Nyeste Underskriftindsamlinger

Nej til højhusbyggeri/etagebyggeri i villakvartererne - Nej til B-stykkerne i lokalplanen - 2670 Greve

Vi ønsker ikke høje boligblokke på flere etager i vores villakvarterer! De seneste år har villakvartererne på begge sider af Strandvejen i Greve Kommune oplevet, at der skyder etagebyggerier op, når villagrunde ud til Strandvejen bliver solgt. Grundene bliver opkøbt af spekulanter, som herefter opfører store etagebyggerier. Byggerierne bliver godkendt uden nabohøring, selvom disse byggerier har store konsekvenser ikke blot for naboerne, men for hele området, som ændrer karakter fra attraktivt

Oprettet: 2019-04-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 568 566

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune bør hindre, at boliger inden for Faaborgs bygrænse udlægges som flexboliger.

Vi forsøger at samle 500 underskrifter for at kunne indstille et borgerforslag om at forhindre Faaborg i at ende som en spøgelsesby i vinterhalvåret. En Flexbolig har ikke bopælspligt, men kan bruges som feriebolig. På det seneste er særdeles store og lukrative villaer solgt som flexboliger! Vi forudser, at den manglende vinterbefolkning vil få en negativ indvirkning på byens handelsliv, skolevæsen og borgerfællesskab. Derfor ønsker vi din underskrift, så vi kan få lerjlighed til, officielt, at

Oprettet: 2019-04-27

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 51 51

Størrelsesstrukturerede fiskebestande

Hej Karsten Vi er en gruppe studerende som har arbejdet med fiskerapporten i matematikprojektet. Generelt har matematik 1 kurset været et meget godt kursus, undervisningen har været god og der har altid været et mål og et middel. Derudover var kurset velstruktureret og spændende. Derpå havde vi studerende set frem til at arbejde videre med matematikken, få en forståelse og erfaring inde for rapportskrivning i matematik på universitetsniveau. Dog vil vi gerne udtrykke vores utilfredshed med den u

Oprettet: 2019-04-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 59 59

Roskilde kommune skal, som et forsøg under frikommune-ordningen, søge om dispensation til at droppe de nationale tests på folkeskolerne.

Roskilde kommune skal som et forsøg under frikommune-ordningen søge om  dispensation, der gør det muligt for skolerne at droppe de nationale tests. Aarhus kommunes byråd har med et stort flertal i ryggen, igangsat en ansøgning om at folkeskolerne i kommunen kan droppe de nationale tests. Det gør de blandt andet med baggrund i den undersøgelse (april 2019) der, bestilt af undervisningsministeriet selv, påpegede en lang række kritikpunkter i forhold til de nationale test. Når politikerne på Christ

Oprettet: 2019-04-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 139 138

Stop nedrivning af Allegården i Tårnby

Den gamle hovedbygning på Allègården, som blev bygget i 1858 af Nicolai Larsen, og har været anvendt til selskabslokaler for Boligselskabet Allègården med stor succes, siden den blev taget i brug til formålet. Det er en statelig bygning set udefra. Der er konstateret skimmelsvamp inde i bygningen, således at det er farligt at opholde sig i den. Vi synes, at man skal fjerne skimmelsvampen, sætte det mangelfuldt vedligeholdte indre i stand, og genoptage benyttelsen til fester og møder. Bevaringsf

Oprettet: 2019-04-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 219 214

Nyt fritløbsområde til hunde i Ørestad Syd

Da Ørestad er en ny by som især henvender sig til familier og naturelskere, så er der naturligt også en del hundeejere i området. Derfor er vi mange som synes at det er ærgeligt at der ikke er noget fritløbsområde for vores mange hunde i Ørestad Syd.Ørestad har pt. 2 fritløbsområder for hunde - ét i Ørestad Nord og ét i byparken i Ørestad City. Derfor ville det være helt naturligt at oprette et indhegnet område i Ørestad Syd også. Hvis man f.eks. bor syd for Royal Arena, så tager det nemt 30 min

Oprettet: 2019-04-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 128 128

Nye Mennesker på forsiden af Gaffa

 "Nye Mennesker" vil på forsiden af Gaffa, og vi indsamler derfor 6.500 underskrifter. "Nye Mennesker" er ophavskvinderne bag nummeret "Vi Siger Det Bare" der er en statistisk gennemgang af Gaffa´s forsider over en 14-årige periode - et nummer der har skabt en hel del debat på Sociale Medier, hvor videoen til nummeret sammenlagt er blevet vist næsten 60.000 gange. Bandet har på baggrund af singlen fået lov til at interviewe GAFFA's nye kvindelige chefredaktør (Sidsel Thomasson), bl.a. om mulighe

Oprettet: 2019-04-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 136 135

Stavox Staffmøde

Kære bestyrelse i Stavox. Hermed tilkendegives ønsket om et staffmøde   Vi (Herunder Mods, Junior admins, Admins, Senior Admins) vil gerne have et staffmøde, hvorpå at bestyrelsen opdaterer os om den nylige udvikling af serveren. Heriblandt ansættelse af nye staffs, fremtidige planer mm. Vi mener at det er sundt for et staffhold, at holde lejlighedsvise møder, således at vi kan tale i fællesskab om eventuelle bekymringer mm.

Oprettet: 2019-04-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 5 2

DANSENS HUS I ROSKILDE

HJÆLP SALSA LATINA MED AT SAMLE UNDERSKRIFTER TIL FORDEL FOR AT FÅ ET DANSENS HUS I ROSKILDE! I Roskilde elsker vi at danse. Foreningen Salsa Latina er et stærkt bevis på dette. Salsa Latina består af 600 medlemmer fordelt på 25 hold.  Da foreningen ikke har egne lokaler, bookes der tid på de lokale skoler. Dvs. til alle lektioner skal der ryddes borde, stilles anlæg op mv. - og naturligvis sættes på plads igen. Derudover kan vi ikke være sikre, da lokalerne jævnligt skal bruges til andre formål

Oprettet: 2019-04-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 282 281

Indsigelse mod Midtbyplanen for Hadsten

Favrskov Kommune har udsendt et oplæg til ændringer af lokalplanen for Hadsten midtby. Oplægget indeholder mange nye byggerier i Hadsten og der er gjort mange gode tanker for hvordan vi kan bibeholde en aktiv og attraktiv by.  Men når det drejer sig om byggeriet på Vesselbjergvej/Randersvej ophører de gode tanker. På det offentlige møde "Midtbycafé" d. 6. april kunne hverken byrådsmedlemmer eller direktøren for Teknik og Kultur redegøre for præcis hvordan dette byggeri ville komme byen til gode.

Oprettet: 2019-04-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 134 134

DET NYE NØRREPORT ÅRHUS

Med min undersskift tilslutter jeg mig følgende visoner/ høringssvar til Århus kommune vedr. Udiklingsplan Nørrreport:    

Oprettet: 2019-04-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 175 174
Facebook