforslaget til at fremme byens vækst og til at husene vil fremstå som en naturlig helhed med resten af byen.   Vi vil på det kraftigste opfordre politikerne til at genoverveje denne sag. Ry har haft en meget kraftig befolkningstilvækst de sidste 10 år og mange har valgt...
2018-08-26
395 Red Frederiksberg Folkebørnehave og Vuggestues skovbørnehave Hejrebakken
Red Frederiksbergs Folkebørnehave og Vuggestue  For bare et år siden lovede de Konservative på Frederiksberg, at skovbørnehaverne skulle sikres. Forældre på Frederiksberg kvitterede med et genvalg og en borgmesterpost. Men nu styrer de konservative direkte mod et løftebrud. Børneudvalget har forslået fire modeller hvor der i alt udfases fra 65 – 439 skovpladser i kommunen i ovenstående periode, fo...
2018-08-24
1 100 Bevar kvaliteten og skovbørnehaverne i institutionerne på Frederiksberg (Lukket)
DENNE UNDERSKRIFTSINDSAMLING ER NU LUKKET. Tak for hjælpen, til alle som har støttet vores sag, det betyder mere end I ved. Den samlede budgetaftale for 2019 på Frederiksberg understøttede vores ønske om, at bibeholde den høje kvalitet i kommunen og sikre så mange skovpladser så muligt. Hele budgetforliget kan læses her:  https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2018-09/budgetforlig_2019.p...
2018-08-24
278 Bevar Godset (Lukket)
En underskriftindsamling som forhåbentlig kan få Greves politikkere på andre tanker, så Godset kan bevares som det gode klub tilbud det er og vores børn kan få glæde af det mange år frem. ...
2018-08-23
429 For en folkeafstemning om Aalborg kommunes budgetaftale om en 3. Limfjordsforbindelse
  Byrådet i Aalborg kommune har lavet en aftale, der vil binde de fremtidige kommunale budgetter over kommende valgperioder. Der skal reserveres hele 600 millioner kroner til en 3. Limfjordsforbindelse.   Aftalen er demokratisk betænkelig. Ikke bare er aftalen indgået af et flertal i byrådet uden en grundig offentlig debat, men den vil også binde de fremtidige budgetter i Aalborg kommune i hidtil...
2018-08-23
10 Stop dishaanismen i 2.z
Er du ligesom mig træt af Dishaan og hans ballede, skriv under i dag og han er væk imorgen....
2018-08-23
199 Nu indebærer "så utåleligt som muligt" også fængsling af ikke kriminelle!
Tidligt om morgenen den 4. april blev 8 kristne iranere, uden varsel, hentet på Kærshovedgård af politiet og ført i varetægtsfængsel i Ellebækfængslet ved Sandholm. Der sidder de stadig. De er ikke kriminelle, men flygtninge, der ikke tør rejse hjem til Iran, der er deres fædreland, fordi de ved det kommer til, at koste dem livet. Hensigten er at motivere dem til frivilligt, at rejse tilbage til d...
2018-08-23
52 Stop Najar Mahmoud Al-Ali’s udvisning af Danmark.
Najar Mahmoud Al-Ali er mor til seks børn i Danmark. Hendes udvisning forårsager, at hun bliver skilt fra dem på mandag hvor hun står til at skulle forlade landet. De kan blive i Tønder med deres far. Med denne underskrift støtter jeg op om familiens klage over afgørelsen. Selvfølgelig skal en lille familie ikke splittes ad, når vi kan fortolke reglerne så de kommer 8 liv (og alle de, der kender d...
2018-08-23
5 Sukkerpolitik i institutionerne
I takt med Ringsted Kommune udvikles og moderniseres hele tiden, efterspørger vi at nogle områder følger med. Vi mener at der bør være sukkerpolitik i institutionenerne så det ikke skal pålægges den enkelte institution eller pædagog at vurdere hvorvidt børnene skal have sukker.   Udgangspunktet er en nul sukker politik, da vi mener at højtider og særlige begivenheder kan fejres med f.eks en bolle...
2018-08-22
26 Ta' farten af Aidt!
Der bliver ofte kørt stærkt i landsbyen Aidt, meget stærkt! Derfor ønsker vi borgere at der skal gøres noget aktivt for at få sænket farten, inden det for alvor går galt!Det kunne være fartbump eller chikaner? Vi og vores børn vil gerne kunne færdes i sikkerhed på vejene i Aidt! - så derfor støt op om denne sag Denne underskriftindsamling vil blive sendt til de ansvarlige politikkere i Favrskov ko...
