Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | Dette år (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2019 Altid Underskriftindsamlingens navnOprettet
6 6 UDLÆNDINGEPOLITIK - Stop al krig. Sig undskyld til de lande vi har bombet
Kære Hr. / Fr.,   'UDLÆNDINGEPOLITIK' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram Stop al krig. Sig undskyld til de lande vi har bombet. Stop immigration af unge uuddannede mænd i alderen 18 - 28 år fra lande vi lige har tæppebombet eller fra fattige lande i andre dele af verden. Det koster 40 gange så meget at hjælpe en flygtning i Norge, som at hjælpe i nærområderne per flygtning. Men eftersom spec...
2019-01-01
6 19 279 FINGRENE VÆK FRA LEJERNES PENGE
Vi er en kreds af almene beboere, der har startet denne underskriftindsamling. Vi protesterer imod, at regeringen betaler sin ghettoindsats med VORES penge. Hovedparten af regeringens ghettoplan finansieres gennem Landsbyggefonden, som betales over huslejen og bruges til at sikre tidssvarende almene boliger – nye tage, vinduer etc. Frem til 2026 vil Løkke & Co. bruge 12 mia. kroner fra Landsby...
2018-03-05
6 6 FATTIGDOM I DANMARK !? - INDKOMSTSKAT FJERNES GRADVIST
Kære Hr. / Fr.,   'INDKOMSTSKAT FJERNES GRADVIST' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram I første gang blot en indkomst-neutral omlægning. Ved at fjerne alle fradrag kan man øge bundfradraget til kr 120.000 per person. Og flad skatteprocent på 33% på alle indkomster herover. Det er en skrøne, at når rød og blå blok skiftevis hver 4. år sætter marginalskatten op eller ned med få procent, at så be...
2019-01-01
5 4 952 Stop FN's migrationspagt! (Lukket)
I juli måned blev repræsentanter for et flertal af FN’s medlemsstater enige om en migrationspagt. Den hedder Global Compact, og har til formål at fremme indvandring og multikulturalisme, samt at iværksætte initiativer for at forhindre modstand mod masseindvandringen. Derudover skal underskriverne også arbejde for at gøre pressen mindre kritisk overfor indvandring. Global Compact er et vigtigt...
2018-09-30
5 3 173 Alle kan leve af planteføde – også børn
Resumé: SKRIV UNDER HER, hvis du som borger er bekymret over, at myndighederne svigter mange vegetariske/veganske familier, dels ved manglende rådgivning, dels ved manglende respekt for deres etiske overbevisning. De danske myndigheder bør enten anerkende, at planteføde er fuldt ernæringsmæssigt dækkende for alle livsstadier, eller i det mindste påtage sig det ansvar, som ligger i at rådgive fam...
2017-02-24
5 5 ENERGIPOLITIK - er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram
Kære Hr. / Fr.,   'ENERGIPOLITIK' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram Investeringer i vedvarende energi suppleres med investeringer i forskning i andre energiformer. Alger, brint, fotosyntese som eksempler. Og en kombination af formerne. Der bør forskes meget mere i alternative energiformer og vedvarende energi. Resultaterne bør stilles til rådighed for menneskeheden..  Læs mere:  ENERGIPOLIT...
2019-01-01
5 5 UDDANNELSESPOLITIK - er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram
Kære Hr. / Fr.,   'UDDANNELSESPOLITIK' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram Det vigtigste er at børn bevarer sin medfødte nysgerrighed efter at lære samt sit selvværd. Der skal tages hensyn til hvert barns medfødte indlæringssystem. Lærerne skal undervises i at kunne undervise børn forskelligt med udgangspunkt i barnets indlæringssytem. Udover de boglige fag, også fokus på sløjd, madlavning, m...
2019-01-01
5 5 Politi - kan ikke redegøre for 2,5 milliarder !????
Kære Hr. / Fr.,   'Politi kan ikke redegøre for 2,5 milliarder !???? Politiet decentraliseres, således der bliver een politistation i hver kommune og med minimum en politibetjent allokeret til hvert sogn/lokalråd. Herudover mener vi også et vigtigt retspolitisk tiltag, er at øge strafferammerne for alle former for voldskriminalitet. I dag straffes økonomisk kriminalitet hårdere end kriminalitet im...
