Mest populære underskriftsindsamlinger i dette år

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | Dette år (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nej Tak til 5 etager på strandvænget Nyborg

Kære beboer i Skovparken og Skaboeshuse m.fl.             25/3 2019 Strandhøjen – vi gør indsigelse mod planerne Kommunen har fremlagt kommuneplantillæg og lokalplan for det kommende byggeri på Strandhøjen i offentlig høring.   Vidste du, at der gives mulighed for at fælde skovområdet ved legepladsen og andre skovområder og bevoksninger!!!!! der skal bygges næsten dobbelt så mange m2 som Strandvænget var på, -          der kan bygges i 17 meters højde  (også ovenpå bakken), at der kan bygges i

Oprettet: 2019-03-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 193 193
2019 193 193

Distortion ud af boligkvartererne

Engang var Distortion en lokal folkefest. Nu er den vokset langt ud over, hvad vores gader kan bære. Meget unge og fulde mennesker kommer i tusindtal fra hele Sjælland. De tisser, brækker sig og laver laver hærværk i det vi kalder vores hjem, og i flere uger efter, er her ikke rart at være. Her lugter af øl, tis og bræk, og gader og fortove er sorte af snavs, indtil den første store regnskylle kommer. Det er simpelthen ikke rimeligt overfor beboerne i brokvatererne. Vi byder alle andre mindre ga

Oprettet: 2019-05-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 193 193
2019 193 193

Din patientsikkerhed - din underskrift

Formænd for 29 patientforeninger - med ialt 37.000 patienter - har længe set med bekymring på en udvikling i sundhedssystemet, der i høj grad truer patientsikkerheden i Danmark:Omkring 300.000 mennesker, heraf måske også dig, risikerer at blive fejlbehandlet, fordi danske psykiatere har valgt, at samle en række fysiske sygdomme under det psykiatriske forskningsbegreb ”funktionel lidelse”.(BDS) Indtil videre drejer det sig om ca. 30 fysiske sygdomme som tinnitus, piskesmæld, præmenstruelt syndrom

Oprettet: 2016-12-06

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 11063 10708
2019 192 185

Doris forbliver ansat i Miniklubben!

Vores allesammens Doris er varslet opsigelse i Miniklubben. Dette med grundlaget at Varde kommune skal spare.  Doris har været ansat i Miniklubben i ufattelig mange år, og er et af kendetegnene ved Miniklubben! Lige meget hvor meget der skal spares, så må og skal det simpelthen ikke gå ud over en af Oksbøls bedste og mest vellidte personer.  Det er blevet mig bekendt at det kan hjælpe at vi råber op, så derfor opfordrer jeg alle til at hjælpe mig med at gøre ham opmærksom på at vi er mange der m

Oprettet: 2019-06-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 191 190
2019 191 190

NEJ TAK - TIL TVUNGET-BAD I FOLKESKOLEN

Dansk lovgivning giver skoleledere, lærere og pædagoger fuldmagt til at tvinge tøjet af vores blufærdige børn i forbindelse med badet efter faget idræt. Danmark har underskrevet FN`s Børnekonvention om Barnets Rettigheder. Hermed burde vores børn være sikret de mest grundlæggende rettigheder. Desværre kan børn i Danmark ikke selv bestemme, hvornår og i hvilken forbindelse, de vil fremvise deres bare kroppe. Hvis nøgenheden bliver dikteret af en skoleleder og hans personale, så har børnene bare a

Oprettet: 2014-03-18

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 5605 5488
2019 187 178

Nej tak til en 42 meter høj mast i Klokkergården, Frederiksberg - Sorø

Sorø Kommune vil give dispensation med 30 meter til Telecon til at opføre en 42 meter høj tele-/datamast ved Klokkergården på Frederiksberg, Sorø.  Vi siger nej tak til: at vores børn skal eksponeres for potentielle risici ingen pt. kender omfanget af  en placering der både omfatter SFO og Frederiksberg Skole samt Hallen, hvor flere hundrede børn færdes dagligt  at vores natur, grønne omgivelser og børnevenlige forhold som Sorø Kommune har stillet os alle i udsigt - nu skal ødelægges af deres ha

Oprettet: 2019-03-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 186 185
2019 186 185

Flere institutionspladser i Beder-Malling

Det er en stor udfordring, at der er massiv mangel på institutionspladser for 0-6 år i Beder-Malling. Flere og flere forældre oplever, der ikke kan tilbydes pasning af deres børn i nærområdet, hvilket presser familier økonomisk og personligt, da arbejds- og familieliv er svære at forene.  Familier pålægges ekstra transportudgifter ved pasning udenfor Beder-Malling. Derudover bliver mange familier tidspresset ved at nå at aflevere/hente, når eget arbejde også skal passes inkl. transport, som endd

Oprettet: 2019-01-31

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 185 181
2019 185 181

TILHÆNGERE AF FORSAMLINGSHUSET “ZONE”

Etablerering af forsamlingshus, Bækgårdsvej 14, 4140 Borup. Forsamlingshuset vil blive drevet under ordnede og hensyntagende foranstaltninger, ligesom alle andre forsamlingshuse i Køge kommune.  Lokalet kan bruges til eks. diverse familiearrangementer, kurser, foredrag, banko, loppemarkeder, kulturelle indslag, osv. Forslag til Lokalplan 1054 for område til blandet bolig- og erhvervsformål: https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/11111111-1111-1111-1111-111111111111/C8119FF5-

Oprettet: 2019-06-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 180 179
2019 180 179

støt udvist pakistans familie fra jelling, i ikke at blive sendt hjem efter 9 år i DK

Skriv under her for at støtte op om sagen så vi kan få Sohail og hans familie til at blive i Danmark.

Oprettet: 2019-08-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 178 176
2019 178 175

Giv os vores læge "Stig Gerdes" tilbage

Skriv under: hvis du mener ,at det er på tide at Vi støtter af Stig Gerdes og facebook gruppen Giv os vores læge" Stig Gerdes" tilbage får svar fra Sundhedsministren Ellen Trane Nørby mfl på det åbne brev som er sendt/offentligt gjort...  http://m.fredericia.lokalavisen.dk/minister-vil-ikke-kommentere-paa-stig-gerdes-kritik-/Lokale-nyheder/20170207/artikler/702149971/2023

Oprettet: 2017-02-08

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 666 654
2019 177 171

Nedlæg landets familie afdelinger, til fordel for en ny uafhængelig instans.

Den er HELT gal i Danmark!!!! Flere og flere børn bliver tvangs fjernet, og bort adopteret ved tvang.Alt for stor en procent del, af de sager der kører igennem systemet, bliver der lavet store fejl ved.Ting bliver ikke undersøgt som loven foreskriver, bliver ingen lov pligtige undersøgelser sat i gang mere.Flere og flere kommuner går egen vej, fordi der intet bliver gjordt fra folketingets side af.Sagsbehandlere har personlige holdninger, går uden om loven, uden omtanke på de familier de ødelægg

Oprettet: 2019-03-06

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 177 173
2019 177 173
Facebook