2018-08-20
290 Lukning af Ravnsborg skolens overbygning
Ravnsborgskolens overbygning står til at lukke 1/8-2019. Skolen udemærker sig med at præstere nogle af Lollands bedste karakterer. Ligeledes er bygningerne drevet af grøn energi og med omtanke for naturen. Skolen er hele byens eksistensgrundlag og os der har bosat os i landsbyen, ønsker ikke vores børn på skole i byen. Skriv under og lad os stå sammen om, at beholde vores komplette folkeskole i Ho...
2018-08-19
354 Aalakoortut ikiaroornartumillu tuniniaasut najugaqarfitsinniik peerniarlik./ Væk med fulde mennesker og hashsælgere fra vores boligområde (Lukket)
Aalakoortut ikiaroornartumillu tuniniaasut najugaqarfitsinniik peerniarlik. Nuussup Pisiffiata eqqaani aalakoortut ikiaroornartumillu tuniniaasut qimagutsinneqarnissaanut kommunalbestyrelsemi suliniuteqartoqarnissaanik piumasaqarneq.   Nuussuup pisiffiata eqqaani aalakoortut eqqaani ineqartunut pisinianullu toqqisisimananngillat.   Pisiffiup eqqaani Kalaaliaraasimasumi inuit issiavilersorlutik ull...
2018-08-18
273 STOP placering af Lindegården (psykisk syge) i Viby Sjælland
Roskilde kommune vil opføre nyt bosted i Viby Sjælland for op til 70 psykisk syge personer. Placeringen vil blive på nyopført område ved markarealerne ved Klub Syd Roskilde. Dette vil for borgerne i Viby Sjælland bl.a. medføre: Manglende mulighed for, at Viby If kan udvide deres faciliteter. Stor direkte negativ påvirkning på byen, og dens udvikling fremover. En placering klods op ad en klub, boli...
2018-08-17
854 Bevar Børneby Mølle!
Norddjurs Kommune er ved at gennemføre en større sparerunde. Og vi er bange for at de blot vil tage den hurtige løsning og lukke de små skoler - herunder Børneby Mølle!...
2018-08-16
106 Beskyt Børglum Kloster mod kæmpevindmøller
Vi beder om støtte til en protest mod fire 125 meter høje vindmøller med en rotorlængde på 105 m, som planlægges nord for Børglum kloster og syd for Sejlstrup kirke. Børglum Kloster er en unik kulturværdi i det Vendsysselske landskab. Det er ligeledes den meget mindre, men karakteristiske, granitkirke i Sejlstrup, som ligger ret synligt i landskabet. Hjælp os med at beskytte dem mod kæmpevindmøll...
2018-08-16
3 523 Folkepensionisterne svigtes af Folketinget. Støt Underskriftsindsamlingen!
Folkepensionens grundbeløb (2018 Pr. md. 6.237 kr.) gøres skattefrit. Folkepensionens grundbeløb og tillæg reguleres fremover i forhold til den gennemsnitlige lønudvikling på arbejdsmarkedet. Fuldstændig afskaffelse af den gensidige forsørgelsespligt Folketinget har, som katten om den varme grød, i debatter hvor emnet er blevet berørt, gået behændigt uden om pensionisternes vilkår. Ord som ældr...
2018-08-14
12 275 Aphinya på 13, der går på Farsø Skole, står til udvisning af Danmark!
Som en af Aphinyas lærere, der har undervist Aphinya siden hun begyndte i modtageklassen på Farsø skole, ser jeg mig nødsaget til at blande mig i Udlændingestyrelsens afslag om familiesammenføring og dermed afslag om opholdstilladelse for Aphinya. Afslaget bliver begrundet med manglende integrationsevne. Jeg er lodret uening i den begrundelse. Jeg oplever Aphinya som en allerede godt integreret pi...
2018-08-13
101 Giv os vores skole tilbage
Giv os vores skole tilbage! Nej, vi har ikke glemt debatten om skolestruktur. Vi er en gruppe forældre, der er rigtigt glade for vores børns skole i Højby, men vi oplever gang på gang, at den skolestruktur, man gennemførte i 2014, spænder ben – for skolen, for personalet og for forældrene.   I 2014 valgte man at etablere en struktur med kun to skoler i hele Odsherred kommune, Nord- og Sydskolen, h...
2018-08-13
113 BEVAR VARTOVS LEGEPLADS VED TØJHUSMUSEET
En nedlæggelse af legepladsen vil være et stort tab for børnene i Vartovs børneinstitutioner.   Derfor var det en stor lettelse da Københavns kommune og Nationalmuseet før sommerferien forlængede lejemålet året ud.   Vi mener dog stadigvæk ikke at BLOX-legepladsen er et trygt alternativ til legepladsen ved Tøjhusmuseet og opfordrer derfor inderligt til en yderligere forlængelse/permanent aft...