2019-01-01
5 5 Mediepolitik - TV skal fortælle sandheden
Kære Hr. / Fr.,   Mediepolitik - er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram Mainstream medier skal være bundet af regler om Public Service Forpligtelser. Specielt licensfinansieret stats TV skal fortælle sandheden, og må ikke lave krigspropaganda fremover. Privatejede medier skal skrive på forsiden at de er privatejede og kan skrive, hvad de vil og ikke er forpligtet at fortælle sandheden. Eftersom...
2019-01-01
5 5 KRAV OM HABILITET INDFØRES I DANMARK
Kære Hr. / Fr.,   'KRAV OM HABILITET INDFØRES I DANMARK' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram I dag er borgerne ikke sikret en uvildig behandling af klagesager. Klager vurderes af kollegaer til den person eller myndighed, der klages over..  Læs mere:  KRAV OM HABILITET INDFØRES I DANMARK   Danmark - JFK har brug for vores hjælp! Med en vælgererklæring siger du ja til, at partiet JFK – Jorden F...
2019-01-01
5 5 Miljøpolitik - er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram
Kære Hr. / Fr.,   'Miljøpolitik' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram Virksomheder skal betale for den forurening, de laver. Vejrmodificering forbydes medmindre et enigt Folketing og en Folkeafstemning har godkendt det. Herpå skal der være fuldstændig åbenhed og offentlighed med omfanget og påvirkningen af naturen...  Læs mere:  Miljøpolitik   DANMARK - JFK har brug for vores hjælp! Med en væl...
2019-01-01
5 4 474 Natholdet: Befri Klippet Eva Kjer
På Natholdet bruger vi dage, timer, uger på at kigge på klip. Det gør vi udelukkende fordi vi ønsker at finde de bedste, sjoveste klip, så vores seere kan blive underholdt. Forleden fandt vi et klip. Det var et gammelt klip, men et sjovt klip. I klippet optræder den nuværende minister for fiskeri, nordisk samarbejde og ligestilling, Eva Kjer Hansen. Dengang var hun ikke minister. Klippet er på ing...
2018-10-09
5 5 Planlagt forældelse - De sidste 100 år har multinationale virksomheder arbejdet på at profitmaximere for enhver pris
Kære Hr. / Fr.,   'Planlagt forældelse ' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram De sidste 100 år har multinationale virksomheder arbejdet på at profitmaximere for enhver pris, inklusive naturens og til skade for Jorden og dens resourcer. Planlagt forældelse af produkter forbydes, straffes med bøde og/eller pålægges heftig importtold. Ikke mindst for Jordens og miljøets skyld. Men også fordi det...
2019-01-01
5 5 SUNDHED - er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram
Kære Hr. / Fr.,   'SUNDHED' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram Naturmedicin ligestilles igen med konventionel medicin og farmaceutika. Universiteterne skal ud over patenterbar syntetisk medicin også uddanne i naturlig upatenterbar medicin og sund kosts helbredende virkning. Vacciner skal indeholde en varedeklaration, herunder om den indeholder formaldehyd, kviksølv, aluminium eller andre kræ...
2019-01-01
5 5 FØDEVAREPOLITIK
Kære Hr. / Fr.,   'FØDEVAREPOLITIK' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram Codex Alimentarius er et ikke-folkevalgt organ i Schweiz, der bestemmer hvor meget og hvilke gifte og konserveringsmidler, der må være i vore fødevarer. Code Alimentarius er under stærk indflydelse fra lobbyister fra den multinationale fødevareindustri og medicinalvareproducenter. Danmark bør melde sig ud af Codex Aliment...
2019-01-01
5 86 Forbyd brændeovne i byzoner
Brændeovne – især de gamle - er en af de helt store syndere, når det gælder luftforurening. De står for 21,5 procent af partikelforureningen fra danske, landbaserede kilder, viser beregninger fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE). Til sammenligning udgør luftforureningen fra danske kraftværker kun 4,4 procent af forureningen. Brændeovnene forurener altså næste 5 gange så meget. Lad os få...
2015-12-16
5 340 Fjern Arveafgiften NU
Arveafgiften er en af de mange misundelseskatter, der findes i Danmark og som bør afskaffes hurtigst muligt. Vi vil arbejde for at arveafgiften bliver afskaffet for såvel private som virksomheder. Det kan ikke være rigitgt, at eksempelvis børn skal betale en afgift til staten fordi deres forældre dør - det er jo penger, der allerede er betalt skat af mindst én gang. For virksomheder er arveafgifte...
