Nyeste Underskriftindsamlinger

Vi cykler med et smil

Underskriftindsamling Vi cykler med et smil  Vejene mellem vores skoler skal fremtidssikres via nye cykelstier og ikke med 2 minus 1 veje, som vi ser mellem Gudme og Hesselager. Det er et ønske: *At byrådet henvender sig til staten og undersøger mulighederne for at få del i midlerne fra cykelstipuljen og pengene fra fotovognene. *At byrådet undersøger mulighederne for at få etableret cykelstier med belysning de nødvendige steder som f.eks strækningen mellem Gudme og Hesselager - Stenmurevej til

Oprettet: 2019-07-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 203 203

opråb til borgemester i helsingør kommunne

Jeg ville gerne indlede en underskrift indsamling som får stoppet den måde sygedagpenge leder jan laver konkurrence med borgerne i Helsingør komunnen så han bliver fyret og de medarbejdere som har været med til deltage i konkurrencen skulle også afskedens så derfor beder jeg om din opbakning så ville jeg give det borgermester i Helsingør kommune som så må se at der skal bare mere ende en løfte pegefinger til får stoppe sådan en handling det er menneskeligt at handle sådan

Oprettet: 2019-07-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 8 8

Fjern vejbump i Vitten

Kære beboer i Vitten vi håber på jeres opbakning  din underskrift viser at du er utilfreds med de nye vejbump der er blevet opført i Vitten  husene i vitten ryster og folk kan ikke sove unden at blive vækket hver gang en lastbil køre forbi frygten for sætningsskader piner os når vi ikke sover  Underskrifterne vil blive fremlagt for kommunen og opfordre dem til at fjerne de nye vejbump Vi søger en løsning der er fartdæmpene Ikke en der larmer og virker   

Oprettet: 2019-07-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 10 10

Ekstraordinært delegeretmøde i Dansk Journalistforbund

UDELUKKENDE HENVENDT TIL MEDLEMMER AF DANSK JOURNALISTFORBUND Kære kolleger  Jeg tager initiativ til denne underskriftindsamling med det formål at samle de 300 underskrifter fra medlemmer af Dansk Journalistforbund, der ifølge vedtægterne skal indhentes for at kunne anmode hovedbestyrelsen om at indkalde til til ekstraordinært delegeretmøde.  I skriver med andre ord under på, at jeg på vegne af samtlige underskrivere sender nedenstående anmodning til ledelsen i Dansk Journalistforbund. SÅDAN GØ

Oprettet: 2019-07-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 335 312

Lad Helsinge Bibliotek blive på Skolegade

Byrådet i Gribskov Kommune har netop afsat yderligere 500.000 kr. til forundersøgelser vedrørende en eventuel flytning af Helsinge Bibliotek ned i det gamle Tinghus. Vi er meget optagede af dette emne og følger udviklingen nøje. Vi er stærkt bekymrede over, hvad det vil betyde for læringsmiljøet at give afkald på de ressourcer, som folkebilioteket tilbyder, og det gode samarbejde, som skolen har fået oparbejdet med biblioteket. Derudover giver yderligere en række punkter anledning til b

Oprettet: 2019-07-01

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 507 505

Stop tvangsbort adoption

stop med at tvangsbort adoptere børn, sæt ind med mere støtte til forældre. den nye regering vil tvangsbort adoptere flere børn i dk, for at spare penge, syntes du også det er det rene vanvid. så hjælp forældre og børn, og lad os kræve at kommunerne overholder loven, en anbringelse skal altid arbejdes mod en hjemgivelse, men det sker ikke, forældre får ikke den hjælp loven foreskriver de skal have. hvem kan bevise man kan være en god forældre på få timer pr md, og med en fku der er fuld af fejl

Oprettet: 2019-06-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 49 49

Støt Jørgen, der er blevet bedt om at nedrive halvtag og læhegn

Jørgen, som er kendt fra TV2, er nu af Naturfrednings Foreningen blevet bedt om, inden udgangen af 2019, at nedrive halvtag og læhegn. Halvtaget er bygget på sidevægge af bygning fra hele ejendommens opførelse. Fronten er fjernet og har givet mere udsyn til jordknolden. Der er ved hovedvejen ikke skiltet med, at der er en gravhøj! Se mere her:  https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/23-06-2019/1930/jorgen-har-kaempet-forgaeves?autoplay=1#player Når ejendommen har været der i så mange år, så lad de

Oprettet: 2019-06-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 137 137

Doris forbliver ansat i Miniklubben!

Vores allesammens Doris er varslet opsigelse i Miniklubben. Dette med grundlaget at Varde kommune skal spare.  Doris har været ansat i Miniklubben i ufattelig mange år, og er et af kendetegnene ved Miniklubben! Lige meget hvor meget der skal spares, så må og skal det simpelthen ikke gå ud over en af Oksbøls bedste og mest vellidte personer.  Det er blevet mig bekendt at det kan hjælpe at vi råber op, så derfor opfordrer jeg alle til at hjælpe mig med at gøre ham opmærksom på at vi er mange der m

Oprettet: 2019-06-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 191 190

Stop placeringen af bosted for psykisk syge med misbrug ved Børnehuset Hyrdehøj, Tjørnegårdskolen og Roskilde Katedralskole

Et flertal i beskæftigelses- og socialudvalget, i Roskilde Kommune, er indstillet på at gøre den tidligere fritidsklub på Hyrdehøj 60 til hjem for 11 borgere, som både er psykisk syge og har et misbrug. Denne placering er klods op af Børnehuset Hyrdehøj, som er en daginstitution for vuggestuebørn og børnehavebørn og lige overfor Tjørnegårdskolen og Roskilde Katedralskole. Bostedets målgruppe Roskilde Kommune skriver følgende om målgruppen for bostedet: ”Mennesker med psykisk sygdom og samtidigt

Oprettet: 2019-06-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 115 113

NEJ til nye skoledistrikter i Kerteminde kommune JA til selvstændig skole

Børne-og Ungeudvalget i Kerteminde kommune har valgt at sende forslag om ændrede skoledistrikter i høring. Ved at ændre kommunen fra 6 skoledistrikter til hhv. 3 (forslag 4a) og 2 (forslag 4b og 4c) kan der på papiret spares op til 13 mio DKK. Besparelsen ligger dels i fællesledelse og især på, at man kan have færre og større klasser ved at flytte børn fra en skole til en anden. Skolebestyrelsen mener IKKE at større klasser og flytning mellem skolerne er børnenes tarv.   Forslag 4a: Tre skoledis

Oprettet: 2019-06-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 284 284

Samværspligt med bedsteforældre/ bonus bedsteforældre til anbragte børn

Man skal som bedsteforældre/ bonus bedsteforældre have lov til weekend / ferie med sine børnebørn, der er anbrgt. 

Oprettet: 2019-06-27

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 28 28Facebook