2018-08-13
305 Mod etablering af supermarked på Herredsvej i Aarhus V
Sikker skolevej, et roligere kvarter, bedre miljø i Aarhus Vest Støt op om kampen mod etablering af supermarked på Herredsvej Det planlægges at etablere supermarked på matriklerne Staghøjvej 1, Herredsvej 52, 54, 56 og 58. Hvis der gives tilladelse fra kommunen, starter byggeriet allerede i første kvartal 2019. Sikker skolevej for vores børn – Herredsvej og Kalendervej er skolevej for kvarter...
2018-08-12
5 Skrot SP hurtigst muligt
Kære DSR medlem ansat i enten Region Hovedstaden eller Region Sjælland. Grethe Christensen har skrevet mig efter jeg har efterspurgt Dsr’s holdning til SP, at Dsr ikke vil arbejde for at skrotte Sp. Er det også din holdning? Der er i efteråret generelforsamlinger i Dsr kredse. Derfor ville være godt at vide hvad medlemmerne mener om Sp’s fremtid Jeg underskriver fordi jeg ønsker at Dsr skal arbejd...
2018-08-11
445 Med min underskrift tilkendegiver jeg, at jeg bakker op om borgere i Gadstrup skoledistrikt og ønsker at bevare Gadstrup SFO i de nuværende SFO lokaler - samt at bevare 0. – 10. klasse på Gadstrup sko (Lukket)
Konsulentvirksomheden under Kommunernes Landsforening (KLK) har udarbejdet et oplæg til Roskilde kommune der anbefaler besparelser der kan forringe Gadstrup SFO og skole kraftigt.  Anbefalinger fra KLK peger på en besparelse ved dels at 7. - 10. klassetrin flyttes til Dåstrup/Viby og dels at SFO flyttes fra nuværende bygninger ind på Gadstrup skole. Dette reducerer Gadstrup skoledistrikt til kun a...
2018-08-09
1 955 JEG VIL IKKE! - Betale for at køre over en bro i min kommune...
Vi er nogle der i lang tid har forsøgt at overbevise de ansvarlige beslutningstagere om, det urimelige i, at skulle betale for at køre over en bro i en og samme kommune... Argumenter m.m. har indtil nu ikke rykket en tødel ved denne fejlagtige beslutning. Vi vil derfor bede dig om med din underskrift blot at tilkende give, at du er enig i, at den form for punktafgifter - på vores vejnet i en komm...
2018-08-09
312 Støt bevarelsen af Karen Blixen Museum
Lad os stå sammen partier og borgere for bevarelsen af Karen Blixen museet. Det ville være et kæmpe tab, hvis det måtte lukke. Lad os bakke op og skriv under, så vi støtter op om forslaget at Karen Blixen museet skal sættes på Finansloven. Karen Blixen museet er ikke bare aktiv for Rungsted, men også for hele Danmark.  https://sn.dk/Nordsjaelland/Blixen-Museum-truet-af-lukning/artikel/765436    ...
2018-08-09
78 Fibernet til Gørløse og Borup
Keg tilkendegiver herved med min underskrift, at vi ønsker fibernet i post nummer 3330 Gørløse. Med håbet om etablering her af....
2018-08-06
77 Høringssvar ang. forslag nr. 28: ”Nordskolens mellemtrin flyttes til Ørstedskolen” (Lukket)
Høringssvar ang. Effektiviseringskatalog 2019 forslag nr. 28: ”Nordskolens mellemtrin flyttes til Ørstedskolen”   Vi vil blot gøre opmærksom på, at vi er mange, der deler den vurdering og bekymring, som I selv fremhæver i effektiviseringskataloget ift. til lukning af mellemtrin: ”Dette vil formentlig også have betydning for bosætningen i området…” Overvejelse nr. 1: FRAFLYTNING pga. fravær af att...
2018-08-03
509 NEI TIL LAKSEFARM PÅ LØNNAGRUNN VED ASEN FYR!
Bjugn Kommune har godkjent at Marine Harvest får etablere et gigantisk oppdrettsanlegg på Lønnagrunn. Saken ligger nå hos Fylkeskommunen for endelig godkjenning. Saktsbehander der er tilbake 13. august og da må denne liste være lang! Saken behandles først i september, så fortsatt mulig å støtte oss! Lønnagrunn og området mot fyret er en av de aller beste og mest brukte fiskeplassene utenfor Lysøys...
2018-08-03
6 Etablering af fibernet i Jernalderen/Korshaveparken
En investering i fremtiden - én gang for alle Kun få havde for 10 år siden forestillet sig det elektroniske forbrug, som vi har i dag. I dag er internet en selvfølgelighed og der hentes musik og handles på nettet som aldrig før. Ligeledes har de fleste boliger mere end et tv og udbuddet af tv-kanaler har aldrig været større. Det kan være vanskeligt at spå om fremtiden, men udviklingen ser ud til...
2018-08-01
Facebook