2014-06-26
5 5 TVANGSOPLØSNING AF FIRMAER DER LAVER FORBRYDELSER IMOD MENNESKEHEDEN
Kære Hr. / Fr.,   'TVANGSOPLØSNING AF FIRMAER DER LAVER FORBRYDELSER IMOD MENNESKEHEDEN' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram Virksomheder skal ikke længere blot have muligheden for at betale sig fra at lave forbrydelser imod menneskeheden, de skal tvangsopløses. Hvis der er et overskud, efter virksomheden har betalt fuld erstatning, går dette naturligvis til aktionærerne i pågældende virksomh...
2019-01-01
5 5 SLUT MED FRIHANDELSAFTALER - er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram
Kære Hr. / Fr.,   'SLUT MED FRIHANDELSAFTALER' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram Til dato så har de såkaldte "fri"-handelsaftaler kun gavnet store multinationale firmaer til skade for lokalt erhvervsliv og naturen...  Læs mere:  SLUT MED FRIHANDELSAFTALER   DANMARK - JFK har brug for vores hjælp! Med en vælgererklæring siger du ja til, at partiet JFK – Jorden Frihed Kundskab må stille op ti...
2019-01-01
5 279 færdiggørelse af byggeriet på skolen på Grundtvigsvej
Kære forælder   Byggeriet på vores skole er på vej ind i sin sidste fase. Projektet er ved at blive lukket ned på kommunen, og der er afsat ganske få midler til færdiggørelsen. Det til trods for at der stadig er en række forhold, som endnu ikke er færdiggjort.  Det finder vi bekymrende og helt urimeligt. Vi har igangsat en dialog med forvaltningen og de ansvarlige politiske udvalg om den alvorlige...
2018-11-20
5 5 LØGNAGTIGE POLITIKERE EKSKLUDERES
Kære Hr. / Fr.,   'LØGNAGTIGE POLITIKERE EKSKLUDERES' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram Valgløfter skal holdes. Det kan ikke være rigtigt, at voksne mennesker igen og igen stemmer stik imod, hvad de lovede vælgerne få uger tidligere før valget..  Læs mere:  LØGNAGTIGE POLITIKERE EKSKLUDERES   DANMARK - JFK har brug for vores hjælp! Med en vælgererklæring siger du ja til, at partiet JFK – Jo...
2019-01-01
5 5 Erhvervsdrivende !? OMS afløser MOMS
Kære Hr. / Fr.,   'OMS afløser MOMS' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram OMS'en kan ikke trækkes fra, så satsen kan sættes ned til 10% og stadig give samme indtægt. Dette vil give markant mindre unødvendigt uproduktivt bureaukrati for en lang række driftige danskere, som sagtens kan bruge sin tid mere produktivt til gavn for sig selv, deres virksomheder og Danmark. Når OMS ikke kan trækkes fr...
2019-01-01
5 5 EJENDOMSSKATTEN FJERNES GRADVIST
Kære Hr. / Fr.,   'EJENDOMSSKATTEN FJERNES GRADVIST' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram I første omgang kun op til kr 1 mio per borger over 18 år. Finansieret af den digitale transaktions-afgift på 1%. På sigt bør ens primære bolig være uden ejendomsskat..  Læs mere:  EJENDOMSSKATTEN FJERNES GRADVIST   Danmark - JFK har brug for vores hjælp! Med en vælgererklæring siger du ja til, at partiet...
2019-01-01
5 136 Fair forhold til de ansatte i DSB
Til DSB's ledelse I er i gang med at indføre urimelige forhold for jeres ansatte! Det er ikke i orden! Mange af jeres ansatte har i forvejen temmelig fleksible arbejdstider, hvilket i den grad går ud over deres familieliv og deres privatliv, men det har de accepteret. Nu vil I med et pennestrøg - midt i en overenskomstperiode - gøre deres ansættelsesforhold endnu ringere, ved at de skal stå til rå...
2018-12-02
5 737 Tilskud til pasning af eget barn i Aalborg kommune
Aalborg kommune giver ikke støtte til pasning af eget barn i eget hjem. Kommunen betaler 75% af udgifterne til dagpleje, vuggestue, børnehave og private børnepassere, men der gives ingen hjælp til det stigende antal forældre som ønsker at passe deres børn i eget hjem. Tilskuddet gives i andre kommuner, men det har endnu ikke fundet vej til Aalborg kommune. Det skal vi have lavet om på. Skriv under...
2015-09-26
5 15 670 Minimumsnormeringer NU!
Minimumsnormeringer NU!  Vi vil have mere personale i vuggestuer, børnehaver og fritidshjem og ungdomsklubber! Vi er mange forældre som er trætte af at der er så få voksne til at passe vores børn i institutionerne. Al forskning viser at jo mere voksen kontakt børn har når de er helt små, jo bedre chancer har de for at klare sig godt senere i livet! Dårlig normering er derfor rigtig skidt både for...
2015-03-26
5 5 GRØNNE AFGIFTER PÅ EL OG VAND HALVERES
Kære Hr. / Fr.,   'GRØNNE AFGIFTER PÅ EL OG VAND HALVERES' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram I stedet betaler virksomheder, der opererer i Danmark, grønne afgifter for et tilsvarende beløb. Denne mærkesag er således også indkomst neutral..  Læs mere:  GRØNNE AFGIFTER PÅ EL OG VAND HALVERES   Danmark - JFK har brug for vores hjælp! Med en vælgererklæring siger du ja til, at partiet JFK – Jor...
2019-01-01
5 5 DECENTRALISERING – ANTALLET AF KOMMUNER ØGES
Kære Hr. / Fr.,   'DECENTRALISERING – ANTALLET AF KOMMUNER ØGES' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram Den optimale størrelse for kommuner målt på produktivitet per borger er mellem 10.000 - 20.000, derfor bringes antallet af kommuner tilbage til 300. De gamle sogn bringes tilbage som økonomiske enheder med et økonomisk råderum, der sikrer mindst 30 offentlige arbejdspladser per sogn. Dette vil...
2019-01-01
5 2 369 Vi vil kunne leve i fred for POLITIKERNES gæster i Danmark - OPDATERET
Til samtlige politikere på Christiansborg HVER ENESTE DAG udsættes danskere for grove overfald, røverier, tyverier, voldtægter, befamlinger, chikane og horribel opførsel af de migranter, I POLITIKERE vil have her i vores engang så dejlige land. Nu er flere byer TILLIGE plaget af skyderier, begået af udenlandske bander, bilafbrændinger og over hele landet ses løsnede hjulbolte. Vi kan ikke længere...
2016-08-12
5 22 467 Indfør formodet samtykke i DANMARK - Organdonation - ja tak!
SKRIV UNDER...  Hvis du også mener, at man automatisk bør være organdonor, når man fylder 18 år. Det kaldes formodet samtykke og det har man indført i langt de fleste europæiske lande på nær Danmark. FAKTA 92% af danskerne går ind for Organdonation Kun 22% af danskerne har taget stilling til organdonation Hver 2. uge dør én dansker på ventelisten til et nyt organ! Danmark og Tyskland er...
2015-07-09
5 6 422 Ophæve vederlag og ministerpension og Deres pensionsalder.
Denne underskriftindsamling skal være grundlag for at den med min. 50.000 underskrifter, vil jeg forsøge at få den sat op til en folkeafstemning, så vores politikker ikke kan gøre som det passer dem, men er nød til at lytte til folket og følge de samme gældende regler som den Danske befolkning.. Alt dette her blev behandlet i folketinget og sat op som et lovforslag, men det blev meget hurtigt fork...
2015-09-26
5 7 162 Bevar de bemandede legepladser med pædagogisk personale i København
Underskriv her hvis du ønsker at bevare de dejlige bemandede legepladser i Københavns kommune og du er imod forslaget om lukning. Københavns Kommune har over 125 legepladser fordelt over hele byen. 26 af legepladserne er bemandet med pædagogisk personale. På bemandede legepladser kan børn køre på gokarts og små cykler, lave snobrød, spille spil, få lektiehjælp, lave smykker, dyrke grøntsager og me...
2018-11-06
5 5 RENTEFRIE REALKREDITLÅN TIL PRIMÆR BOLIG
Kære Hr. / Fr.,   'Renter forbydes for mennesker' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram. Renter forbydes for mennesker. Rentefrie realkreditlån og billån udstedes til mennesker. Virksomheder betaler fortsat markedsrenten. I Danmark betales kr 200 mia. om året i renter, gebyrer og bidrag til bankerne. Hele vores. Sundhedsvæsen koster kr 150 mia. om året. Danmark kan ikke tabe penge på at låne ud...
2019-01-01
5 5 PENGESKABELSEN !??
Kære Hr. / Fr.,   “Pengeskabelsen skal komme alle ligeligt til gode”. Vi har beregnet det konservativt til kr 2.500 per borger per måned, skattefrit. I dag producerer Nationalbanken kun sedler og mønter. De privatejede banker producerer alle de digitale penge, vi for eksempel benytter på vores Dankort. Hvert år øger danske banker pengemængden med i gennemsnit kr 80 Mia. Disse penge går hovedsageli...
2019-01-01
5 5 FALSKE FLAG FORBYDES
Kære Hr. / Fr.,   'FALSKE FLAG FORBYDES' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram Minimums fængselsstraf for alle der deltager i ”falsk flag ”-operationer a la operation Northwoods og operation Gladio. Regeringen pålægger hæren aldrig at benytte ”falsk flag” operationer...  Læs mere:  FALSKE FLAG FORBYDES   DANMARK - JFK har brug for vores hjælp! Med en vælgererklæring siger du ja til, at partiet...
2019-01-01
5 5 OVERFØRSELSINDKOMST !!?
Kære Hr. / Fr.,   Borgerdividenden fra Pengeskabelsen udbetales oveni de nuværende satser på overførselsområdet. Den økonomiske gevinst ved at effektivisere overførselsindkomstområdet tilfalder 100% modtagere af overførselsindkomst. Bureaukratiet er enormt, regelvirvaret endnu større. Der skal fokus på forenklinger i hele området. Indsats på at flytte jobs i den offentlige sektor fra ”kolde hænder...
2019-01-01
5 5 SELSKABSSKAT AFLØSES AF 1% TRANSAKTIONS-AFGIFT PÅ DIGITALE PENGE TRANSAKTIONER !
Kære Hr. / Fr.,   SELSKABSSKAT AFLØSES AF 1% TRANSAKTIONS-AFGIFT  -  er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram Selskabsskatten fjernes. I stedet indføres en digital transaktions-afgift på 1% på alle digitale penge-transaktioner ind og ud af danske banker. Selskabsskatten vender den tunge ende nedad, idet det hovedsageligt er små danske virksomheder, der betaler selskabsskat. Ved at introducere en t...
2019-01-01
5 5 Lån fra IMF og World Bank gøres rentefri
Kære Hr. / Fr.,   'Lån fra IMF og World Bank gøres rentefri' er 1 punkt ud af 31 af JFKś Partiprogram De fattigste lande skal ikke længere betale 10% i rente for at få "hjælp" af IMF og World Bank. Der sker det samme hver gang: de fattige lande går fallit, og store multinationale virksomheder kan opkøbe landets naturressourcer, virksomheder og andre aktiver...  Læs mere:  Lån fra IMF og World Bank...
2019-01-01
4 221 NEJ tak til bro over Samsø
NEJ tak til bro over Samsø Dette ødelægge naturen OG freden og stilheden, som Samsø er kendt for, og er et tiltræknings punkt for øen. Det vil uværgerligt betyde affolkning af Samsø, netop på grund af at det så IKKE er en Ø længere....
2018-03-24
4 32 Jeg vil have mine feriepenge udbetalt i 2020!
Folketinget har vedtaget at vi skal have en ny ferielov i Danmark i 2020. I den forbindelse har vores folkevalgte besluttet at de feriepenge som vi optjener i 2019, skal fastfryses indtil vi går på pension.  Dette er et overgreb på alle lønmodtager og bør stoppes. Skriv under her, hvis du er enig i at vi er gamle nok til selv at administrere vores egne penge....
2018-01-25
4 108 UNDERSKRIFTINDSAMLING MOD 42 METER HØJ TELEMAST I DRONNINGMØLLE CENTRUM
GRIBSKOV KOMMUNE VIL TILLADE TDC AT OPFØRE EN 42 METER HØJ TELEMAST VED STATIONSPLADSEN I DRONNINGMØLLE. HVIS DU ER IMOD OPFØRELSEN OG VIL HAVE INDFLYDELSE, SÅ SKRIV UNDER HER ELLER I BUTIKKEN VILD MED DYR I DRONNINGMØLLE  PÅ DRONNINGMØLLE STRANDVEJ 647.  NÅR DU HAR UNDERSKREVET, MODTAGER DU EN MAIL HVOR DET ER VIGTIGT AT DU KLIKKER PÅ LINKET FOR AT BEKRÆFTE DIN UNDERSKRIFT. WWW.DRONNINGMØLLE-BOR...
2018-12-08
4 13 Ud af EU
Vi skal tvinge ,vores politiker til at lave en folkeafstemning, om forsat medlemsskab af EU ,så vi kan få selvbestemmelse i Danmark igen. Vil i også ud af EU så skriv under her ,www.skrivunder.net ...
2018-10-13
4 827 HURTIG CYKELFORBINDELSE ML. KLINTEBJERG OG ODENSE
Med min underskrift tilkendegiver jeg mit ønske om, at forvaltningen i Nordfyns Kommune aktivt arbejder for etablering af en HURTIG CYKELFORBINDELSE ML. KLINTEBJERG OG ODENSE langs Odense kanal. Til det formål må forvaltningen nedsætte en arbejdsgruppe bestående af relevante beslutningstagere fra hhv. Odense Kommune, Odense Havn samt Nordfyns Kommune. Jeg anser en HURTIG CYKELFORBINDELSE ML. KLINT...
2016-10-13
4 1 387 Det er imod min overbevisning at spise halalkød.
 Det er imod min overbevisning at spise halalkød. Ønsker du at fravælge halalkød vil jeg tillade mig at opfordre dig til at skrive under her - Uanset om din begrundelse er af religiøs, kulturel, dyreetisk eller anden karakter. Lad os stå sammen om kravet for tydelig mærkning. I dag er sandsynligheden for at du spiser halalkød når du spiser på restaurant overvejende, uagtet at under én procent af d...
2016-08-26
4 138 Omar Suliman Bin Makhashin skal blive i Danmark
Hej alle sammen - venner og bekendte og dem, som bare vil støtte en rigtig god sag, og har hørt om Omars historie. Omar er flygtet fra Yemen for en del år siden for at komme væk fra krig, og fra selv at få stukket et gevær i hånden, for at udrette mere ødelæggelse og ofre sit liv. Han har siden sin ankomst til Danmark gjort alt, hvad der stod i hans magt, for at integrere sig så godt som muligt. H...
2018-11-29
4 1 158 Tilskud til pasning af eget barn i Københavns kommune
APRIL 2017 : I 2014 blev 'Tilskud til pasning af eget barn' afskaffet som led i besparelserne på børne- og ungdomsområdet i kommunens budget for 2015.  Vi ønsker at få genindført ’tilskud til pasning af eget barn’, som Dagtilbudlovens § 86* giver Københavns kommune mulighed for at tilbyde forældre med småbørn.  Et etårigt tilskud, som Dagtilbudslovens § 86* giver Københavns kommunerne mulighed for...
2017-04-16
4 1 679 Kirsten Sletbjerg
FOLKEAFSTEMNING FORLANGES TIL DANMARKS UDMELDELSE AF EU....
2013-06-22
4 40 Bramdrupdam vil ikke have biogasanlæg som nabo
Biogasanlæg planlagt: På Venusvej tæt på Bramdrupdam vil kommunen opføre biogas anlæg - dejligt med miljø tiltag, men hvad med lugtgener i vores perle, Bramdrupdam, men hvad med følgerne af dette? https://www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-planer-og-projekter/forslag-til-tillaeg-23-og-lokalplan-0715-35-ved-venusvej-et-teknisk-anlaeg...
2018-12-21
4 386 Vis politikkerne i kommunen og Region Sjælland at vi kæmper imod lukning af busrute 120 mellem Køge - Karlslunde
Region Sjælland skal spare penge hvilket betyder lukning af rute 120 mellem Køge - Karlslunde som er eneste bus der kører på denne rute. Hvis regionen ikke vil betale må kommunerne ind og tage over på dette, så de berørte områder ikke ender som landzone hvor beboere uden bil ikke har mulighed for transport! Vis din støtte! ...
2018-10-21
3 26 Boligøen skal ændres!
Efter boligøen er blevet lanceret er vi rigtig mange som selv efter 8+ år som medlem nu er røget så langt tilbage i køen, at vi ikke længere står til at få en bolig.  Nye medlemmer vil aldrig have en chance for en bolig gennem boligøen. Dette burde ikke være okay eller retfærdigt over for os som før stod til at få en bolig og valget om at være medlem et sted nu straffes.  at der er fordele nu ser...
2018-11-29
Facebook